2% PENTRU BISERICA DIN FRĂŢILEŞTI

2% PENTRU BISERICA DIN FRĂŢILEŞTI


Ştiu că aveţi multe cereri pentru cei 2% din impozitul anual. Vă mai propun şi eu o destinaţie. Biserica din Frăţileşti şi-a propus să scoată igrasia şi să stopeze infiltraţia din pereţi. Dar nu este simplu la un sat mic şi o construcţie veche.
De aceea vă las un număr de cont deschis la sucursala CEC Bank Slobozia precum şi formularul 230 pentru cei 2 %.

Parohia ,,Sf. Nicolae,, Frăţileşti

Cont RO10CECEIL0130RON0402325,

CEC BANK SLOBOZIA

Satul Frăţileşti este un sat izolat în sensul că nu apare pe harta transportului în comun, ţine de Primăria Săveni, nu are dispensar şi şcoala a fost mutată la Săveni. Singura instituţie care a rămas în sat este Biserica ridicată la 1876.
Comunitatea de 150 de familii de agricultori nu deţine însă mijloacele necesare consolidării lăcaşului vechi de 134 ani.

SCOPUL

Scopul proiectului este realizarea lucrărilor de izolare şi consolidarea a bisericii împotriva infiltraţiei.

OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT:

1)Evaluarea de către specialişti a stadiului de degradare a construcţiei datorat infltraţiei şi elaborarea unui plan de măsuri.
2) Realizarea unor lucrări de izolaţie a temeliilor bisericii împotriva apelor de infiltraţie ale râului Ialomiţa.
3) Dezumidificarea pereţilor.
4) Monitorizarea permanentă a nivelului de umiditate a clădirii.
5) Declararea bisericii monument istoric şi introducerea ei în circuit turistic.

Satul Frăţileşti este atestat documentar în anul 1628. Din interpretarea documentului reiese că era mult mai vechi. In secolul XIX era comună înglobând alte două sate. Dezvoltarea ulterioară a satului Săveni străbătut de un drum judeţean, a dus la inversarea rolurilor.
In tradiţia locului se mai păstrează amintirea existenţei unei biserici mai vechi de lemn din care se mai păstrează o icoană pe lemn din 1852. In colecţia Muzeului Judeţean Ialomiţa se mai păstrează cinci cărţi de cult de la 1851, provenite de la aceeaşi biserică.
Cimitirul de la sf. sec. XVIII-inc. sec. XIX, cu cruci din piatră scrise cu alfabet chirilic se află în partea de NE a satului. (Va urma)

Sursa:emilia-corbu.blogspot.com