Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – PRAZNICUL TĂIERII-ÎMPREJUR A DOMNULUI ŞI AL SFÂNTULUI VASILE CEL MARE ÎN BAZILICA ÎNVIERII DIN IERUSALIM (2011); FOTO, GREEK

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

 

[slideshow]

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Περιτομῆς καί τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου ἑωρτάσθη μέ πᾶσαν λαμπρότητα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Συμφώνως προς τήν Τυπικήν διάταξιν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς διά τήν ἑορτήν ταύτην, τήν πρωΐαν τῆς 1ης /14ης Ἰανουαρίου 2011, εἰς μεταμεσονύκτιον ὥραν ἤρξατο ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, νά κατέρχηται πρός τόν Πανίερον  Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.Ἐνταῦθα ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου καί ἀκολούθως ἦλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ, ἔνθα ἐνεδύθη μανδύαν καί ἤρξατο ψάλλων τάς Καταβασίας τοῦ Ὄρθρου, «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί «Στίβει θαλάσσης».

Τοῦ Ὄρθρου συμπληρωθέντος εἰς τό Καθολικόν, ἔλαβε χώραν ἡ θ. Λειτουργία ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, πλειάδος ἱερέων, καί ἐν κατανύξει συμμετεχόντων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ἀμερικῆς, Οὐκρανίας καί Κορέας.

Συμπληρωθείσης τῆς θ. Λειτουργίας, ἔλαβε χώραν ἡ πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά Προσκυνήματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως λιτανεία μετά τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Κατά τήν δεξίωσιν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν θ. Λειτουγίαν καί τήν λιτανείαν, ἡ Α.Θ.Μ. ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν καί ηὐχήθη εἰς τούς Ναΐτας διακονητάς καί τούς τιμήσαντας τήν ἑορτήν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί εἰς πάντας αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος 2011.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source: http://www.jp-newsgate.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: