12 aprilie: TROPARUL SF. VASILE, EPISCOPUL PARIEI (Gr, Ro)

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου Επ. Παρίου – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

TROPARUL SF. VASILE, EPISCOPUL PARIEI

 12 APRILIE

Paria, cetatea cea veche a Misiei celei mici, după ce a primit credinţa în Hristos, a fost cinstită cu rînduiala scaunului episcopiei, ce era rînduită sub mitropolitul Cizicului Într-acea cetate a fost pus episcop Cuviosul Părintele nostru, Vasile, pentru covîrşitoarea faptă bună a lui şi pentru viaţa cea plăcută lui Dumnezeu. Apoi, după ce s-a pornit eresul luptării de icoane pe vremea împărăţiei lui Leon Isaurul, Sfîntul Vasile s-a arătat mărturisitor al lui Hristos. Pentru că nu se unea cu ereticii, nici nu se învoia cu ei şi nici nu voia să iscălească pentru lepădarea sfintelor icoane, deşi era silit. De aceea, fiind prigonit şi chinuit de dînşii, şi-a petrecut viaţa ca Sfîntul Apostol Pavel, în necazuri, în primejdii şi în strîmtorări, mutîndu-se din loc în loc, dar păzind neschimbate părinteştile dogme, iubind dreapta credinţă, iar adunările celor răucredincioşi urîndu-le. Şi plăcînd lui Dumnezeu în toate, a adormit cu pace întru Domnul.

 

Απτόητος πρόμαχος της τιμητικής προσκύνησης των εικόνων ο Βασίλειος, αποδοκίμασε τους εικονομάχους αυτοκράτορες. Ανεδείχθη Επίσκοπος της πόλης Παρίου. Μετά την εξορία του επέστρεψε στην επισκοπή του όπου παρέδωσε το πνεύμα του ειρηνικά στον Κύριο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς ἱερεὺς τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, ὁμολογίας διαλάμπεις τὴ αἴγλη, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε Βασίλειε, τῶν εἰκονομάχων γάρ, τὴν ἀπάτην ἐλέγχων, πόνοις προσωμίλησας, ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ μεταστᾶς ἐν δόξῃ πρὸς Θεόν, τῶν σὲ τιμώντων, ἀπαύστως μνημόνευε.

 

St Basil the Confessor, Bishop of Parium, lived during the eighth century. He was elected as bishop by the inhabitants of Parium, who venerated the saint as a true pastor of the flock of Christ.

When the Iconoclast heresy broke out, St Basil resolutely came out on the side of icon veneration and refused to sign the orders for their abolition (the „Iniquitous Scroll” of the Council of 754 which was convened under the emperor Constantine V Copronymos (741-775). The saint avoided any contact with the heretics and did not permit them into his diocese. For his zeal he suffered much persecution, hunger and deprivation.

St Basil remained faithful to the Orthodox Church until his death.