Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ / PRĂZNUIREA POMENIRII SFINTEI SOLOMONI ÎN FANAR, UNDE SE PĂSTREAZĂ SFINTELE EI MOAŞTE (GREEK, PHOTO)

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

 

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
[slideshow]
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 31ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς ἐκ Πατρῶν καί Ἀκράτας Ἀχαΐας καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ ὁ λειτουργήσας Ἀρχιερεύς ἡγίασεν αὐτούς διά τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός.