Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SĂRBĂTOAREA SOBORULUI MAICII DOMNULUI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK, FOTO)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη τό Σάββατον, 26ην Δεκεμβρίου 2010 / 8ην Ἰανουαρίου 2011, ἑπομένην τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου κ’ Ἑλένης, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. Θεοφίλου, μετεχόντων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν. Μετά τήν θ. Λειτουγίαν Ἁγιοταφῖται καί ἐκκλησίασμα, -προσκυνηταί ὡς ἐπί τό πλεῖστον καί ὁ παρεπιδημῶν Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, -παρά τήν ραγδαίαν βροχήν, ἀνῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἔλαβε χώραν ἡ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός.

Ἡ ἑορτή αὕτη πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, ὡς διακονησάσης εἰς τό μυστήριον τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί τῶν Ποιμένων ὡς αὐτηκόων μαρτύρων καί αὐτοπτῶν θεωρῶν τοῦ βρέφους ἐσπαργανωμένου, κειμένου ἐν τῇ φάτνῃ, ἑωρτάσθη καί εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί εἰς τήν κώμην τῆς Μπετζάλλας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

[slideshow]

 

Source: http://www.jp-newsgate.net/gr