Acasă > ORTODOXIE > 16 august: Sfântul Nou Mucenic Apostol din satul Aghios Lavrentios, Grecia

16 august: Sfântul Nou Mucenic Apostol din satul Aghios Lavrentios, Grecia

Sfântul Nou Mucenic Apostol din satul Aghios Lavrentios, Grecia

(16 august)

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 1

Acesta a viețuit în vremea sultanului Murad al IV-lea, în satul Aghios Lavrentios, Grecia.

Rămas orfan la 15 ani, se mută la Constantinopol unde își găsi o slujbă într-o cârciumă unde lucră vreme de 4 ani.

În acea vreme, creștinii ortodocși din satul de unde se trăgea el precum și din împrejurimi nu mai puteau îndura birurile grele puse asupra lor de musulmani. Pentru aceea, hotărâră să trimită împuterniciți la Contantinopol, la oamenii de încredere ai sultanei mame, „valide sultana”, care stăpânea multe din satele acelui ținut, printre care și Aghios Lavrentios, să ceară unele despăgubiri de pe urma faptelor dregătorului musulman.

Însă toate silințele trimișilor satului fură zadarnice fiindcă scrisorile cu care se întoarseră de la Constantinopol nu fură luate în seamă de către dregător. Mai mult, el îi prinse pe trimișii satului și îi duse la Constantinopol unde fură învinuiți că sunt răufăcători și aruncați în închisoare.

Când sătenii aflară ce se întâmplase cu trimișii lor, hotărâră să încerce să-i scape și să-l învinuiască pe dregător înfățișându-se sultanei mame. Când ajunseră la Constantinopol, sătenii merseră la consăteanul lor Apostol care știa bine limba turcă și îi cerură ajutorul. Ei hotărâră să meargă la căpetenia eunucilor palatului numit Kizla Aga.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 3.1

Însă întâlnirea cu acesta nu merse prea bine, în ciuda argumentelor sfântului Apostol. Căpetenia se mânie de îndrăzneala sfântului, îi respinse cererea, îl arestă punându-l în lanțuri și trimițându-l la închisoare să plătească haraciul pe următorii 4 ani.

Cu un alt prilej, aflându-se dintaintea aceleiași căpetenie a eunucilor, sfântul Apostol susținu iară cauza fraților săi creștini și din pricini necunoscute, acesta se mânie și îl aruncă în închisoare pentru învinuiri mincinoase.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 4.1

Apoi își trimise slugile în temniță ca să-l bată.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 4.2

În timpul bătăilor la care căpetenia era martor, sfântul Apostol îi zise:

– De ce pui să mă bată și să mă chinuiască? Știi bine că sunt mult mai puțin vinovat decât tine și decât slugile tale?

Uimit, căpetenia răspunse:

– Nu cumva ești musulman ca mine și de aceea zici că ești mai bun?

– Nu am zis asa ceva, răspunse sfântul Apostol.

– Minți, răspunse căpetenia. Dar să știi că n-o să te lăsăm să părăsești islamul.

Între timp căpetenia trimisese după bărbier să-l taie împrejur pe sfântul Apostol. Auzind aceasta, sfântul spuse cu îndrăzneală că voiește mai bine să-și piardă capul pentru Hristos decât să primească să se taie împrejur. Deci strigă cu vitejie:

– Eu sunt creștin ortodox și nu-mi voi părăsi niciodată sfânta mea credință.

Pentru aceasta fu aruncat în închisoare și zăvorât în celula osândiților la moarte. Însă la oricât cazne îl puneau, sfântul mucenic spunea căpeteniei:

– Nu mă înspăimânt de amenințările tale, tiranule necinstitor, și nici nu mă lepăd de preadulcele meu Iisus Hristos.

Mai apoi, sfântul Apostol fu dus la mai mulți înalți dregători înaintea cărora fu învinuit de a fi mărturisit islamul și de a se fi lepădat de el. Văzându-i tinerețea, dregătorilor le păru rău de sfântul Apostol și îi făcu tot felul de făgăduieli, oferindu-i bogății și o dregătorie înaltă dacă primește islamul. Însă nimic din toate acestea nu îl atraseră pe Apostol, care mai apoi fu dus chiar dinaintea marelui vizir.

Acesta începu a-l sili pe sfânt să se lede de dreapta credință, dar curând își dădu seama că acesta rămânea nesimțitor la tot ce îi spunea, așa că porunci să se aducă un cal minunat împodobit împreună cu o grămadă de bani și îi spuse lui Apostol:

– Dacă te învoiești la cuvintele mele, îți voi da nu numai cele ce vezi, ci te voi răsplăti cu cinstiri și dregătorii.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 5.1

La aceasta sfântul Apostol răspunse:

– Nu mai zăbovi pierzând vremea zadarnic, ci grăbește și fă ce ai de gând să faci. Te încredințez că sunt creștin ortodox cinstit, că pentru Hristos sunt gata să primesc orice moarte îmi vei hotărî. Deci nu mai zăbovi. De vrei să mă arzi, eu însumi am să adun lemnele și am să fac focul. De mă vei spânzura, eu însumi am să-mi pun ștreagul cu mâinile mele. Dacă îmi tai capul, dă-mi sabia ca s-o ascut cum se cuvine. Orice altă cale, oricât de dureroasă vei alege, eu voi fi cel dintâi slujitor și învățăcel al ei. Dar sfârșește ceea ce cugeți să faci.

Sfântul fu aruncat înapoi în închisoare unde întreaga noapte fu supus la cazne.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 5.2

Iar a doua zi în zori, luni, 16 august 1686, fu scos la locul de osândă, spre care se grăbea cu bucurie, găsindu-și sfârșitul în fața moscheii Ieni. Acolo, sfântul Apostol avu parte și de alte ademeniri, numai să primească islamul. Însă el lepădându-le pe toate, i se tăie capul.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 6.1

Cinstitul său cap fu dus la palat ca mărturie a morții sale. Când cei de la Patriarhie fură vestiți de mucenicia sfântului Apostol, trimiseră să ceară capul pe care îl primiră. Iară ei îl așezară cu adâncă evlavie într-o raclă de argint.

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 7.1

Curând așezară racla cu cinstitul cap în biserica Sfântul Dimitrie din Tatavlis. Iară, mai târziu, în anul 1795, mitropolitul Dositei al Seleukiei, consătean al sfântului Apostol, trimise capul în sat împreună cu hainele sale. Întru pomenirea sa fu ridicată și o biserică în care capul sfântului Apostol se află până astăzi.

Astfel, sfântul Apostol. cârciumarul din satul Aghios Lavrentios, își jertfi viața pentru Hristos în cetatea Constantinopolului, la 16 august 1686, pe când avea 19 ani. De atunci este nesecat izvor de mângâiere și tămăduiri celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Cinstitul cap al Sfântului Nou Mucenic Apostol

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(Sursă: http://imd.gr/)

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Apostol poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

+ * + * +

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 2.1(Sursă: http://anolehonia.blogspot.ro/)

10. Sf Nou Mc Apostol din satul Aghios Lavrentios care a marturisit la Constatinopol (1686) 8.1(Sursă: http://xristianos.gr/)

Sf Nou Mucenic Apostol(Sursă: http://imd.gr/)

+ * + * +

Biserica Sfântului Nou Mucenic Apostol care adăpostește cinstitul său cap, Grecia

OLYMPUS DIGITAL CAMERASursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/16/sfantul-nou-mucenic-apostol-din-satul-aghios-lavrentios-grecia-16-august/

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.