Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SĂRBĂTOAREA ODOVANIEI PAŞTILOR ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK, PHOTO)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Τήν Τετάρτην, 19ην Μαΐου/1ην Ἰουνίου 2011, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ὡς συμπλήρωσεως τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς ἀναστασίμου περιόδου, διό καί ἐν αὐτῇ ἐψάλησαν ἀπαραλλάκτως τά τροπάρια τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως.

Συμφώνως πρός τήν Ἁγιοταφιτικήν Τυπικήν διάταξιν, ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία μετά θ. Λειτουργίας ἔλαβε χώραν τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων  Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.Συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν, ἐν συνεχείᾳ τῆς θ. Λειτουργίας ταύτης, ἡ Α.Θ.Μ. μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, καθ’ ἥν ὥραν ἐτελεῖτο ἐν τῷ Καθολικῷ ἡ θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἀνῆλθον εἰς τό Ἐπιτροπικόν διά τό παραδοσιακόν πρωϊνόν ἀφέψημα. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τό Καθολικόν, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη αὐτήν ἀκολούθως δε ἐδέχθη οὐκ ὀλίγους προσκυνητάς ἐλθόντας νά λάβωσι τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

Source:www.jp-newsgate.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: