Προσευχή κατά τη χαραυγή

Προσευχή κατά τη χαραυγή

+Γέροντος Σωφρονίου (του Έσσεξ)

Ω Κύριε αιώνιε και Δημιουργέ των πάντων, ο οποίος με την ανεξερεύνητη αγαθότητά σου με κάλεσες σ’ αυτή τη ζωή, ο οποίος μου έδωσες τη χάρη του βαπτίσματος και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος με προίκισες με την επιθυμία να αναζητήσω εσέ τον μόνο αληθινό Θεό, εισάκουσε την προσευχή μου. Δεν έχω ζωή, φως, χαρά ή σοφία ούτε δύναμη χωρίς εσένα, ω Θεέ. Εξαιτίας των αμαρτιών μου δεν τολμώ να υψώσω τους οφθαλμούς μου σ’ εσένα. Αλλά συ είπε στους μαθητές σου: «Κάθε τι που θα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη, θα το λάβετε» και «κάθε τι που θα ζητήσετε στο Όνομά μου θα γίνει». Γι’ αυτό τολμώ να σ’ επικαλεστώ: Καθάρισε με από κάθε ρύπο σωματικό και πνευματικό. Δίδαξέ με να προσεύχομαι σωστά. Ευλόγησε αυτή τη μέρα που χάρισες σ’ έμενα τον ανάξιο δούλο σου. Με τη δύναμη της ευλογίας σου κάνε με ικανό συνέχεια να ομιλώ και να εργάζομαι για τη δόξα σου, με καθαρό πνεύμα, ταπείνωση, υπομονή, αγάπη, ευγένεια, ειρήνη, θάρρος και σοφία, να αισθάνομαι πάντοτε την παρουσία σου. Με την άπειρη αγαθότητά σου, ω Κύριε Θεέ δείξε μου το δρόμο του θελήματός σου, και δώσε ώστε να βαδίζω μπροστά σου χωρίς αμαρτία. Ω Κύριε, σ’ εσένα όλες οι καρδιές είναι ανοικτές. Συ γνωρίζεις όλα όσα έχω ανάγκη. Συ γνωρίζεις την τυφλότητα και την άγνοιά μου. Συ γνωρίζεις την αστάθεια και την διαφθορά της ψυχής μου. Αλλ’ ούτε ο πόνος και η αγωνία μου είναι κρυμμένα από σένα. Δέξου, σε παρακαλώ, την προσευχή μου και με το Άγιο Πνεύμα σου δίδαξε με τον δρόμο που πρέπει να πορευθώ. Και όταν η διεστραμμένη μου θέληση με οδηγήσει σ’ άλλους δρόμους, μη μ’ αφήσεις να χαθώ, αλλά κάνε με να επιστρέψω σε σένα. Δος μου, με τη δύναμη της αγάπης σου, να κρατηθώ σταθερά στο αγαθό. Φύλαξέ με από κάθε λόγο ή πράξη που μπορεί να καταστρέψει την ψυχή, από κάθε επιθυμία που μπορεί να σε δυσαρεστήσει και να βλάψει τον αδελφό μου. Δίδαξέ με πώς πρέπει και τί πρέπει να λέγω. Αν είναι θέλημά σου να μην απαντώ, δος μου πνεύμα ειρηνικής σιωπής, που να μη προκαλεί λύπη ή πόνο στον αδελφό μου. Στήριξέ με στο δρόμο των εντολών σου και μέχρι την τελευταία μου πνοή δώσε να μην απομακρυνθώ από το φώς των εντολών σου. Οι εντολές σου ας γίνουν ο μόνος νόμος της ζωής μου στη γη και σ’ όλη την αιωνιότητα. Ω Θεέ, σε παρακαλώ, ελέησέ με. Λύτρωσέ με από τη θλίψη και την αθλιότητα μου και μην κρύβεις από μένα το δρόμο της σωτηρίας. Μέσα στη μωρία μου, ω Θεέ, σου ζήτησα πράγματα πολλά και μεγάλα. Θυμάμαι πάντοτε την αδυναμία μου, την αγένεια και την φαυλότητά μου και κράζω: Ελέησέ με. Μη με απομακρύνεις από το Πρόσωπο σου εξαιτίας τής αλαζονείας μου. Δώσε και αύξησε σε μένα τη δύναμη να σε αγαπώ σύμφωνα με τις εντολές σου, εγώ ο χειρότερος των ανθρώπων, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τήν ψυχή, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη, και με όλη μου την ύπαρξη. Ναι, ω Θεέ, με το Άγιο Πνεύμα σου, δίδαξέ με δίκαια κρίση και γνώση. Δος μου τη γνώση της δικής σου αλήθειας, πριν έλθει το τέλος μου. Διατήρησε τη ζωή μου στον κόσμο τούτο, μέχρι να μπορέσω να σου προσφέρω άξια μετάνοια. Μη με οδηγήσεις σε θάνατο στη μέση των ήμερων μου. Ούτε ενόσω ο νους μου είναι τυφλωμένος. Όταν όμως θέλεις να βάλεις τέρμα στη ζωή μου, να μου το δείξεις από πρωτύτερα για να προετοιμάσω την ψυχή μου πριν παρουσιαστεί μπροστά σου. Να είσαι μαζί μου, ω Θεέ, κατά την φοβερή αυτή ώρα και να μου δωρίσεις τη χαρά της σωτηρίας. Καθάρισέ με από τις κρυφές αμαρτίες μου και απ’ όλη την αχαριστία που έχω μέσα μου και δώρισέ μου καλή απολογία μπροστά στο θρόνο της κρίσης σου. Ναι, ω Θεέ, με το μεγάλο σου έλεος και την αμέτρητη αγάπη σου για το ανθρώπινο γένος, Άκουσε την προσευχή μου.

(Αρχιμ.Σωφρονίου, «Η ζωή Του, ζωή μου»)

Un comentariu la „Προσευχή κατά τη χαραυγή”

 1. Dumnezeule veșnic și Făcătorule al tuturor lucrurilor, care în neajunsa Ta bunătate m-ai chemat din neființa la aceasta viața, care mi-ai dăruit harul botezului și noii nașteri de sus, care ai pus pecetea Sfântului Duh pe mădularele trupului meu în taina mirungerii și care mi-ai dat dorința de a te căuta, Tu, singurul Dumnzeu adevărat, auzi rugăciunea mea.
  Eu n-am viața, lumina, bucurie, înțelepciune sau putere, decât numai în Tine, Dumnezeule; nu îndrăznesc să ridic ochii spre tine, din pricina nedrepților mele. Dar tu ai spus ucenicilor Tăi: ,,Tot ce veți cere cu credința în rugăciune veți primi” și încă ,,Tot ceea ce veți cere în numele Meu, voi face”, de aceea îndrăznesc să Te chem. Curățește-mă de toată spurcăciunea trupului și a sufletului și învață-mă să mă rog Ție. Binecuvintează această zi pe care mi-ai dăruit-o mie, nevrednicul Tău rob, prin puterea binecuvântării Tale, fa-mă vrednic în toată vremea și în tot locul de a vorbi și a lucra în slava Ta, cu sufletul curat, cu smerenie, răbdare și dragoste, cu blândețe, pace, bărbăție și înțelepciune și de a fi întotdeauna pătruns de prezența Ta.
  În nemărginita Ta bunătate, Doamne, arată-mi calea voii Tale și dăruiește-mi să pășesc fără de păcat sub privirea Ta. Doamne, Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, știi de ce am nevoie. Tu cunoști orbirea și neștiința mea, dar Tu cunoști și dorirea mea, durerile inimii mele și suferințele sufletului meu. De aceea, Te rog, ascultă-mi rugăciunea și prin Sfântul Duh arată-mi calea pe care trebuie să merg. Și când voia mea vicleană mă va conduce pe alte drumuri, nu mă cruța, Doamne dă-mi doar puterea dragostei Tale, dăruiește-mi să mă lipesc de bine.
  Păzește-mă de tot cuvântul și fapta aducătoare de moarte sufletului meu, de orice mișcare care ar putea să jignească sau să rănească pe fratele meu, învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă voia ta este să tac, ispiră-mi să păzesc tăcere, într-un duh de pace, care să nu pricinuiască nici întristare și nici o pagubă aproapelui meu.
  Întărește-mă pe calea poruncilor Tale și până la ultima suflare nu îngădui să mă depărtez de lumina cuvinteloTale, astfel ca poruncile Tale să devină unica lege a ființei mele, atât aici, jos, cât și în viața veșnică.
  Dă Doamne, Te rog, ai mila de mine, cruță-mă de tot necazul și în deznădejdea mea și nu-mi ascunde calea mântuirii. Multe și mari sunt cererile mele, Doamne și totuși eu nu uit urâciunea păcatului meu. Ai grijă de mine! Nu mă lepăda de la fața Ta din pricina îndrăznelii mele, ci mai curând sporește în mine această îndrăzneală și dăruiește-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc după cum mi-ai poruncit: cu toată inima mea, cu sufletul meu, cu toată mintea mea, cu toată puterea mea, cu toată ființa mea.
  Dă Doamne prin Duhul Tău cel Sfânt, să învâț bunătatea, viața dreaptă și cunoștință; să cunosc adevărul Tău înainte de a mă pogorâ în mormânt. Lungește-mi viața în această lume, până ce îți voi oferi o pocăință adevărată. Nu mă smulge la jumătatea zilelor mele, și nici în răstimpul când sufletul meu este încă orb. Și când îți va plăcea să pui capăt vieții mele, spune-mi ceasul morții mele, pentru ca să-mi pot pregăti sufletul să te întâlnească; în acest ceas de temut fii cu mine Doamne și dăruiește-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de greșelile mele cele ascunse și de toată nedreptatea tăinuită în mine și dăruiește-mi răspuns înaintea înfricoșatei Tale judecăți. Da Doamne, în marea Ta milostivire și nemărginită Ta iubire de oameni, primește-mi rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Sfânt și Mare, Tu însuți, învață-mă smerenia Ta. Ascultă-mi rugăciunea și miluiește-mă pe mine păcătosul!
  Amin!
  Rugăciunea fiecărei dimineți a arhimandritului Sofronie Saharov ucenicul Sfântului Siluan Athonitul!

  Este vorba despre aceasta RUGACIUNE? sau ma insel..

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: