Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – SLUJBA MIRELUI ÎN BISERICA ÎNVIERII (PHOTO, GREEK)

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Νυμφίου ἤρχισαν εἰς τό Πατριαρχεῖον τό Ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἐν ᾗ ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας,  5ης/18ης Ἀπριλίου 2011, εἰς τάς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ καί εἰς τάς ἐνορίας, πρωτίστως ὅμως εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην καί εἰς ὥραν 5.15/6.15 μ.μ. ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἡ τελετή τοῦ Α’ Νυμφίου ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἤτοι εἰς τό Κεντρικόν τμῆμα αὐτοῦ, τό ἔναντι τοῦ Ἁγίου Τάφου, τό μεταξύ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τοῦ Γολγοθᾶ, τό ἐξιδιασμένον διά τούς Ὀρθοδόξους μόνον, ἵνα ἐν αὐτῷ οὗτοι μόνοι τελῶσι τάς ἀκολουθίας αὐτῶν, ψάλλοντος βυζαντινῶς καί κατανυκτικῶς τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, Λαμπαδαρίου κ. Χαραλάμπους Βακάκη καί τοῦ τοῦ παρεπιδημούντος Ἁγιορείτου μοναχοῦ π. Σπυρίδωνος, Γέροντος τῆς καλύβης τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, ἐν ᾗ καί ἐγκατεβίωσεν ὁ μακαριστός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ὁ ὑμνογράφος.

Πρός τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου ὁ προεξάρχων τῆς ἀκολουθίας Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡμίλησε  πρός τούς συγκεντρωμένους προσκυνητάς μέ ἐποικοδομητικούς λόγους διά βαθυτέραν συμμετοχήν εἰς τό πάθος τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Source:www.jp-newsgate.net