Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τον κ.Ειρηναίο – PATRIARHIA IERUSALIMULUI DESPRE FOSTUL PATRIARH IRINEU (GREEK)

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τον κ.Ειρηναίο

Εκ του Γραφείου Τύπου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων στην Ελλάδα

Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σύμφωνα με τους κανόνες της κατ’ Ανατολάς Ορθόδοξης Εκκλησίας και το Νόμο του Πατριαρχείου, κήρυξε τον Πατριάρχη Ειρηναίο έκπτωτο από το αξίωμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων την 23η Απριλίου / 6η Μαΐου του έτους 2005. Εξαιτίας όμως των συνεχιζόμενων αντικανονικών ενεργειών του έκπτωτου Πατριάρχη Ειρηναίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, ακολουθώντας τις διατάξεις του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, συγκρότησε δωδεκαμελές Αρχιερατικό Δικαστήριο την 16η Ιουνίου του ιδίου έτους, το οποίο καθαίρεσε τον πρώην Πατριάρχη Ειρηναίο από το βαθμό της Αρχιεροσύνης και τον επανέφερε στην τάξη των μοναχών.

Ο μοναχός Ειρηναίος δεν είναι φυλακισμένος. Έχει επιλέξει με τη δική του ελεύθερη βούληση να κλειστεί εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Πατριαρχείου. Ταυτόχρονα, το Πατριαρχείο αποτελεί μοναστηριακό χώρο, και, όπως οι άλλες Ιερές Μονές του κόσμου, έχει νόμους και κανόνες, στους οποίους πρέπει να υπακούουν όλοι ανεξαιρέτως οι ιερείς που ανήκουν στην Αγιοταφιτική Αδελφότητα. Ο μοναχός Ειρηναίος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της Εκκλησίας και επιμένει να προβάλλει τον εαυτό του ως Πατριάρχη, αντιποιούμενος τον τίτλο και το αξίωμα του νόμιμου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεοφίλου του Γ , και αρνούμενος να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και το πνευματικό κύρος της εξουσίας του παρόντος Πατριάρχη Θεοφίλου του Γ .

Παρ’ όλα τα προαναφερθέντα, και μολονότι ο προειρημένος μοναχός, πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος, αρνείται επίμονα να αναγνωρίσει τον νόμιμο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο τον Γ , το Πατριαρχείο, μέσω της καθοδήγησης της Α.Θ. Μακαριότητας του Πατριάρχη Θεοφίλου του Γ , κατέβαλε άοκνες προσπάθειες προκειμένου να συμπεριλάβει τον μοναχό Ειρηναίο στη διανομή του φαγητού το οποίο διαθέτει σε όλα τα μέλη του Πατριαρχείου. Ο μοναχός Ειρηναίος το απέρριψε και συνεχίζει να αρνείται τα γεύματα που παρέχονται από το Πατριαρχείο. Εμμένει στο να φροντίζει ο ίδιος το ζήτημα της διατροφής του και να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο σιτίζεται.

 

Source: www.amen.gr

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: