16 mai: SFÂNTUL NOU MUCENIC NICOLAE DIN MEZOV

16 MAI: SFÂNTUL NOU MUCENIC NICOLAE DIN MEZOV


Sfântul Nicolae era originar din Mezov-ul Tesaliei. Fiind încă tânăr a intrat ca ucenic în slujba unui brutar din Trikala. Într-o zi, turcii au izbutit cu vicleşug să-l facă să se lepede de credinţa sa. Ajungând însă curând la cunoaşterea nelegiuirii lui, s-a întors în patria sa şi a început să trăiască din nou ca creştin. A trecut multă vreme şi într-o zi în care se dusese în Trikala, ca să vândă o încărcătură cu lemne de foc, un frizer turc l-a recunoscut şi, apucându-l de grumaz, îl acuza că s-a lepădat de credinţa musulmană. Speriat, Nicolae i-a dat sarcina, iar turcul a căzut de acord să nu-l denunţe, cu condiţia ca Nicolae să-i dea în fiecare an aceeaşi încărcătură.

După puţină vreme, Nicolae s-a pocăit pentru laşitatea sa şi a luat hotărârea să nu mai plătească această datorie, descoperind duhovnicului său dorinţa fierbinte de a-şi oferi viaţa lui Hristos. Acesta l-a sfătuit să nu urmeze acest drum, temându-se ca nu cumva să ajungă renegat pentru a doua oară, neputând să rabde chinurile. Nicolae însă l-a asigurat că are încredere în ajutorul lui Dumnezeu şi a primit în cele din urmă binecuvântarea lui. Ajungând în Trikala, frizerul turc care revendica cele datorate l-a strigat imediat. Când Nicolae i-a răspuns că nu-i datora nimic, acesta a răsculat turcii din împrejurimi, care l-au prins şi bătându-l l-au dus la judecător. Acesta, neputând să-l convingă, a poruncit să-l biciuiască şi apoi să-l arunce în închisoare, unde Nicolae a răbdat foamea şi setea cu o bucurie mai presus de lume. La a doua sa anchetă, a mărturisit cu glas mare pe Hristos ca Dumnezeu adevărat. Pe 17 mai 1617, judecătorul a dat poruncă să se aprindă un foc mare în piaţă şi să-l arunce pe sfânt în el.

În aceeaşi seară, un creştin olar s-a dus şi a luat capul sfântului şi l-a ascuns în casa sa. După moartea aceluia, s-au descoperit în chip minunat preţioasele moaşte şi au fost aşezate în Mănăstirea Varlaam a Meteorelor, unde săvârşeşte minuni până în zilele noastre.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”; sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)