19 august: Sfântul Cuvios Teofan cel Nou din Muntele Nausa, Macedonia

Sfântul Cuvios Teofan cel Nou din Muntele Nausa, Macedonia

(19 august)

Acest cuvios părinte  se născu în Ioannina în anul 1590. În tinerețea sa, îmbrăcă haina monahală în mănăstirea Dochiariu din sfântul munte Athos. El se făcu tuturor pildă prin sfinţenia vieţii sale, prin privegheri, postiri, rugăciuni şi toată nevoinţa. Din această pricină, fu ales cu o inimă şi cu o gură de întreaga obşte egumen la mănăstirii.

Acesta adăposti în mănăstire pe nepotul său care, prins de turci la cucerirea Constantinopolului, fusese silit a se lepăda de dreapta credință și a primi islamul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sfântul părinte îl eliberă pe tânăr și îl ascunse între zidurile mănăstirii învrednicindu-l a îmbrăca haina monahală.

Obștea, temându-se de mânia turcilor, începu a cârti împotriva sfântului părinte. Văzând tulburarea ce le cuprinsese inimile fraților și dorind a aduce pacea în mănăstire, cuviosul Teofan umilindu-se plecă dimpreună cu nepotul său din mănăstire și părăsind sfântul munte Athos merse în Veria, Macedonia. Acolo, în schitul Sfântului Ioan Botezătorul, sfântul Teofan ridică o biserică în cinstea Maicii Domnului.

Când obştea schitului se întări întru cuvioasa vieţuire şi întru toată virtutea, sfântul Teofan o lăsă în grija egumeniei nepotului lui, iar el se retrase într-un loc pustiu din muntele Nausa unde ridică o biserică în cinstea Sfinților Arhangheli.

Încă din timpul vieții primi darul facerii de minuni. Astfel, cuviosul părinte cu rugăciunea sa potoli furtuna izbăvind oamenii de păgubire și prefăcu apa de mare în apă bună pentru băut.

Până la sfârșitul vieții sale, sfântul Teofan se îngriji a călăuzi ambele așezăminte cu toată căldura părintească. Acestea îl priveau deopotrivă ca pe duhovnicescul lor părinte.

Ajungând la vârstă înaintată și înștiințându-se mai înainte de sfârșitul său, dădu tuturor ucenicilor săi binecuvântarea de pe urmă și se mută la cele de Sus.

Curând după adormirea sa, frații așezară cinstitul său cap într-o raclă de argint, iar trupul îl puseră înapoi în mormânt. După decenii, turcii distruseră schitul lăsând mormântul sfântului Teofan în ruină.

În veacul al XX-lea, locuitorii din Nausa aduseră racla cu cinstitul cap al sfântului Teofan înapoi în orașul lor, așezându-l cu multă evlavie în biserica Adormirii Maicii Domnului. Astăzi se află în biserica închinată lui.

În anul 1926, în mormântul sfântului Teofan din Veria fură aflate 60 de părticele de sfinte moaște ce, mai apoi, se așezară cu cinste în Sfântul Altar.

+ * + * +

Cinstitul cap al Sfântului Cuvios Teofan cel Nou

4. Sf Cuv Teofan cel Nou, sihastru in Muntele Nausa din Macedonia (sec XVI) 2.1 moastele sale(Sursă: http://imverias.blogspot.ro/)

4. Sf Cuv Teofan cel Nou, sihastru in Muntele Nausa din Macedonia (sec XVI) 2 moastele sale(Sursă: https://acvila30.ro/)

+ * + * +

Imagini din ziua pomenirii Sfântului Cuvios Teofan cel Nou

https://acvila30.ro/nausa-si-a-praznuit-ocrotitorul-cuviosul-teofan-photo-gr/ (clic aici)

+ * + * +

Cuvânt al Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici (clic aici, pomenit la 5 martie) despre Sfântul Cuvios Teofan cel Nou

Cugetare: Când peste oameni nevinovaţi se abat nenorociri neaşteptate, bine le este lor să nu înceapă a se jelui cârtind, ci mai vârtos să vadă în ele degetul Proniei lui Dumnezeu. Căci prin acele nenorociri Dumnezeu voieşte să ne chivernisească nouă, celor ce ne socotim nevinovaţi, un bine mai mare.

A fost adusă întru o bună zi egumenului mănăstirii Dochiaru, sfântul Teofan [cel Nou], vestea că turcii l-au prins viu pe fiul surorii lui, l-au forţat să treacă la islam şi l-au dus cu ei la Constantinopol. Sfântul Teofan atunci a ieşit imediat din Munte cu destinaţia Constantinopol, unde cu ajutorul lui Dumnezeu l-a aflat pe nepotul lui. El şi-a scos nepotul din Constantinopol în mare taină, şi l-a adus apoi cu sine în Sfântul Munte, la mănăstirea lui. Acolo l-a întors pe nepot la credinţa creştină şi l-a tuns monah. Din această pricină călugării au început să cârtească împotriva egumenului şi a nepotului lui, zicând că din pricina lor se va abate asupra mănăstirii mânia turcilor, care vor veni şi îi vor ucide, distrugând şi mînăstirea. Neştiind cum să facă mai bine, sfântul Teofan atunci a părăsit nu doar mănăstirea Dochiaru, ci şi Sfîntul Munte cu totul, retrăgându-se împreună cu nepotul lui la Veria, în Macedonia. Lucrarea sfântă a lui Teofan la Veria, şi mai apoi în Muntele Nausa, a dovedit cât de providenţială a fost acea nenorocire pentru binele mai larg al Bisericii. Căci ceea ce Sfântul Teofan nu putuse niciodată împlini în Sfântul Munte, el a desăvârşit în aceste alte locuri ale stăpânirii lui Dumnezeu în care a fost nevoit să se retragă din pricina nenorocirii: el a întemeiat în Macedonia două mănăstiri în care s-au mântuit, în timp, mulţime de monahi, şi unde au aflat izbăvire şi întărire mulţime de popor. De asemenea, sfintele lui moaşte s-au făcut izvor de binefaceri sfinte şi de aflare a credinţei creştine printre mulţi oameni necredincioşi sau slabi în credinţă.

Astfel rânduiește Dumnezeu vieţile oamenilor întru dumnezeiască înţelepciunea Sa, întorcând spre cel mai mare bine nenorociri ce par a aduce cu ele sfârşitul oricărui bine.

+ * + * +

4. Sf Cuv Teofan cel Nou, sihastru in Muntele Nausa din Macedonia (sec XVI) 3(Sursă: http://www.pigizois.net/)

4. Sf Cuv Teofan cel Nou, sihastru in Muntele Nausa din Macedonia (sec XVI) 5.1(Sursă: http://www.imverias.gr/)

4. Sf Cuv Teofan cel Nou, sihastru in Muntele Nausa din Macedonia (sec XVI) 4(Sursă: http://eleytheriadhs.blogspot.ro/)

+ * + * +

Biserca Sfântul Cuvios Teofan cel Nou

4. Biserica Sf Cuv Teofan cel Nou 1(Sursă: http://www.johnsanidopoulos.com/)

+ * + * +

Schitul Sfântul Ioan Botezătorul

4. Schitul Sf Ioan Botezatorul 1(Sursă: http://www.johnsanidopoulos.com/)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/19/sfantul-cuvios-teofan-cel-nou-din-muntele-nausa-macedonia-19-august/