Χαιρετισμὸς του Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα στην εκδήλωση κατά της Κάρτας του Πολίτη / SALUTUL MITROPOLITULUI ANDREI DE KONIŢA LA MANIFESTAREA ÎMPOTRIVA „CARDULUI CETĂŢEANULUI” (VIDEO, GREEK)

Χαιρετισμὸς του Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα στην εκδήλωση κατά της Κάρτας του Πολίτη

Source:http://aktines.blogspot.com