Arhivă

Arhivă pentru octombrie, 2009

UN NOU SFÂNT PE CERUL BISERICII: DREPTUL TEODOSIE DE LA BALTA

octombrie 21st, 2009 Fără comentarii

UN NOU SFÂNT PE CERUL BISERICII:

DREPTUL TEODOSIE DE LA BALTA


ODESA, 20 octombrie 2009

Preafericitul Mitropolit Vladimir al Kievului şi a toată Ucraina (Patriarhia Moscovei) a săvârşit slujba de canonizare a Dreptului Teodosie de la Balta.

Pe 20 octombrie, în timpul opririi sale în Eparhia Odesei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a vizitat oraşul Balta, unde în Sfânta Catedrala a Adormirii Maicii Domnului a oficiat Dumnezeiasca Liturghie şi canonizarea Dreptului Teodosie de la Balta († 9 martie 1845).

Împreună cu Preafericitul Mitropolit au slujit mitropolitul Agatanghel de Odesa şi Ismail, arhiepiscopii Ionatan de Tulcea şi Braţlav, Bartolomeu de Rivno şi Ostrog şi Ioan de Herson şi Tavria, schiepiscopii Petru de Hinkov (vicarul Mitropoliei de Chişinău), Alexei de Belgorod-Dnestrov (vicarul Eparhiei Odesa), Alexandru de Pereiaslav – Hmelniţki (secretarul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Ucraiana), precum şi preoţi ai eparhiei.

IMG_3239IMG_3214

În timpul Liturghiei, după Vohodul Mic, s-a slujit ultimul parastas pentru dreptul adormit.

După aceea, Mitropolitul Agatanghel a dat citire Deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina din 18 aprilie 2008 (Jurnalul nr. 29) pentru canonizarea Dreptului Teodosie de la Balta.
Arhiepiscopul Ionatan a citit viaţa acestui fericit nevoitor, iar apoi în timpul cântării troparului şi a megalinariei nou-proslăvitului sfânt, Preafericitul Mitropolit Vladimir s-a închinat raclei cu cinstitele moaşte ale Dreptului Teodosie. Acelaşi lucru l-au făcut şi ierarhii, clericii şi mirenii prezenţi în biserică.

IMG_3230

În amintirea acestui eveniment Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene i-a fost dăruită icoana preacuviosului lui Dumnezeu cu o părticică din cinstitele lui moaşte.

***

Amintim că în urma binecuvântării Mitropolitului Agatanghel, în vara anului 2006 au fost scoase din Biserica cimitirului Nikolsk (Sfântul Nicolae) din oraşul Balta moaştele preotului cinstit pe plan local (de mai mult de 100 de ani) – Teodosie Nestorovici Leviţkii (1791 – 1845) şi mutate în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Balta. Pe 23 iulie 2006, Vlădica a binecuvântat scoaterea moaştelor din altarul catedralei şi a săvârşit înaintea lor o slujbă pentru pomenirea celor adormiţi. Neputrezirea moaştelor a fost confirmată de o comisie specială în frunte cu stareţul mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Odessa, arhimandritul Alexie.

IMG_3197

MEGALINARII

(ce se pot cânta în glasul al VIII-lea şi al II-lea după podobiile greceşti)
Nouă stea pe cerul Bisericii
Te-a aşezat Domnul ca pe toţi să ne luminezi
Cu pilda vieţii şi cu a ta solire,
Bezna împrăştiind-o, o, Teodosie.

Roagă-te, mărite nevoitor,
Pentru toţi creştinii ce cinstesc proslăvirea ta,
Mijlocind credinţă, nădejde şi iubire,
De la Sfânta Treime, o, Teodosie.

Sfinte, plăcutule al lui Dumnezeu Teodosie de la Balta, mijloceşte pentru noi acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
IMG_3185IMG_3255IMG_4584
(un material http://acvila30.ro)

Mitropolitul Gheorghios de Pafos îşi face singur dreptate. Violenţe şi arestări ale credincioşilor mărturisitori

octombrie 20th, 2009 Fără comentarii

Propovăduiesc iubirea, dar recurg la violenţă şi bătăi

Violenţe asupra credincioşilor din partea Mitropolitului Gheorghios de Pafos, raidul trupelor de intervenţie în Sfânta Biserică şi arestările creştinilor mărturisitori

20.10.2009, 10:24

george_bishop_arsinoe1

Episcopul de Pafos a înţeles să-şi facă singur dreptate împotriva creştinilor ortodocşi care se rugau în Sfânta Biserică.

MĂREŢIA ecumeniştilor: propovăduiesc iubirea, dar recurg la violenţă şi bătăi.

Astăzi dimineaţă, în clipa în care creştini credincioşi şi mărturisitori se aflau în Biserica Sf. Gheorghe şi se rugau (aproape de Hotelul St. George, unde are loc Comisia Mixtă pentru Dialog Teologic dintre ecumeniştii ortodocşi şi romano-catolici), a intrat mânios Mitropolitul Gheorghios de Pafos, cerându-le să înceteze rugăciunea şi să iasă afară, departe de biserică. Pentru că au refuzat, le-a smuls din mâini propria lor carte („Psaltirea”), pe care în acea clipă o citeau şi a aruncat-o jos! Când şi-a dat seama că cineva l-a fotografiat, s-a aruncat ca un maniac asupra membrului ΠΑΧΟΠ Panaghiotis N., l-a îmbrâncit jos şi l-a lovit, sfărmându-i aparatul de fotografiat… După cum se vede, a slujit cu aceeaşi iubire şi unitate pe care le-a proclamat în declaraţiile sale de ieri în mass-media!!!

Între timp, trupele de intervenţie erau deja în jurul Sfintei Biserici, împiedicându-i pe creştinii credincioşi să se apropie de Sfânta Biserică. Creştinii mărturisitori au rămas 24h/24 în Sfânta Biserică închişi, fără apă, timoraţi, deoarece au descoperit şi au denunţat comercializarea bisericii de către Hotelul St. George, unde ecumeniştii întreţin Dialogul Teologic împreună cu Mitropolitul, făgăduind că lucrează pentru iubirea şi pentru unitatea dintre creştini!!!

În cele din urmă, forţele de intervenţie, după severe presiuni, au intrat în Sfânta Biserică, întrerupând rugăciunea credincioşilor şi au trecut la arestarea tuturor clericilor şi laicilor prezenţi, încălcând dreptul uman al libertăţii credincioşilor de a se ruga. Desigur, prezenţa credincioşilor în biserică a contribuit la anularea (eventual, amânarea) nunţilor non-ortodocşilor (catolici şi anglicani), privând astfel  hotelul care aparţine Mitropoliei de mii de euro.

ST.GORG

Hotelul St. George

Cerem rugăciunile credincioşilor şi ajutorul statului democrat pentru dreptul nostru de a ne ruga liber în bisericile ortodoxe, care nu sunt proprietatea personală şi bunul episcopilor ortodocşi.

Pentru Uniunea Filo-Ortodoxă „Kosmos Flamiatos”
Preşedinte Lavrentios Detziortzio
Secretar Panaghios Simatis.

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: ΑΚΤΕ-ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

Dialogul îşi descoperă adevărata faţă! Bătăi şi arestări în Cipru

octombrie 20th, 2009 Fără comentarii

Provocări la adresa credincioşilor

din partea Mitropolitului de Pafos

Gh , mitropolit de Pafos

Miitropolitul Gheorghios de Pafos

Mitropolitul de Pafos, printr-un comportament provocator şi irascibil, i-a înfruntat pe credincioşii ortodocşi care se opun cedării Sfintei Biserici a Sfântului Gheorghe romano-catolicilor (pentru săvârşirea slujbelor lor –n.tr.). Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe se află lângă hotelul Saint George din Pafos, unde în aceste zile au loc lucrările celei de-a XI – a Adunări a Comisiei Mixte de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici. Mitropolitul de Pafos a intrat în sfânta biserică, a întrerupt rugăciunea credincioşilor ortodocşi care se aflau acolo de ieri protestând (paşnic, prin citirea Psaltirii – n.tr.), şi-a făcut singur dreptate faţă de unul din aceştia şi i-a distrus aparatul de fotografiat cu care înregistrase incidentul!

