16 ianuarie: Sfântul Mucenic Danact citețul

Sfântul Mucenic Danact citețul

(16 ianuarie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

În ziua de 16 ianuarie, în biserici se aude făcându-se pomenirea sfântului mucenic Danact citețul.

Acest sfânt mucenic al Domnului a viețuit în veacul al II-lea, în Avlovna Iliricului, fiind citeț al bisericii de acolo.

Năvălind păgânii, el luă veșmintele bisericii pentru a le scăpa de pângărire și fugi cu ele, însă într-un sat fu prins de păgâni și silit să jertfească idolului Dionis. Și neplecându-se la aceasta, i se tăie capul cu sabia. 

Astfel primi cununa de bună mireasmă a muceniciei smeritul slujitor al Domnului cel plin de evlavie și râvnă.

+ * + * +

Stea luminoasă, neînșelătoare, te-ai arătat lumii, cu razele tale vestind pe soarele Hristos, răbdătorule de patimi, Danact, și înșelăciunea păgânească ai învăluit-o, iar nouă ne dăruiești lumină, rugându-te neîncetat pentru noi toți. (Condacul Sfântului Danact)

+ * + * +

Fresca sec XIII, Man Sopocani, Serbia 1.1

Frescă din veacul al XIII-lea, Mănăstirea Sopocani, Serbia

Sursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com