1 septembrie: Sfântul Isus al lui Navi

Sfântul Isus al lui Navi

(1 septembrie)

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 10

Acesta era fiu al lui Navi și fu ales de Dumnezeu căpetenie a poporului evreu și umător al lui Moise, celui ce fusese dătător de Lege evreilor și trecuse la cele de Sus.

Alegerea lui Isus al lui Navi

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 8.4 alegerea lui Isus al lui Navi(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acesta luă şi cetatea Ierihonului, care era a celor de alt neam. El văzu pe sfântul arhanghel Mihail ţinând în mână spada şi, aflând el că acesta este mai-marele voievod al puterii Domnului, lepădându-și armele, căzu la picioarele lui.

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Odată, dând el război cu cei de alt neam şi fiind gata să apună soarele, având el osârdie spre război, rugatu-s-a lui Dumnezeu şi zise să stea soarele. Şi îndată fu oprit soarele din calea lui să nu apună, până ce înfrânse pe cei străini.

Apoi povătuind el poporul şi trecându-l prin pustie şi împărțind evreilor pământul făgăduinţei, şi judecând pe popor 27 de ani, se făcu înfricoşător vrăjmaşilor.

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 9.1(Sursă: http://alchevskpravoslavniy.ru/)

Şi arătându-şi bărbăţia şi fapta bună în multe războaie, se mută la cele veșnice, fiind îngropat cu cinste de poporul său.

+ * + * +

Broderie din veacul al XVII-lea

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Miniatură din anul 985 săvârșită la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Frescă din veacul al XI-lea aflată în Mănăstirea Sfântul Luca din Grecia

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Icoană zugrăvită în veacul al XVI-lea și aflată pe catapeteasma Catedralei Buna Vestire din Kremlin, Moscova, Rusia

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/31/sfantul-isus-al-lui-navi-1-septembrie/