Ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής εξελέγη Επίσκοπος Διαυλείας – PROTOSINGHELUL ARHIEPISCOPIEI ATENEI A FOST ALES ASTĂZI EPISCOP DE DIAVLEIA (GREEK)

Ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής εξελέγη Επίσκοπος Διαυλείας

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης – 12.28

Στην εκλογή βοηθού Επισκόπου προχώρησε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, η Ιεράρχια εξέλεξε με τον τίτλο του Επισκόπου Διαυλείας, τον Αρχιμ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Να αναφερθεί ότι ο Αρχιμ. Γαβριήλ Παπανικολάου, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έλαβε 48 ψήφους.

Ο Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Παπανικολάου (κατά κόσμον Γεώργιος) του Παναγιώτου, εγεννήθη εν Αθήναις  το 1976.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ

Εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών λαβών πτυχίον το έτος 1999. Το 2001 έγινε κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  “CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THEOLOGIE ORTHODOXE” εκ του UNIVERSITE DEFRIBOURG FAKULTEDE THEOLOGIE FRIBURG – SUISSE (αναγνωρισθέν υπό του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9-175/4-12-2002 πράξεως).

Τυγχάνει, επίσης, υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενεύης, ενώ είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος εις τας Πολιτικάς Επιστήμας του Διεθνούς Εμπορίου (WTC).

Εχειροτονήθη Διάκονος την 18/2/1996 υπό του τότε Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Διαυλείας κ. Δαμασκηνού και Πρεσβύτερος την 30/5/2002 υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου.

Από 30/5/2002 έως σήμερον υπηρετεί ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Θησείου.

Από 1/7/2004 έως 31/12/2008 υπηρέτησεν ως Συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων του Κλάδου ΠΕ4 Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξεπροσώπησεν αυτήν την 19 – 20/11/2009 εις την Συνάντησιν του Γραφείου της Ομάδος του Ευρωπαϊκού Κόμματος (ΡΡΕ) με θέμα: «Μία ταυτότης των Αξιών δια την Ευρώπην», την 4–6/5/2010 εις την Συνεδρίαν του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών εν Γενεύη και την 6-9/6/2010 εις την Διάσκεψιν των Επισκόπων της Αγγλικανικής Εκκλησίας ( Bishops Stream) εν Λονδίνω.

Το έτος 2004 διετέλεσε συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις το γραφείον του επιτρόπου επί Κοινωνικών Θεμάτων, ενώ συμμετείχε της επισήμου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσον εις την Θ  Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίων Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), όσον και εις την Γ Διεθνήν Διάσκεψιν των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εις Βραζιλίαν (2006) και Γαλλίαν (2008) αντιστοίχως.

Επίσης, έχει εκπροσωπήσει την Εκκλησίαν ημών εις πλείστα διαχριστιανικά συνέδρια εις το εξωτερικόν, ενώ το έτος 2007 συμμετείχε εις την επίσημον Αντιπροσωπείαν του Π.Σ.Ε. κατά  την επίσημον επίσκεψιν του Γενικού Γραμματέως αυτού εις την Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Κίνας.

Από του έτους 2006 υπηρετεί ως εκπαιδευτικός εις το Κολλέγιον Αθηνών.

Από 15/1/2009 έως σήμερον υπηρετεί ως Πρωτοσύγκελλος παρ’ ημίν, ενώ από 20/1/2009 διατελεί Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, από 25/1/2010 αναπληρωτής ημών εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Βαφειαδακίου Ιδρύματος και από 10/12/2009 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμορφωτικού και Ερευνητικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως» (Ι.Π.Ε.).

%d blogeri au apreciat: