2% PENTRU BISERICA DIN FRĂŢILEŞTI (II)

2% PENTRU BISERICA DIN FRĂŢILEŞTI (II)

 

Amplasamentul in raport cu alte constructii / amenajari

Ştiu că aveţi multe cereri pentru cei 2% din impozitul anual. Vă mai propun şi eu o destinaţie. Biserica din Frăţileşti şi-a propus să scoată igrasia şi să stopeze infiltraţia din pereţi. Dar nu este simplu la un sat mic şi o construcţie veche.
De aceea vă las un număr de cont deschis la sucursala

CEC Bank Slobozia precum şi formularul 230 pentru cei 2 %.

Parohia ,,Sf. Nicolae,, Frăţileşti Cont RO10CECEIL0130RON0402325,

CEC BANK SLOBOZIA

Continui prezentarea inceputa saptamana trecuta cu date despre localizarea monumentului.

Biserica se află la o distanţă de 30 m de Şcoala generală şi de Căminul cultural, aproape în centrul satului.

Amplasamentul in raport cu forma de relief
Biserica se află la doar 300 m sud de albia minoră a râului Ialomiţa, pe partea dreaptă a riului. Până în anii 60 când s-au făcut lucrări de
reamenajare a cursului Ialomitei, biserica se afla doar la o sută de metri de albia râului. Pe cursul vechi, apa este încă la suprafaţă.

Geologie si vegetatie

Satul Frăţileşti se află în Bărăganul de sud care este o unitate geomorfologică întinsă, tabulară şi relativ netedă, cu altitudini ce variază între 10-23 m.
Solurile întâlnite în zonă sunt cernoziomuri şi soluri azonale.
Satul se află în subzona de stepă caracterizată de pajişti stepice primare şi derivate.
In lunca Ialomiţei se află păduri cum ar fi zăvoaiele de plopi indigeni şi stejeretul de luncă.
Fauna zonei este caracterizată de rozătoare, carnivore, păsări sedentare, reptile.

Cadrul climatic (factori de clima permanenti si sezonieri)

Temperatura aerului are o variaţie de tip continental cu un minim în luna ianuarie şi un maxim în luna iulie. Îngheţul se semnalează frecvent, doar circa 190 zile pe an sunt zile fără îngheţ.
Valorile lunare ale precipitaţiilor atmosferice oscilează între 20 şi 90 mm.
Semestrul cald al anului (aprilie-septembrie) beneficiază în proporţie de 70% de strălucirea soarelui.
O altă caracteristică a zonei o constituie regimul vânturilor.
Râul Ialomiţa are debitul mediu multianual de 40,6mc/s la staţia hidrometrică Slobozia.

 

Sursa:emilia-corbu.blogspot.com