14 ianuarie: Sfântul Cuvios Ștefan, ctitorul Mănăstirii Hinolacul, Turcia

Sfântul Cuvios Ștefan, ctitorul Mănăstirii Hinolacul, Turcia

(14 ianuarie)

Sf Cuv Sstefan, ctitorul Man Hinolacul 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

Acesta a trăit în veacul al VIII-lea, fiind din părţile Răsăritului și de neam bun.

Din tinereţe râvnind după viaţa sihăstrească, umblă prin mănăstirile de la Iordan şi din pustiu, a sfântului Eftimie cel Mare (pomenit la 20 ianuarie), a sfântului Sava cel Sfințit (pomenit la 5 decembrie) şi a sfântului Teodosie, începătorul vieții de obște (pomenit la 11 ianuarie). Iar după ce cunoscu bine viețuirea fiecăreia, veni la Constantinopol pe vremea împăratului Leon Isaurul şi fu primit de patriarhul Gherman pe lângă care, rămânând câtăva vreme, învăţă multe lucruri bune de la acesta,  ajungând apoi bun sfetnic al său.

Mai apoi, întemeie mănăstirea Hinolacul pe muntele Oxya, în apropiere de Calcedon, şi nevoindu-se într-însa, se adună acolo mulţime de călugări care erau povăţuiţi de părinteasca purtare de grijă a sfântului Ștefan.

Deci binevieţuind, i se descoperi de sus timpul când sufletul lui avea să zboare către locaşurile dumnezeieşti de unde dăruirește până astăzi ocrotire și izbăvire de nevoi tututor celor ce îi săvâșesc pomenirea cu credință.

Sursa: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2015/01/14/sfantul-cuvios-stefan-ctitorul-manastirii-hinolacul-turcia-14-ianuarie/