Όλα έτοιμα για τη διαθρησκειακή συνάντηση στην Ασίζη, στις 27 Οκτωβρίου 2011. Η Εκκλησία της Ελλάδος θα στείλει άραγε αντιπρόσωπο; – TOTUL ESTE PREGĂTIT PENTRU ÎNTÂLNIREA INTER-RELIGIOASĂ DE LA ASSISI, PE 27 OCTOMBRIE 2011. VOR FI REPREZENTATE 17 BISERICI RĂSĂRITENE. BISERICA GRECIEI VA TRIMITE OARE VREUN REPREZENTANT? BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ VA FI REPREZENTATĂ ŞI EA? DACĂ DA, DE CINE? (GREEK, ROMANIAN)

Όλα έτοιμα για τη διαθρησκειακή συνάντηση στην Ασίζη, στις 27 Οκτωβρίου 2011. Η Εκκλησία της Ελλάδος θα στείλει άραγε αντιπρόσωπο;

Βατικανό – Στις 18 Οκτωβρίου 2011 ο Καρδινάλιος Turkson, έδωσε  συνέντευξη τύπου  με θέμα  «Ο σκοπός της διαθρησκειακής συνάντησης  στην  Ασίζη» που θα πραγματοποιηθεί  στις 27, Οκτωβρίου 2011, με τη συμμετοχή εκπροσώπων  όλων των θρησκειών.
Το Βατικανό έχει δηλώσει ότι είναι σημαντικό ότι οι θρησκείες δεν είναι μόνο να συνομιλούν μεταξύ τους αλλά και με όλους τους άνδρες και τις γυναίκες καλής θέλησης, συμπεριλαμβανομένων και των μη πιστών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου «Iustitia et Pax» Καρδινάλιος Peter Turkson, είπε ότι  «σκοπός της συνάντησης θα είναι να δείξει γενικά στον κόσμο ότι οι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών και καλής θέλησης μπορεί να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης στον κόσμο». «Μετά από 25 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των θρησκειών και  κοινής μαρτυρίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν  νέες προκλήσεις.
Οι προκλήσεις αυτές συνδέονται με τη δημοσιονομική, την οικονομική  και την κρίση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών, το περιβάλλον, την πείνα στον κόσμο, τη μετανάστευση, τη νεο-αποικιοκρατία, τη φτώχεια,τη διεθνή τρομοκρατία και τις θρησκευτικές  διακρίσεις». «Η αναζήτηση της αλήθειας προϋποθέτει  αμοιβαία γνωριμία,  διάλογο και  συνεργασία για το κοινό καλό».τόνισε ο Καρδινάλιος Turkson.
*
Prezentat mijloacelor de comunicaţie pelerinajul lui Benedict al XVI-lea din 27 octombrie la Assisi.
Numeroasă, prezenţa Bisericilor creştine şi a altor credinţe

(RV – 18 octombrie 2011) Joi 27 octombrie , Assisi va fi din nou pentru o zi epicentrul religiilor mondiale. Dimineaţa aceasta, marţi 18 octombrie în Sala vaticană de presă, a fost prezentată mijloacelor de comunicaţie „Ziua de reflecţie, dialog şi rugăciune pentru pace şi dreptate în lume”, pe care Benedict al XVI-lea a convocat-o pentru a celebra cei 25 de ani ai primei adunări similare voite de Ioan Paul al II-lea în oraşul natal al Sfântului Francisc. Numeroasă şi de înalt nivel prezenţa reprezentanţilor ecumenici şi de alte credinţe anunţată la Assisi.

Serviciul aparţine lui Alessandro de Carolis de la redacţia noastră centrală:
• „Spiritul de la Assisi” a deschis un anotimp de întâlniri şi scris o istorie de dialog de care este imposibil să se mai facă abstracţie. O dovedesc numeroşii lideri religioşi care peste nouă zile vor fi împreună cu Papa pe străzile oraşului lui Francisc, pe urmele celor care i-au precedat în urmă cu 25 de ani. La conferinţa de presă, marţi dimineaţă a fost difuzată o listă completă a participanţilor. Pentru Bisericile din Orient, vor fi 17 delegaţii implicate, începând cu Patriarhul ecumenic Bartolomeu I care conduce grupul provenit de de la Constantinopol în timp ce Patriarhatul de Moscova va fi la Assisi prim mitropolitul Alexander. Bisericile Ortodoxe Orientale vor avea trimişi din partea Patriarhatului siro-ortodox, ai Bisericii Apostolice Armene şi Bisericii Ortodoxe Siro-Malancareze, inclusiv şi o delegaţie al Bisericii Asiriene a Orientului. Tresprezence sunt în schimb delegaţiile Bisericilor din Occident, între care cea a Comuniunii Anglicane condusă de primatul său arhiepiscopul de Canterbury Rowan Williams. Cu Papa vor fi, între alţii, şi membrii Federaţiei Luterane Mondiale, ai Comuniunii Mondiale a Bisericilor Reformate şi Consiliului Matodist Mondial. Prestigioasă şi reprezentanţa lumii ebraice internaţionale, între care figurează delegaţi ai Marelui Rabinat al Israelului.

Vor fi 176, exponenţii diferitelor tradiţii religioase necreştine şi altele decât cele ebraice. Din ţările arabe şi medio-orientale şi din cele occidentale vor sosi la Assisi 48 de musulmani, între care se remarcă un reprezentant al regelui Arabiei Saudite şi preşedintele Direcţiunii Musulmanilor din Caucaz. Prezenţa musulmană este din punct de vedere statistic şi mai puternică în comparaţie cu adunările precedente din oraşul franciscan: în 1986 erau 11, 32 în urmă cu opt ani pentru rugăciunea de după 11 septembrie, 50 cei prevăzuţi peste câteva zile. Şi mai departe, hinduişti – între care nepotul lui Mahatma Gandhi, care a participat şi la Ziua din 1986, apoi sikh, zoroastrieni, budişti, confucianişti, şintoişti, reprezentanţi ai religiilor tradiţionale din Africa şi America: toţi pentru a reflecta împreună şi încheia cu o reînnoită promisiune solemnă de angajare în comun pentru pacea lumii.

Benedict al XVI-lea rămâne întreaga zi la Assisi, sosind şi plecând de acolo cu trenul, într-un convoi pus la dispoziţie de Căile Ferate Italiene. Plecarea trenului cu diferitele delegaţii este prevăzută la ora 8 de la Gara Vaticană: întoarcerea în Vatican este prevăzută pentru ora 20.30. Cu o zi înainte, la ora 10.30 Benedict al XVI-lea va conduce în Piaţa Sfântul Petru în locul audienţei generale, o liturgie a Cuvântului, înconjurat în special de comunitatea bisericească a diecezei de Roma.


SURSA: RADIO VATICAN
%d blogeri au apreciat: