15 IUNIE: Sf. Mucenic Isihie

 Sf. Mucenic Isihie

 

(15 Iunie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

 

Sfântul Isihie era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staţionată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraţilor Diocleţian şi a ginerelui său, Maximian Galeriu.

Biruinţa repurtată împotriva perşilor în anul 297 a dat prilej celui din urmă să persecute pe creştini. Încă de mai înainte, el îi socotea că sunt nişte cetăţeni nefolositori societăţii, de vreme ce cred într-un Dumnezeu Atotputernic, nevăzut, iubitor de oameni şi de pace pe pământ. Împăratul amintit arunca chiar cauza slăbirii Imperiului Roman asupra lor. De aceea a poruncit să fie îndepărtaţi din armată.

Astfel au fost arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la moarte prin decapitare soldaţii creştini Pasicrate şi Valention, Nicandru şi Marcian, veteranul Iuliu, cărora le-a urmat ostaşul Isihie.

Sfinţilor Pasicrate şi Valention li s-au tăiat capetele la 24 aprilie, iar Sfântului Iuliu, la 27 mai. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla la închisoare cu el, i-a adresat următoarea doleanţă: „- Te rog, Iuliu, să împlineşti cu bucurie făgăduinţa ca să primeşti cununa pe care Domnul a promis-o credincioşilor Săi şi aminteşte-ţi de mine. Curând şi eu te voi urma”.

Iar Iuliu, sărutând pe acest ostaş al lui Hristos, l-a sfătuit să păstreze nestinsă făclia credinţei, neîntinându-şi viaţa cu închinarea la idoli şi la poftele lumeşti. L-a asigurat totodată că năzuinţele sale sufleteşti vor fi împlinite în chip desăvârşit în ceruri.

Sfântul Isihie s-a încununat cu moarte martirică la 15 iunie (1). Sfinţii Nicandru şi Marcian, care erau de asemenea închişi, au primit cununa muceniciei înaintea Sfântului Isihie, la 8 iunie 298.

Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu

1. Pr. Prof. I. Rămureanu, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCII (1974), nr. 7-8, p. 990-991.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p.140, Sfântul Isihie via sfintiromani.ro