Ο Λιπλιάνης Θεοδόσιος και νύν Ράσκας και Πριζρένης άρχισε να διώκει μοναχές – TEODOSIE DE LIPLIANA, IAR ACUM DE RAŞKA-PRIZREN, A ÎNCEPUT SĂ PERSECUTE CĂLUGĂRIŢE

Ο Λιπλιάνης Θεοδόσιος και νύν Ράσκας και Πριζρένης άρχισε να διώκει μοναχές

Ο Λιπλιάνης Θεοδόσιος και νύν Ράσκας και Πριζρένης συνοδευόμενος από λίγους μοναχούς και πολίτες μπήκαν στο μοναστήρι Devine vode kraj Zvečana. Και έδιωξαν 18 μοναχές με επικεφαλής την ηγουμένη Σάρα.

TEODOSIE DE LIPLIANA, IAR ACUM DE RAŞKA-PRIZREN, A ÎNCEPUT SĂ PERSECUTE CĂLUGĂRIŢE

Teodosie de Lipliana şi acum de Raşka-Prizren, însoţit de câţiva monahi şi cetăţeni au intrat în Mănăstirea Devine vode kraj Zvečana şi au izgonit 18 călugăriţe în frunte cu egumena lor, Sara.

sursa: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/98121/Teodosije-licno-izbacivao-monahinje