CONSTANTINOPOL, SFÂNTA ŞI MAREA – JOI 2012: SFINŢIREA SFÂNTULUI ŞI MARELUI MIR (photo, greek) – ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

 
*
 
Ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα
Με την καθιερωμένη πατριαρχική τάξη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Φανάρι ο Καθαγιασμός του Μύρου, για τρίτη φορά επί Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στην οποία συμμετείχαν  εκπρόσωποι των πρεσβυγενών Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου Σερβίας, των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας και Τσεχίας, οι Αρχιεπίσκοποι των Αυτονόμων Εκκλησιών Φινλανδίας Λέων και Εσθονίας Στέφανος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος καθώς και περισσότεροι από 40 Ιεράρχες του Θρόνου ανά τον κόσμο.
 
 
 
Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δόλλης και παρέστησαν επίσης: ο Άρχων Μέγας Λογοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ αλλά και ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Άρχοντες του Θρόνου, Κληρικοί και Μοναχοί καθώς και πλήθος πιστών από το εξωτερικό. 
Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών και οι Ιεράρχες του Θρόνου που συλλειτούργησαν έβγαλαν την αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από τον Πύργο, στην αυλή του Πατριαρχείου, όπου βρίσκεται το Μυροφυλάκιο.
*
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ 
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΤΗΣ Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ 
Μετά πάσης λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας καί ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν, ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθηγιάσθη ἐφέτος τό Ἅγιον Μύρον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Πέμπτης, 12ης Ἀπριλίου, ἐν Πατριαρχικῇ καί Πολυαρχιερατικῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ. 
Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται, πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὡς καί ἐκπρόσωποι πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκ-κλησιῶν, ἀφιχθέντες ἐνταῦθα ἐπί τῷ καθαγιασμῷ τοῦ Ἁγίου Μύρου, ὅπερ μετά τήν ἀπόλυσιν, ἐν μεγαλοπρεπεῖ πομπῇ, μετεφέρθη εἰς τό Πατριαρχικόν Μυροφυλάκιον, ἔνθα καί ἐναπετέθη πρός φύλαξιν καί διανομήν. 
Συγκεκριμένως, μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, συνελειτούργησαν οἱ Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἀρχιερεῖς, Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, Πτολεμαΐδος κ. Προτέριος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Χρυσουπόλεως κ. Κωνσταντῖνος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ρεμεζιανῆς κ. Ἀνδρέας, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Ἀλβανίας, Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας, Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Γεώργιος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελήμων, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Διοκλείας κ. Κάλλιστος, πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος, Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος καί Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντῖνος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας. Κατά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Διπτύχων ὁ Πατριάρχης ἐμνημόνευσεν, ὡς εἴθισται, τῶν ἁπανταχοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά τοῦ ποιμνίου αὐτῶν. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ὁσιωτ. Μοναχός Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης, ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιμον Κυβέρνησιν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας παρετέθη γεῦμα ἐν τῇ Ἱ. Μονῆ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, εἰς τά ἐπιδόρπια τοῦ ὁποίου ἤγειρε πρόποσιν ἡ Α.Θ.Παναγιότης. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡσαύτως ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐν συγχοροστασίᾳ μετά Συνοδικῶν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ Ἱεραρχῶν.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την τελετή Καθαγιασμού του Αγίου Μύρου πλαισιωμένος από Αρχιερείς, εκπροσώπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου από όλο τον κόσμο, μαζί με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Δόλλη και τον Άρχοντα Μέγα Λογοθέτη της Μητρός Εκκλησίας Θεόδωρο Αγγελόπουλο. 

Sursa:http://fanarion.blogspot.com/2012/04/blog-post_4613.html

%d blogeri au apreciat: