16 iunie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU TIHON DIN LUHA. FUGIND DE BLESTEMATA UNIRE CU ROMA ŞI SMERINDU-SE PÂNĂ LA MOARTE, S-A FĂCUT FĂCĂTOR DE MINUNI.

*

16 IUNIE: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU TIHON DIN LUHA

Acest slăvit părinte era de loc din Lituania şi era militar de meserie, în Rusia Mică. Nu suportă însă presiunile catolicilor şi se duse de se aşeză în Moscova, unde trăia cu evlavie. A împărţit apoi avuţiile sale săracilor, s-a făcut monah şi a întemeiat un schit, lângă râul Luha, în regiunea Kostroma. Curând a primit câţiva ucenici, cu care ducea o viaţă de asceză şi rugăciune, departe de orice grijă lumească. A construit o biserică închinată Sfântului Nicolae şi o mănăstire închinată Înălţării Cinstitei Cruci. Refuzând din smerită cugetare să fie hirotonit preot, cuviosul se ocupa cu copierea sfintelor cărţi atunci când nu era cufundat în rugăciune. Cunoscându-şi mai dinainte mutarea sa la Dumnezeu, a dat ucenicilor săi sfaturi spre folosul sufletului lor şi a adormit în pace pe 16 iunie 1503. În anul 1569, s-au găsit cinstitele lui moaşte nestricate şi au început să se săvârşească multe minuni.

TRAD. FRĂŢIA ORTODOXĂ MISIONARĂ „SFINŢII TREI NOI IERARHI”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: