Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμου με αναφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών – MESAJ DE ANUL NOU AL PATRIARHULUI MAXIM AL BULGARIEI CU REFERIRE LA ORELE DE RELIGIE (GREEK)

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμου με αναφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών


 

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας με δυναμικό τρόπο εδώ και καιρό διεκδικεί την επιστροφή του ορθόδοξου ομολογιακού μαθήματος των θρησκευτικών στο σχολικό πρόγραμμα που επί κομμουνιστικού καθεστώτος είχε απαγορευτεί.

Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Μάξιμος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ανάμεσα σε άλλα αναφέρει:

«Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, Κύριος εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ». (Ψαλ. 28,11)

Αγαπημένα παιδιά της Αγίας Εκκλησίας μας,

….Κατά το περασμένο έτος συνεχίσθηκε η ιερή αποστολή διάσωσης του λαού μας και ειδικότερα η δράση σχετικά με την αναβίωση του οργανικού δεσμού μεταξύ της βουλγαρικής παιδείας με την Ορθοδοξία, την ηθική την πνευματικότητα και τον πολιτισμό και με ανησυχία για το μέλλον της νεολαίας . Σε σχέση με την εκπόνηση νομοσχεδίου για τη σχολική και προσχολική εκπαίδευση και κατάρτιση, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας, τόνισε ότι οικογένεια, σχολείο και πολιτεία καλούνται από κοινού και με όλες τις δυνάμεις τους να βοηθήσουν τη βουλγαρική νεολαία στην ανάπτυξή τους ως ευγενής και αρμονικές προσωπικότητες.

Η χριστιανική ηθική στην παιδική ηλικία, θα επιτρέψει σήμερα την αντιμετώπιση των πολλών πειρασμών που σχετίζονται με πράξεις βίας και αγένεια. Είμαστε μάρτυρες των διαφόρων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από νέους ανθρώπους, ακόμα και παιδιά που παρασύρονται από μια εύπορη ζωή του υποκόσμου. Ένας σοφός συμβουλεύει: «μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ ἐν φόβῳ Κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν»·(Παροιμίες 23:17 –Ας μη ζηλεύη και ας μη ποθή η καρδιά σου τους αμαρτωλούς και τας πορείας της ζωής των. Αλλά να ζης με τον φόβον του Κυρίου όλην την ημέραν) γιατί ο «φόβος Κυρίου εἰς ζωὴν ἀνδρί, ὁ δὲ ἄφοβος αὐλισθήσεται ἐν τόποις, οὗ οὐκ ἐπισκοπεῖται γνῶσις». (Παροιμίες 19,23 -Ο φόβος και η ευλάβεια προς τον Κυριον οδηγεί τον άνθρωπον εις την αληθινήν και μακαρίαν ζωήν. Εκείνος όμως που δεν φοβείται τον Θεόν, θα κατοικήση εις τόπους, όπου δεν υπάρχει η αληθινή γνώσις αλλ’ επικρατεί το σκότος της πλάνης)

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ КЪМ ВЯРВАЩИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

phMaxim.jpg

†МАКСИМ,

ПАТРИАРХ

БЪЛГАРСКИ

„Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ” (Пс. 28:11)

ВЪЗЛЮБЕНИ ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,

Обични в Господа чеда на светата ни Църква,

Славим, възпяваме и величаем нашия всещедър и милостив небесен Отец, Който по Своя благ промисъл ни запази през изтеклата година в мир, съхранени от всяко зло и беда, утвърдени във вярата, старателни в добротворството и търсещи с търпение пътя на истината и правдата. Отминалите дни обаче не потъват в забвение и нашата отговорност към тях ни изпълва както с чувство на задоволство от постигнатия успех, така и със съжаление за преживените неудачи в нелеката борба със страстите и световните съблазни. Прагът на новолетието не е само шумната новогодишна нощ, но и време за обстойна равносметка и вълнуваща среща с новия годишен кръг, в който трябва да влезем обновени и да застанем с чисти сърца пред Божието лице (Мат. 5:8), да почувстваме в себе си силата на „новата твар” (Гал. 6:15).

През изтеклото лето Господне светата ни Църква продължи свята спасителна мисия, и по-специално действията си относно възраждането на органичната връзка между българското образование и православната нравственост, духовност и култура, със загриженост за бъдещето на децата и учащата си младеж. Във връзка с подготвяния законопроект за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка Св. Синод подчерта, че Църквата, семейството, училището и държавата са призвани съвместно и с всички сили да подпомагат българските деца в тяхното развитие като себеотдайни, благородни, хармонични и високопатриотични личности. Усвояването на християнската нравственост в детска възраст ще даде възможност за изграждане на морални сили и волеви качества за отстояване и преодоляване на многобройните в днешно време изкушения и съблазни, свързани с прояви на жестокост, грубост и насилие. Свидетели сме на различни тежки престъпления, извършени от млади хора, дори от деца, увлечени от охолния живот на престъпния свят. А Премъдрият съветва: „Нека сърцето ти не завижда на грешници, но да пребъдва през всички дни в страх Господен” (Притчи 23:17), защото „страхът Господен води към живот, и който го има, винаги ще бъде доволен, и зло няма да го постигне” (Притчи 19:23).

Богата бе изтеклата година на юбилейни тържества, които светата ни Църква и обществото отбелязаха по подобаващ начин: 150 години от Великденската служба на български архиереи в Цариград (1860 г.), поставили началото на действия за обособяването на самостойна Българска църква; 140 години от издаването на султанския ферман (1870 г.), за учредяване на Българската екзархия и възстановяването на българската църковна независимост; 200 години от мъченическия подвиг на св. преподобномъченик Прокопий Варненски и други значими годишнини, които бяха добър повод да спомним с признателност светли дела и събития.

С пастирска загриженост за нашите сънародници в чужбина Св. Синод положи усилия за уреждане на църковно-административния живот в Западно- и Средноевропейската ни епархия, направени бяха и официални постъпки пред Негово Блаженство Румънския патриарх Даниел за построяване на български храм в Букурещ, който да обединява българската общност за църковно-просветна и родолюбива дейност, за поддържане на братски отношения между нашите свети Църкви и православни народи.

В осъществяването на успешна и доброплодна църковно-обществена дейност през настъпващата година ние сме с надеждата, че Господ на силите е с нас, Той е нашата крепост и щит, Нему се уповаваме и Той ни помага (Пс. 27:7). Макар и немощни, ние вярваме, че силата Божия в немощ се проявява (2 Кор. 12:9), ако се стараем да се отклоняваме от зло и правим добро, ако търсим мир и се стремим към него (Пс. 33:15).

Честита, мирна и благословена от Божията милост 2011 година, щастлива и благоденствена за Църквата и Отечеството, за всички сънародници в страната и далеч от нейните предели!

Sursa:http://aktines.blogspot.com