Η Θεολογική Σχολή αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα τον Σινά Δαμιανό – FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN ATENA I-A OFERIT MITROPOLITULUI DAMIAN AL SFÂNTULUI MUNTE SINAI TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA (GREEK)

Η Θεολογική Σχολή αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα τον Σινά Δαμιανό

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών με πρόταση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Θεολογίας) αναγορεύει σε επίτιμο διδάκτορα  Θεολογίας τον Σεβαμιώτατο και Πανιερώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. ΔΑΜΙΑΝΟ την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΛΕΤΗΣ

* Προσφώνησις του Πρυτάνεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητού κ. Θεοδοσίου Πελεγρίνη

* Παρουσίασις του τιμωμένου υπό του Αναπληρωτου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Τζέρπου

*  Αναγόρευσις του τιμωμένου:

– Ανάγνωσις των κειμένων του ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης ως και του Διδακτορικού Διπλώματος υπό του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητού κ. Νικολάου Ολυμπίου.

– Περιένδυσις του τιμωμένου δια της τηβέννου της Σχολής υπό του  Πρυτάνεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητού κ. Θεοδοσίου Πελεγρίνη

* Ομιλία του τιμωμένου με θέμα: «Προφήτης Μωϋσής, ο εκλεκτός του Θεού»

* Επίκαιροι ύμνοι υπό Ψαλτικού χορού υπό την διεύθυνση του Επικούρου Καθηγητού κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου

Πρόκειται για οφειλόμενη τιμή σε εξέχουσα προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που αφ’ ενός επί πενήντα (50) συνεχή χρόνια εγκαταβιώνει στη Μονή Σινά και αφ’ ετέρου ποιμαίνει την ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης και το λιγοστό ορθόδοξο ποίμνιο σαράντα (40) χρόνια περίπου. Στο πρόσωπο του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού τιμώνται:

  1. Η ανιδιοτελής αφοσίωση στο καθήκον σε τόπο δύσκολο και σε καιρούς χαλεπούς.
  1. Η προικισμένη μοναδικά σε ολόκληρη την ορθόδοξη εκκλησία με αυτονομία Μονή Σινά σαν μια από τις βασικότερες κοιτίδες του αρχέγονου μοναχισμού στον κόσμο που αριθμεί χίλια επτακόσια (1700) χρόνια ζωής.
  1. Η Μονή Σινά, τόσο η κεντρική όσο και τα ανά τον κόσμο μετόχια της σαν παράγοντας παιδείας, προόδου και πολιτισμού.
  1. Το όρος Σινά σαν τον ιστορικό ιερό τόπο με πρωταγωνιστικό χαρακτήρα αφού εδώ και τρεις χιλιάδες (3000) χρόνια αναγνωρίζεται σαν ιερός τόπος από τις τρεις σπουδαιότερες μονοθεϊστικές θρησκείες του κόσμου (Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Μουσουλμανισμός).
  1. Η Μονή Σινά σαν πρώτη χωρίς διακοπή λειτουργίας χριστιανική μονή στον κόσμο.
  1. Το σπουδαιότερο κειμηλιοφυλάκειο του βυζαντινού ελληνισμού που διαθέτει ανεκτίμητους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς.
  1. Η σπουδαιότερη χωρίς ιστορικά κενά συλλογή δύο χιλιάδων (2.000) χριστιανικών εικόνων.
  1. Η δεύτερη σε αριθμό (3.500) και σπουδαιότητα συλλογή χειρογράφων παγκοσμίως.
  1. Το πρότυπο ομαλής συμβίωσης και αρμονικής συνύπαρξης τόσων ετεροτήτων (φυλετικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθών, παραδόσεων, παιδείας κλπ) στο κέντρο της Πετραίας Αραβίας.
  1. Ο μείζων ελληνισμός που αντέχει και επιβιώνει όπου γης.

11. Η εμπνευστής και προστάτης των γραμμάτων και της επιστήμης σε ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο Αγία Αικατερίνη η πάνσοφος, έφορος του Όρους Σινά και το σημαίνον πρόσωπο της Π. Διαθήκης Προφήτης Μωϋσής ο Θεόπτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος και Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ (περιοχές της Νοτίου Σιναϊτικής Χερσονήσου), κ. Δαμιανός, κατά κόσμον Δημ. Σαμαρτζής του Γεωργίου, εγεννήθη τον Απρίλιον του 1935 εις Αθήνας και ανετράφη εις Αταλάντην Φθιώτιδος, όπου επεράτωσε την στοιχειώδη και μέσην εκπαίδευσιν. Τυγχάνει πρωτότοκος υιός πολυτέκνου οικογένειας.