Forţe întărite ale Poliţiei au înconjurat Sfânta Biserică interzicând credincioşilor ortodocşi să intre în ea.

**********

Cei ce conduc Dialogul în mod neaşteptat îşi descoperă adevărata lor faţă. Cu „binecuvântările” Mitropolitului de Pafos kir Gheorghios, forţe întărite ale Poliţiei din Pafos au încălcat regimul sacru al locaşului şi au intrat în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe lovind cu violenţă pe credincioşii şi monahii din Mănăstirea Stavrovunios în faţa camerelor de luat vederi care au transmis incidentele pe canalele cipriote. Au fost arestaţi şi sunt reţinuţi credincioşi şi doi monahi ai mănăstirii. Semnificativ pentru dispoziţiile conducerii bisericeşti din Cipru, dar şi în genere a grupei conducătoare a ecumenismului, este faptul că nu a existat nici cea mai mică reacţie, măcar a unui singur episcop din Biserica Cipriotă, pentru actele de violenţă asupra monahilor şi credincioşilor.

Tăcerea vinovată, indiferenţa, deghizarea şi toleranţa nu mai conving şi nu mai pot deruta de acum.

xlorakaspafoy

Biserica Sf. Gheorghe

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: http://orthodoxia-pateriki.blogspot.com/)

Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

„Laicatul ortodox” cere încetarea Dialogului Teologic cu romano-catolicii

octombrie 20th, 2009 Fără comentarii

20.10.2009

Comunicat

În condiţiile în care în ultimele săptămâni oficialii comunităţii unite cu Roma din România împreună cu prelaţii romano-catolici au adus acuze grave ce frizează absurdul şi au calomniat în mod repetat Biserica Ortodoxă Română şi ierarhia ei, o continuare a dialogului teologic cu aceştia este imposibilă. Aceasta în contextul în care, în ultimii 20 de ani,greco-catolicii din România au lăsat 170 de comunităţi ortodoxe fără locaş de cult şi sunt pe cale să mai răpească încă 106 biserici, unele fiind revendicate chiar în localităţi unde nu există nici un greco-catolic.

Declaraţiile şi acţiunile lor dovedesc faptul că nu dialogul sincer pentru revenirea la Ortodoxia credinţei îi animă, ci o cugetare şi interese comune strategiilor iezuite de prozelitism şi dominaţie cezaro-papistă, care sunt cu totul străine de Evanghelia lui Hristos.

În consecinţă, semnatarii Memoriului privind imposibilitatea continuării dialogului teologic cu romano-cotolicii în contextul accentuării prozelitismului uniat şi a denigrării permanente la care Biserica noastră este supusă până în prezent (depus la Sfântul Sinod cu nr. înregistrare 7139/19.10.2009) solicită respectuos ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încetarea dialogului teologic cu romano-catolicii şi, totodată, retragerea delegaţiei române de la întâlnirea de dialog din Cipru, desfăşurată chiar în aceste zile.

20 octombrie 2009, ajunul sărbătorii Sfinţilor Mărturisitori Transilvăneni

Memoriul este semnat de următoarele organizaţii ortodoxe:

Asociaţia pentru păstrarea şi promovarea valorilor culturale şi naţionale ale

poporului român – ASTRADROM – Oradea

Asociaţia Foştilor greco-catolici în prezent ortodocşi – Baia Mare

Fundaţia Creştin-Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

Asociaţia Brâncoveanu – Arad

Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa

Asociaţia „Ieromonah Arsenie Boca” – Arad

Asociaţia Medical-Creştină „Christiana”

Asociaţia Metamorfosis

Predania

Asociaţia Prietenii Sfântului Munte Athos – Arad

Asociaţia APROM – Satu Mare

Asociaţia „Sfântul Spiridon”

Asociaţia „Sfântul Stelian” – Beiuş

Asociaţia Drept – Arad

Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Suceava

Asociaţia „Ţara Dornelor” – Vatra Dornei

Fundaţia Creştin-Ortodoxă „Sfîntul Stelian” – Beiuş

Asociaţia „Monah Atanasie Ştefănescu”

Pentru lămuriri suplimentare, contactaţi Federaţia Asociaţiilor „Laicatului Ortodox” la numarul de telefon 0741 783 956.

Notă: Comunicatul a fost primit astăzi prin email.

Categories: Anunţuri, PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

Conferinţă de presă în birourile Mişcării Creştin-Ortodoxe Pancipriote pentru Dialogul din Cipru

octombrie 20th, 2009 Fără comentarii

19.10.2009

Conferinţă de presă în birourile Mişcării Creştin-Ortodoxe Pancipriote

pentru Dialogul din Cipru

MIŞCAREA CREŞTIN-ORTODOXĂ PANCIPRIOTĂ

„SFÂNTUL NIKON, CEL NUMIT POCĂIŢI-VĂ

(MCOP)

Levkosia, 18 octombrie 2009

Către redactorii de reportaje bisericeşti

COMUNICAT DE PRESĂ

„Cine oare are o mentalitatea luciferică? Credincioşii care amintesc de hotărârile Sinoadelor Ecumenice sau ei, adică supremii rasofori şi laici care le încalcă?”

Cu această frază de mai sus a răspuns (Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului) la etichetările nedrepte şi inacceptabile pentru un Întâistătător al Bisericii Ortodoxe la adresa credincioşilor care se neliniştesc şi se opun dinamic aşa-numitului Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici.

Arhiep. Hrisostomos al Ciprului

La interviul comun pe care l-au oferit astăzi (în birourile din MCOP) invitaţi din Grecia, preşedintele Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos”, Lavrentios Detziotzio, secretarul general al aceleeaşi Uniuni, Panaghiotis Simatis şi directorul ziarului bisericesc „Stâlpul Ortodoxiei”, Dionisis Makris, care s-au aflat în Cipru cu prilejul întrunirii Dialogului Teologic care are loc în Pafos, au fost prezentate toate acele elemente desprinse din realitate, care fac aşa-numitul Dialog nociv şi periculos pentru Ortodoxie.

Mai precis, au fost prezentate declaraţiile supremelor cadre ale Vaticanului, care dezvăluie  interesul ce se ascunde în spatele acestor aşa-numite „Dialoguri”, care urmăresc în esenţă să-i pună  în fruntea creştinătăţii pe măsluitorii dogmei Sfintei Treimi şi pe dispreţuitorii lipsiţi de scrupule ai adevărului… Şi ca să demonstreze acestea, s-au referit la interviul cardinalului Kasper, preşedintele Dialogului Teologic din partea Bisericii Romano-Catolice, pe care acesta l-a dat periodicului de limbă franceză „Service Orthodoxe du Presse (SOP)”, interviu care a provocat şi justificata reacţie a Patriarhiei Ortodoxe a Moscovei.

Cardinalul Kasper a spus semnificativ:

„În Apus am cunoscut dezvoltarea care a culminat în Conciliul II Vatican cu definirea primatului jurisdicţional şi a infailibilităţii papei, o dezvoltare pe care ortodocşii nu au acceptat-o niciodată. Este nevoie de o dezbatere ca să interpretăm aceste evoluţii diferite care au survenit pe temeliile primului mileniu.

