ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – SFÂNTUL MASLU ÎN BISERICA MĂN. SF. CONSTANTIN ŞI ELENA – PATRIARHIA IERUSALIMULUI (5 IAN. 2011, FOTO; GREEK)

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

SFÂNTUL MASLU ÎN BISERICA MĂNĂSTIRII SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA – PATRIARHIA IERUSALIMULUI

(5 IAN. 2011, FOTO; GREEK)

 

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 23ης Δεκεμβρίου 2010 /5ης Ἰανουαρίου 2011, προπαραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡ ἀκολουθία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων Αὐτῷ ἕξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί εὐχελιαζομένων καί ἁγιαζομένων ὑπ’ αὐτῶν, Ἱερομονάχων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν, πάντων προετοιμαζομένων οὕτω διά τόν ἐν Βηθλεέμ ἑορτασμόν τῆς μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

[slideshow]

 

Source: http://www.jp-newsgate.net

 

 


%d blogeri au apreciat: