Acasă > ORTODOXIE > 18 septembrie: Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, Creta, Grecia

18 septembrie: Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, Creta, Grecia

Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, Creta, Grecia

(18 septembrie)

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 3.1Frescă săvârșită în anul 1514 și aflată în Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, Grecia

Sfântul Eumenie a viețuit și s-a nevoit în veacul al VII-lea.

Încă din tinerețile sale, sfântul Eumenie îi urmă din toată inima lui Hristos, slobozindu-se de cele două sarcini prea grele: a bogăției și a trupului. Întâia povară o lepădă, împărțindu-și întreaga avuție celor săraci și nevoiași, iar cea de-a doua prin postirile aspre. În felul acesta, se tămădui mai întâi pe sine, iar mai pe urmă începu să-i tămăduiască pe alții.

Slobozindu-se de patimi și umplându-se de harul Duhului Sfânt, Sfântul Eumenie lumină ca o făclie ce nu putea fi ascunsă, precum este scris: „nu poate o cetate aflată în vârful muntelui să se ascundă” (Matei 5, 14). Asemenea, nici Sfântul Eumenie nu se putu tăinui pe sine lumii, căci văzând faptele sale cele bune, poporul îl alese episcop al Gortinei, iar sfântul părinte păstori turma lui Hristos ca un bun păstor.

El fu părintele săracilor, bogăția celor din nevoi, mângâierea celor întristați, tămăduitorul bolnavilor, prea minunat făcător de minuni, căci săvârși mulțime mare de minuni cu rugăciunile sale: îmblânzi un șarpe veninos, ce se repezise asupra lui, izgoni demonii și tămădui mulțime de bolnavi, făcând aceasta nu doar în cetatea sa, ci și în Roma (Italia) și Tebaida (sau Teba, în Egipt).

Ajungând la Roma, prin semne şi minuni, pe mulţi îi făcu a se mira, căci pe duhurile cele viclene le alungă din oameni, bolnavii tămădui, aduse pacea în mijlocul vrajbelor şi al mâniilor.

Alta dată, ajungând în Tebaida, la vreme de secetă, el dobândi de la Dumnezeu ploaie cu rugăciunile sale. Tot acolo, în Tebaida, își săvârși viața sa pământească, strămutându-se în locașurile cele veșnice ale Domnului său. Până astăzi, sfântul Eumenie este izvor îmbelșugat de mângâiere și tămăduiri tuturor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 3.2

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri.

Din livezile cele cuvântătoare, ierarhe, ca o albină ai adunat mierea cea dulce şi ai aşezat-o în stupii inimii.

Preasfinţită pomenirea ta adună pe păstori, pe cuvioşi şi pe poporul cel cu bună credinţă spre săvârşirea ei, aducând tuturor sfinţenie. Luminează-ne pe noi dar cu razele darurilor tale, Prealăudate Părinte Eumenie. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

 

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toţi. (Condacul Sfântului, glasul al 2-lea)

+ * + * +

Întregul Canon al Sfântului Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-ierarh-eumenie-episcopul-gortinei (clic aici)

+ * + * +

Miniatură din anul 985 săvârșită la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Miniatură sinaxar pentru ziua de 18 septembrie din veacul al XIV-lea aflată în Oxford, Anglia

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 8.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 6.1Sursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.