Έλαβε το Πτυχίον Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών το 1959, εγγραφείς εν συνεχεία εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν, του ιδίου Πανεπιστημίου.

Πέραν της Ελληνικής που ως μητρικήν γλώσσαν κατέχει άριστα, ομιλεί αρκετά καλώς την Αγγλικήν, την Γαλλικήν και, σε προφορικό επίπεδο, την Αραβικήν γλώσσαν.

Περατώσας το 1961 την στρατιωτικήν αυτού θητείαν και διακόψας τας εις την Φιλοσοφική Σχολή σπουδές του, ενεγράφη τα μέσα του ιδίου έτους ως δόκιμος Μοναχός εις την Ιεράν Μονήν του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, έχων ως απώτερον στόχον του, να υπηρετήση, με την παράκληση και ευλογία του οικείου Μητροπολίτου, εις την Ορδόδοξον Ιεραποστολήν της Ανατολικής Αφρικής του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπου και εργάσθηκε μόνο κατά τα έτη 1970-71, αναγκασθείς να επιστρέψη, συντόμως, εις την Μονήν.

Εις την Ελληνορθόδοξον Ιεράν Μονήν και Αρχιεπισκοπήν Σινά, υπηρέτησεν μετά ζήλου, εις αρκετά διακονήματα, κυρίως δε και Γραμματεύς και μέλος της Ιεράς Συνάξεως της Μονής.

Επί εξαετίαν διετέλεσε και Καθηγητής θεολογικών και ιστορικών μαθημάτων εις την εν Καϊρω περίφημον Αμπέτειον Σχολήν αριθμούσα τότε περί τους 600 Έλληνες Μαθητας στο ενιαίο τότε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Διοργάνωσε την πρώτην μικράν Κλινικήν της Μονής, όπου προσήρχοντο και οι πτώχοι περίοικοι Βεδουίνοι και εξετέλει ο ίδιος, καθήκοντα Ιατρού. Είχε άλλωστε λάβει ειδικά ιατρικά μαθήματα, έχοντας κατά νούν, την μελλοντικήν υπηρεσίαν του εις ιεραποστολικάς περιοχάς.

Ιεροδιάκονος και Ιερομόναχος, εχειροτονήθη υπό του μακαριστού και σεπτού Γέροντος Αρχιεπισκόπου Σινά κυρού Πορφυρίου Γ΄το 1962 και 1965 αντιστοίχως.

Την 23η Δεκεμβρίου του 1973, εκλεγείς παμψηφεί υπό της Σιναϊτικής Μοναστικής Αδελφότητος ως ο Ηγούμενος αυτής, (διαδεχθείς τον Αρχιεπίσκοπον Γρηγόριον Β’ 1960-1973) εχειροτονήθη, υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Βενεδίκτου, Αρχιερεύς, με τον Τίτλον του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, τίτλον τον οποίον λαμβάνουν από αιώνες όλοι οι Αρχιερείς του Σινά, που συγχρόνως, τυγχάνουν και εκάστοτε Καθηγούμενοι της Σιναϊτικής Αδελφότητος. Ως γνωστόν ανέκαθεν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά που ταυτοχρόνως εποίμαινε και τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς του Ν. Σινά ήτο, διοικητικώς ανεξάρτητος και αυτόνομος μέσα στον χώρο της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας ,μνημονεύων όταν ο ίδιος λειτουργεί, τον εκάστοτε Πατριάρχην Ιεροσολύμων, ως λαμβάνων την χειρονονίαν από τον ίδιον.

Από το 1861 ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά τυγχάνει Πρόεδρος και υπεύθυνος  έναντι των Αιγυπτιακών Αρχών της περιφήμου Αμπετείου Σχολής Καΐρου.

