ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. – RASOFORIA UNUI NOU ELEV ÎN ŞCOALA PATRIARHIEI IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Τήν Πέμπτην, 22αν Ἀπριλίου/5ην Μαΐου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα ἑνός νεήλυδος δοκίμου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τοῦ Ἀλεξάνδρου Εὐθυμιάδου, μαθητοῦ τῆς Α’ τάξεως Γυμνασίου.

Ἡ ρασοφορία αὕτη συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἶναι προετοιμαστική καί οὐχί δεσμευτική διά τήν μελλοντικήν ἔνταξιν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Ἐνδύων τοῦτον, τό τίμιον ρᾶσον ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτῷ τόν ἄνωθεν φωτισμόν διά ἦθος τίμιον, χριστιανικόν, πρόοδον εἰς τά μαθήματα καί Ἁγιοταφιτικόν προσανατολισμόν.

Source:http://www.jp-newsgate.net


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: