16 ianuarie: Închinarea Cinstitelor Lanţuri ale Sfântului Apostol Petru

Închinarea Cinstitelor Lanţuri ale Sfântului Apostol Petru

(16 ianuarie)

  


Această pomenire se face pentru lanţurile cu care Sfântul Apostol Petru a fost legat de nelegiuitul Irod şi care la venirea îngerului în temniţă au căzut de pe dânsul. Lanţurile au fost păstrate atât pentru pomenirea Apostolului, cât şi pentru puterea lor tămăduitoare, căci mulţi bolnavi atingându-se de ele au aflat tămăduire.

Sfântul Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (pomenit la 2 iulie), a dăruit aceste lanţuri împărătesei Eudoxia, soţia lui Valentinian. Eudoxia a zidit Biserica Sfântului Petru şi a aşezat într-însa aceste lanţuri, împreună cu lanţurile cu care fusese legat Sfântul Petru înainte de moartea sa sub împăratul Nero. 

 

 

Să cinstim lanţul celui preamărit, întru care se dezleagă legăturile patimilor. Căci cu vrednicie se sfinţeşte cu darurile cele negrăite ale preaînţeleptului Petru; şi de la dânsul cu adevărat luând har pururea curgător, rupe şi acesta cu putere dumnezeiască legăturile necazurilor; precum acela rupea legăturile greşelilor şi dăruieşte dezlegare de cele rele.  (din Stihoavna de la Vecernie)

Iarăşi ne ridică pe noi fierbintele ocrotitor Petru, piatra credinţei, la duhovnicescul ospăţ, punând înaintea noastră cinstitul său lanţ, ca pe un prânz preaales, spre mângâierea celor necăjiţi, şi ca liman celor înviforaţi. Veniţi toţi să-L sărutăm şi pe Cel ce l-a preamărit pe el, să-L rugăm: cu rugăciunile lui, Hristoase, mântuieşte sufletele noastre. (din Stihoavna de la Vecernie)

 


Lanţurile Sfântului Apostol Petru, aflate la Roma

Sursă:http://sfintisiicoane.wordpress.com

%d blogeri au apreciat: