Дедо Добри, странник Христа ради/ Grand-Père Dobry, pèlerin du Christ

Дедо Добри, странник Христа ради/ Grand-Père Dobry, pèlerin du Christ

DedoDobri2.jpg
Il y a quatre ans, j’ai eu le plaisir de le rencontrer et de prendre tout de suite plaisir à sa gentillesse et sa simplicité innocente. Les gens de Sofia le connaissent comme le staretz Dobri Dobrev du village de Baylovo. C’est un staretz de 96 ans qui pouvait souvent être vu debout devant l’église de Saint-Alexandre Nevski ou de Méthode et Cyrille et de leurs cinq disciples avec sa tirelire en métal, mendiant de l’argent. Il donne l’argent collecté pour la rénovation des monastères et des églises ou aux pauvres.
Je l’ai rencontré à l’église Sainte Kyriaki, quand j’ai assisté à la Sainte Liturgie qui était dirigée par plusieurs évêques, en présence des reliques pleines de grâce du saint roi Etienne Miloutin. Simplement, il est entré par la porte de l’église, s’est tenu debout devant les reliques et comme un jeune garçon, a fait quelques prosternations. C’était une scène étonnante, surtout en raison du sentiment d’indignité, quand Dieu traverse notre chemin de vie avec un de Ses hommes justes.

De bons yeux, un sourire agréable, un humble regard… tout cela le rend lumineux aux yeux de ceux qui l’ont rencontré et qui, sans hésitation se hâtent d’obtenir une bénédiction de ce sage staretz. Il porte des chaussures traditionnelles de cuir brut et par tous les temps court quelque part, mais il n’utilise jamais les véhicules de transport modernes. Simplement, il aime la marche ascétique. Il mange tout ce que le bon peuple lui donne et il ne se plaint jamais de sa condition. Son visage rayonne d’une lumière céleste qui, à un certain moment fait inconsciemment comprendre aux gens, qu’il est véritablement comme sorti de la Bible.
J’espère que je serai jugé digne par Dieu de baiser la main droite miséricordieuse du staretz pour la troisième fois de ma vie.
„L’homme doit garder la droiture et la vérité. C’est le chemin de Dieu!”
Version française Claude Lopez-Ginisty
d’après

Source:orthodoxologie.blogspot.com

Un comentariu la „Дедо Добри, странник Христа ради/ Grand-Père Dobry, pèlerin du Christ

 1. Stefan

  Acum patru ani am avut placerea să îl întâlnesc și să mă bucur deîndată de gingășia și simplitatea lui nevinovată. Oamenii din Sofia îl cunosc drept bătrânul Dobre Dobrev din Baylovo. Este un bătrân de 96 de ani care poate fi deseori văzut în picioare cerșind cu pușculița lui metalică în fața bisericii Sf.Alexandru Nevski sau a Sfinților Metodie și Chiril și a celor cinci ucenici ai lor. Dăruiește banii primiți săracilor sau pentru renovarea mănăstirilor și bisericilor.
  Eu l-am întâlnit la biserica Sfintei Kiriaki unde am participat la Sfânta Liturghie săvârșită de mai mulți episcopi, în prezența moaștelor dătătoare de har ale regelui sfânt Ștefan Milutin. În chip simplu, a intrat pe ușa bisericii, a stat drept în fața moaștelor și, ca un tânăr băiat, a facut câteva metanii. Era o imagine uimitioare, mai degrabă un simțământ de nevrednicie, ca atunci când Dumnezeu traversează drumul vieții noastre prin unul din drepții Săi.
  Ochi buni, un surâs blând, o privire smerită…toate acestea se aduc luminoase celor care l-au întâlnit și care, fără ezitare, se grăbesc să primească binecuvântarea acestui înțelept bătrân. Poartă încălțăminte tradițională din piele neprelucrată și nu folosește niciodată mijloacele de transport moderne. În mod simplu, iubește mersul ascetic. Mănâncă ceea ce îi dau oamenii buni și nu se plânge niciodată de starea lui. Fața îi radiază de o lumină cerească care dă la un moment dat de înțeles oamenilor că este un adevărat ieșit din Scripturi.
  Nădăjduiesc că voi fi judecat vrednic de Dumnezeu să sărut mâna dreapta milostivă a batrânului pentru a treia oară în viața mea.

  “Omul trebuie să păzească dreptatea și adevărul. Este calea lui Dumnezeu”

  *am tradus „staretz” prin „bătrân”

Comentariile sunt închise.