18 ianuarie: Cuviosul Alexie (Șușania) din Georgia

Cuviosul Alexie (Șușania) din Georgia

alexios-shushania in 0

Sfântul Alexie Șușania s-a născut pe 23 septembrie 1852 în orașul Noqalaqevi, din Georgia. În anul 1868, când Alexie avea vârsta de numai 16 ani, tatăl său a plecat la Domnul, după ce i-a dat binecuvântarea de a se îngriji de familie.

În același an, Alexie a mers la Ierusalim și de acolo la Constantinopol, unde l-a vizitat pe unchiul său, Islam Șușania, care era un negustor vestit, înțelept și evlavios. Înlăuntrul său s-a născut dorința de a deveni și el negustor, însă curând a înțeles că voia lui Dumnezeu era alta.

alexis shushania in 2Într-una din zile, Alexie a împrumutat de la unchiul său o icoană mică a Sfântului Ioan Botezătorul, pe care a așezat-o în camera sa, și de atunci în inima sa începu o luptă lăuntrică. Pe de o parte era mișcat dragostea pentru mama, frații și prietenii săi, iar pe de altă parte de chemarea puternică către o viață duhovnicească înaltă. După îndelungi frământări, se întrebă: „Cum voi împlini dorința tatălui meu, care mi-a lăsat în grijă familia. Cum voi împăca aceasta cu chemarea Domnului?”

Atunci, auzi o voce lăuntrică, care îi spuse: „Dacă vei muri acum, cine va împlini dorința tatălui tău?” Alexie a înțeles că Dumnezeu îi va ocroti familia. Și iarăși auzi o voce lăuntrică, spunându-i: „Atunci mori pentru lume și încredințează-te cu totul lui Dumnezeu.”

Frații lui Alexie au primit cu întristare această decizie, însă mama lui, mulțumindu-I Domnului, i-a dat binecuvântarea sa.

alexios-shushania in 3Alexie începu o viață ascetică aspră. Mergând din sat în sat se îngrijea și îi ajuta pe toți cei care sufereau de tuberculoză, holeră și alte boli grave, și, de asemenea, îngropa trupurile celor fără adăpost care muriseră.

Oamenii din jurul lui începuseră să creadă că este nebun pentru Hristos. El propovăduia cuvântul lui Dumnezeu cu multă dăruire. Prin predicile sale, a reușit să o convingă pe mama sa Elena, pe sora sa mică Salomea și pe fratele său Visarion, să îmbrățișeze viața monahală. Visarion, mergând într-un pelerinaj în Ierusalim, a rămas acolo mai mulți ani.

Alexie a fost tuns monah, primind schima cea mare și îngerească în Mănăstirea Martívi. Pentru o vreme a viețuit în Sfântul Munte și la Lavra Peșterilor din Kiev. Apoi s-a întors în Georgia.

alexios shushaniebis_family

Familia Cuviosului Alexie Șușania

În anul 1886 a fost hirotonit diacon în Mănăstirea Kóbi și, în 1888, a fost hirotonit ieromonah de către Episcopul Grigol, îngrijindu-se în continuare de săraci și de bolnavi. În chilia sa avea o cruce de mărimea Sfintei Cruci pentru a-și aduce aminte cum Simon din Cirene a purtat Crucea Domnului.

Alexie și-a petrecut ultimii ani din viață alături de verii săi după trup, ieromonahii Akepsimá și Pahomie, adormind întru Domnul pe 18 ianuarie 1923.

Vreme de 40 de zile, verii săi au rămas închiși în chilia lui umilă, de teamă ca nu cumva comuniștii să i-o dărâme. Apoi l-au înmormântat pe Alexie în Tekláti, iar ei au plecat la Mănăstirea Sfinților Arhangheli. Cu binecuvântarea Mitropolitului Efrem, ieromonahii Akepsimá și Pahomie au mutat trupul neatins de stricăciune al Părintelui Alexie de la Tekláti la Mănăstirea Sfinților Arhangheli, pe 8 ianuarie 1960.

Canonizarea Sfântului Părinte Alexie a avut loc pe 18 septembrie 1995.

Mormântul Cuviosului Alexie Șușania

Mormântul Cuviosului Alexie Șușania

http://www.pemptousia.ro/