Από το 1986, προεδρεύει θεσμικά του Κοινωφελούς Ιδρύματος  Όρους Σινά που έχει συσταθεί από  την Ιερά Μονή και Αρχιεπισκοπή Σινά με έδρα την Αθήνα, όπου και το Μετόχιον της Μονής (Δορυλαίου 26 εις Αμπελοκήπους).  Το Ίδρυμα Όρους Σινά έχει πλούσια εκδοτική δραστηριότητα και κατασκευάζει και εις την θέση Τραγάνα Αταλάντης Πνευματικό, Πολιτιστικό Κέντρο και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη όποου θα προβληθούν ψηφιακά τα κειμήλια και χειρόγραφα της Μονής.  Επίσης στον ίδιο χώρο βρίσκεται εν του περατούσθαι ο Ιερός Ναός του Προφήτου Μωυσέως και μικρότερος τοιούτος της Αγ. Αικατερίνης.

Την 3η Δεκέμβριου του 1993 λαμβάνει τον τίτλον του επιτίμου Διδάκτορος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας).

Η περίοδος της Αρχιερατείας του αλλά και της πεντηκονταετούς μοναχικής του παρουσίας στο Σινά είναι μεστή δραστηριότητος, οφειλόμενο και στην βοήθεια των Πατέρων της Μονής και των πολλών πολιτικών και άλλων αλλαγών εις στην περιοχήν, αλλά και άλλων αλλαγών στην περιοχή που ήταν καθοριστικά δια την πορείαν του Σιναϊτικού Μοναχισμού και του ερημικού περιβάλλοντος του, (δηλαδή)

Υπεραύξησις του προσκυνηματικού κύματος.

Ανεξέλεγκτος οικιστική έκρηξις της πλησίον και ευρύτερης περιοχής. Πολιτιστικές, δημογραφικές, γαιοπολιτικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Διάφοροι κίνδυνοι καταπατήσεως, Μετοχίων και Καθισμάτων ιστορικής σημασίας κυρίως εντός της Σιναϊτικής Χερσονήσου.  Σοβαρές και επείγουσες ανάγκες αναστηλώσεως αρχαιοτάτων κτισμάτων συντηρήσεως και καταγραφής (με σύγχρονη τεχνολογίαν) του κειμιλιακού πλούτου της Μονής και απαιτήσεις προσεγγίσεώς των από την Διεθνή Επιστημονικήν Κοινότητα.  Πνευματικές ανάγκες των Πατέρων και των Ορθοδόξων προσκυνητών της Μονής.  Σοβαρά έλλειψις αναγκαίων οικονομικών πόρων. Προβλήματα της Αμπετείου Σχολής Καΐρου, που τόσον ευεργετική έχει φανή στον Απόδημον Ελληνισμόν.

Η ανάγκη δημιουργίας νέων Καθισμάτων σε ιστορικά σημεία εντός της Σιναϊτικής χερσονήσου (μεταξύ των οποίων και τα γυναικεία Μονύδρια εις Φαράν και Τάρφα) και ανακαίνισις των Μετοχίων εις Ελλάδα.  Η συμμετοχή της Μονής εις διεθνείς εκθέσεις (δώδεκα), με βυζαντινά θέματα, και παρουσίαση σε συνέδρια και σε σχετικές εκδηλώσεις.  Η και με την βοήθειαν του «Ιδρύματος Όρους Σινά» εκδοτική δραστηριότης. Όλα αυτά, μαζί με την ιδαίτερη και βαρείαν φροντίδα δια την αριθμητικήν αύξησιν και την πνευματικήν  πρόοδο της Σιναϊτικής Αδελφότητος, υπό συνθήκας μάλιστα αντιξόους, αναγκάζουν τον Αρχιεπίσκοπον μαζί με τους αξίους συνεργάτες του, της Ιεράς Συνάξεως και λοιπούς Πατέρας της Μονής καθώς και τους λαϊκούς εμμίσθους και αμίσθους φίλους αυτής, να ευρίσκωνται εις μιαν διαρκή πνευματική ένταση και διοικητικήν επαγρύπνησιν, καθ’ όλην την μέχρι τούδε διαρεύσασα πεντακονταετίαν και πλέον της αρχιερατικής σταδιοδρομίας του Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού. Έχει υποδεχθεί στην Ι. Μονή ως προσκυνητές εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και εχει τιμηθεί με πολλά παράσημα και διακρίσεις Κρατών και Εκκλησιών.

Source:romfea.gr