Ρουμανία – Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων

Ρουμανία – Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων

 
Constituirea Consiliului Consultativ al Cultelor din România

Στις 14 Απριλίου 2011, στο Πατριαρχείο Μέγαρο υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των θρησκευτικών κοινοτήτων Ρουμανίας. Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Αρμένιοι,Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Αντβεντιστές, Ουνίτες, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι συμφώνησαν, κατ ‘αρχήν, στη σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ρουμανίας .

Στο Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ρουμανίας θα υπάρχει ετήσια εκ περιτροπής προεδρία και θα είναι μια ηθική, κοινωνική, ανεξάρτητη, απολίτικη, μη κυβερνητική, μη-εταιρική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση.

Οι βασικοί στόχοι του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ρουμανίας είναι: να προωθήσει την πίστη στο Θεό και τη σημασία του στη ζωή των ατόμων και της κοινωνίας, η υπεράσπιση και προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού της θεϊκής δημιουργίας,η κοινή στάση απέναντι στα σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας.

Source:aktines.blogspot.com