ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – RASOFORIA UNOR NOI FRAŢI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.


[slideshow]

Τό Σάββατον, 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ ρασοφορία δύο νέων δοκίμων, τοῦ Κωνσταντίνου Πήλιουρη καί τοῦ Χαριλάου Λακιώτη ἐκ Μελισσοχωρίου Θηβῶν, προσφάτως προσελθόντων δι’ εὐχῶν τῶν γονέων αὐτῶν καί τοῦ πνευματικοῦ αὐτῶν Πατρός π. Κωνσταντίνου Περαματζῆ κατόπιν καί διευθετήσεως τῆς εἰσόδου αὐτῶν εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί ἀναλαβόντων δοκιμαστικήν διακονίαν.Εὐλογῶν τά ράσα αὐτῶν ὁ Μακαριώτατος, ηὐχήθη αὐτοῖς ὑπομονήν, ὑπακοήν, ταπείνωσιν, συμμετοχήν εἰς τάς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί ἀδιασάλευτον συνέχειαν τῆς ἀρξαμένης μοναχικῆς αὐτῶν πορείας καί εὐδοκίμησιν ἐν συνεχείᾳ τῆς μελλούσης αὐτῶν Ἁγιοταφιτικῆς καί Ἱερατικῆς διακονίας.

Source:www.jp-newsgate.net