Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ QATAR – 11 oct. 2011: PRAZNICUL SF. ISAAC SIRUL ÎN QATAR (greek, photo)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ QATAR.

[slideshow]

Τήν Tρίτην, 28ην Σεπτεμβρίου /11ην Ὀκτωβρίου 2011, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τό Ἐμιρᾶτον τοῦ Qatar ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Ὡς γνωστόν ἡ περιοχή αὐτή εἶναι ὁ τόπος ἀσκήσεως τοῦ μεγάλου φωστῆρος τῆς Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου . Διά πρώτην φοράν ἐτελέσθη ἀγρυπνία εἰς τόν ὑπόγειον χῶρον τοῦ ἀνεγειρομένου Ἱ. Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς μυστικῆς ζωῆς. Παρατίθενται φωτογραφίαι ἐκ τῆς ἀκολουθίας.

Ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπιτροπείας ἐν Qatar

Source:http://www.jp-newsgate.net

%d blogeri au apreciat: