«ΛΙΘΟΝ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ» (ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΓΡΑΤΣΙΑ)

«ΛΙΘΟΝ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ»

(ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΓΡΑΤΣΙΑ)

Source:www.augoustinos-kantiotis.gr