Τότε λαλήσει, 1ο Ηχητικό από την πανήγυρη των Βατοπαιδινών Αγίων 2011 – "Atunci va grăi…", Primul document audio de la praznicul Sfinţilor Vatopedini 2011

Τότε λαλήσει, 1ο Ηχητικό από την πανήγυρη των Βατοπαιδινών Αγίων 2011

Στίχος εκ του Μακάριος Ανήρ, με κράτημα Ιωάννου Κουκουζέλους σε ήχο πλ. δ’.
Ψέλνουν Βατοπαιδινοί Πατέρες

AUDIO

Source:http://www.pemptousia.com