Va trebui, de asemenea, să ne gândim asupra modului în care va funcţiona primatul papei Romei, dar trebuie să fie clar că există deja doi Codici ai Dreptului Canonic în interiorul Bisericii Catolice: unul pentru Biserica Latină şi altul pentru Bisericile Orientale (greco-catolice), care se află în comuniune deplină cu Roma.Conform acestor Codici, primatul este exercitat într-un mod diferit în Biserica Latină (romano-catolică) de cel care este valabil  pentru Bisericile Orientale (greco-catolice). Nu vrem să impunem ortodocşilor sistemul care guvernează astăzi în Biserica Latină. În cazul reabilitării deplinei comuniuni, trebuie să se găsească un nou tip de primat pentru Bisericile Ortodoxe”!!!

Pentru acest tip de impunere a autorităţii papale, cele două părţi dezbat în aceste zile, în Pafos, diferenţele esenţiale în temele credinţei şi, în mod deosebit, cele care se referă la Uniaţie şi la credinţa noastră în Sfânta Treime.

În conferinţa de presă s-au prezentat, de asemenea, şi dimensiunile politice ale întregii chestiuni care au a face cu un substrat puternic. Levkosia şi Atena încearcă, cel puţin în ultimii zece ani, să-şi câştige aliat de luptă în temele etnice pe Papă şi Vaticanul şi să înceteze duplicitatea diplomatică ce îl caracterizează.

În acest cadru au fost amintite menţiunile Vaticanului referitoare la Skopje (Macedonia) şi la „dialectul macedonian”, expunerea skopjenilor la Vatican, mişcările lui şi recunoaşterea skopjenilor cu numele de „Macedonia”. S-a mai amintit de declaraţiile ambigue ale actualului Papă Benedict al XVI-lea, referitoare la problemele dintre greci şi turci, la chestiunea cipriotă şi la încercarea sa de a se extinde spre Orient prin metoda Uniaţiei ş.a.

Răspunzând la întrebarea unui publicist referitoare la declaraţia Arhiepiscopului Hrisostomos despre impunerea opririi de la împărtăşanie a preoţilor şi monahilor prezenţi la protestul-mărturisire în afara hotelului din Pafos, cei de mai sus au declarat:

Ameninţările, şantajele şi neobişnuitele etichete arată desăvârşita pierdere a calmului de către un suprem rasofor al Bisericii noastre, care, în baza jurămintelor pe care le-a dat faţă de Sfintele Canoane, este dator să slujească după modelul lui Hristos şi, pe deasupra, îi dezvăluie temerile interioare şi condamnabila mânie. Şi chiar aceste elemente, de frică şi de vină, nu pot fi legate de Adevărul Ortodoxiei şi de învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Dimpotrivă, sunt cu totul identice cu tacticile, comportamentele şi mentalităţile care caracterizează demonica Biserică papală. În câteva cuvinte, sunt propii Papei. Însă poporul credincios, clerici şi laici, nu au acceptat niciodată papi de felul acesta”.

(traducere din greacă: Frăţia Ortodoxă Misionară Sfinţii Trei Noi Ierarhi; sursa: http://aktines.blogspot.com/)

Primatul Ciprului Hrisostomos +ƒi cardinalul Walter Kasper

Arhiep. Hrisostomos şi Cardinalul Kasper

ARHIEPISCOPUL CIPRULUI A CIOCNIT PAHARUL CU CARDINALUL KASPER


Arhiepiscopul nu a ciocnit paharul doar cu cardinalul Kasper, copreşedintele Comisiei Mixte de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici, ci s-a ciocnit şi cu clericii care au protestat pentru Întrunirea din Pafos. „Biserica nu poate să fie spital de nebuni”, a spus şi a promis sancţiuni…

… În predica sa de ieri a spus că

„constituie un egoism şi, mai mult, un egoism luciferic, ca cineva, fie laic, fie cleric, să-şi aşeze opinia sa deasupra opiniei şi hotărârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii. A încetat oare Mângâietorul să conducă instituţia Bisericii, să lumineze gândul şi să îndrepteze paşii ierarhilor care se adună şi se sfătuiesc în Sinod şi se coboară preferenţial doar asupra lor? Aşadar, este vremea să se trezească. Să revină cu picioarele pe pământ şi să dobândească mântuitoarea smerenie”. „Păzitorii au cunoştinţă”.

Mai târziu, în declaraţiile sale, Arhiepiscopul a caracterizat inadmisibil protestul de ieri al unui mic grup de laici şi clerici, în Pafos, contra Dialogului.

„Biserica nu poate să devină spital de nebuni”

, a declarat. De asemenea, a comunicat că acei clerici care au luat parte la manifestaţie, vor fi sancţionaţi.

„Vor fi suspendaţi temporar”,

a adăugat. Mai sever a fost faţă de monahii Mănăstirii Stavrovunios, asupra cărora va impune pedeapsa opririi de la Împărtăşanie. Arhiepiscopul va trimite o scrisoare severă Egumenului Mănăstirii Stavrovunios, Athanasios.

(fragment din ziarul «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», 19.10.2009)

(traducere din greacă Sfinţii Trei Noi Ierarhi ; sursa: http://aktines.blogspot.com/)

Categories: ECUMENISM Tags:

Părintele Iustin Pârvu semnează „Mărturisirea…”!

octombrie 19th, 2009 Fără comentarii

PĂRINTELE IUSTIN PÂRVU A SEMNATMĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI”!

iustin parvu

Pr. Iustin Pârvu

Acum câteva momente am primit următorul anunţ:

Ieromonah Fotie: Am primit în seara aceasta de la Mănăstirea Sfinţii Arhangheli – Petru Vodă următorul mail cu titlul: SEMNĂTURA PE MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ.

Blagosloviţi!

Cuvioase părinte,


Părintele Iustin mi-a confirmat încă o dată în seara aceasta dorinţa de a semna mărturisirea pe care am publicat-o şi noi în revista “Atitudini”. Vă rugăm să faceţi public acest lucru, spre întărirea celor ce pînă acum au şovăit.

m.f.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom primi şi alte informaţii.

Tensiuni în Pafos. Pedepse pentru protestatari.

octombrie 19th, 2009 Fără comentarii

19.10.2009:

Arhiepiscopul Ciprului împarte pedepse tuturor celor care nu sunt de acord cu el…


Ieşindu-şi din fire, din cauza poziţiei monahilor şi clericilor, Preafericitul (Hrisostomos al Ciprului) s-a declarat hotărât să ia măsuri aspre faţă de protestatari, punându-i în suspendare temporară (pe clerici), iar paralel nu a ezitat să declare că va impune oprirea salariilor clericilor şi îi va pedepsi cu oprirea de la împărtăşanie pe monahi.
Hrisostomos al Ciprului, referindu-se la monahii şi clericii protestatari, a insistat că:
Dacă nu le place, să-şi scoată rasele şi să fugă din biserica oficială. Să plece şi să-şi facă propria biserică. În legătură cu asta, voi fi foarte sever
Motivul? Tulburarea provocată ieri dimineaţă în afara hotelului Sf. Gheorghe, de către membri ai Uniunilor Creştin-Ortodoxe, monahi din Mănăstirea Stavrovunios, precum şi de către clerici din jurisdicţia mitropolitană Kitios, prin cererea lor de anulare a lucrărilor Întrunirii Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici…
CYPAF19
… În declaraţiile sale de ieri, Arhiepiscopul a menţionat printre altele că
Biserica, cu siguranţă, este un loc de tămăduire şi cei ce intră în ea o fac pentru a se tămădui. Dar nu este azil, nici nu vom permite niciodată să devină azil de nebuni. Biserica nu poate să fie casă de nebuni. Pentru aceasta voi fi foarte sever. Toţi acei clerici şi monahi care au fost prezenţi la manifestaţia de protest vor fi pedepsiţi.
Preafericitul intenţionează să trimită o scrisoare foarte severă Egumenului Mănăstirii Stavrovunios, în care îi va cere neîmpărtăşirea acelor monahi pe o perioadă de mai multe săptămâni, iar – potrivit celor menţionate – dacă porunca sa nu va fi asculată de Egumen, va lua măsuri şi împotriva acestuia. Paralel, astăzi, Arhiepiscopul aşteaptă să se întâlnească în biroul său cu clericii respectivi, pentru a-i da explicaţii referitoare la prezenţa lor la manifestare.
Hrisostomos al Ciprului, referindu-se la monahii şi clericii protestatari, a insistat că:
Dacă nu le place, să-şi scoată rasele şi să plece din biserica oficială. Să meargă să-şi facă propria biserică. În această chestiune, voi fi foarte sever
…Din cauza organizării protestului din afara hotelului, s-a renunţat la o parte din programul care prevedea inaugurarea întrunirii printr-o rugăciune comună în Sfânta Biserică a Sf. Gheorghe, care se află chiar în afara hotelului cu acelaşi nume, pe plaja Hlorakas.
H-Entrance-view

(fragment din ziarul «Αλήθεια» („Adevărul”), 19.10.2009)

(tradus din greacă: ierom. Fotie;
sursa: http://aktines.blogspot.com/)

Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

Episoade în Pafos…

octombrie 19th, 2009 Fără comentarii
Luni, 19 octombrie 2009

Ameninţări cu arestarea pentru ortodocşi

Domină panica în Sfânta Biserică Ortodoxă a Sfântului Gheorghe în Hloraka (Pafos), foarte aproape de Saint George Hotel, unde are loc a XI-a Adunare a Comisiei Mixte de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici.
Mai precis, un preot romano-catolic a trecut la izgonirea credincioşilor ortodocşi care se rugau în sfânta biserică, invocând aprobarea Mitropoliei pentru săvârşirea de messe („liturghii”) catolice în biserica ortodoxă amintită.
Credincioşii refuză să părăsească şi să predea sfânta biserică catolicilor, chiar dacă sunt obligaţi de către forţele de poliţie.
(traducere din greacă: ierom. Fotie;
Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

Răspuns la ameninţările Arhiep. Hrisostomos

octombrie 19th, 2009 Fără comentarii
18.10.2009
Uniunea „Kosmas Flamiatos”:
Comentariu la declaraţiile lui Hrisostom al Ciprului

UNIUNEA FILO-ORTODOXĂ
„KOSMAS FLAMIATOS”
Levkosia, 18 octombrie 2009
Comunicat de presă către redactorii bisericeşti

Arhiepiscopul Hrisostomos la Ciprului a adresat un cuvânt de salut astăzi, duminică (18.10.2009), în Biserica Maicii Domnului Faneromeni din Levkosia, unde partea ortodoxă a Comisiei Mixte pentru Dialogul Teologic a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie. De faţă au fost, rugându-se în comun, şi membrii Reprezentanţei catolice.
În acest cuvânt de salut, k. Hrisostomos (în afara ameninţării emise deja ieri despre oprirea de la împărtăşanie a monahilor care au fost de faţă la paşnica mărturisire-protest şi fără a cerceta cauza şi a întruni un sinodfapt care demonstrează că microbul mentalităţii papale a fost inoculat ierarhilor ortodocşi) a denunţat pe preoţii, monahii şi ceilalţi credincioşi care au protestat ieri, la inaugurarea Dialogului. A spus deci că au „un egoism luciferic” şi că „îşi aşează opinia lor deasupra opiniei Bisericii”.
Chiar, cine este cel care îşi aşează opinia sa deasupra opiniei Bisericii şi a sinoadelor Ei? Cel care nu spune nimic de la el, ci aminteşte şi cere aplicarea fidelă a Sfintelor Canoane sau cel care le încalcă?
Într-un alt punct, aminteşte chiar textul – caramelă pe care o sug ecumeniştii, text al Sfântului Marcu Evghenicul, prin care acceptă dialogul cu catolicii vremii (secolul XV –n.tr.). Arhiepiscopul ascunde însăşi aceasta este o distorsionare a adevărului Sfântul Marcu, când a văzut inflexibilitatea catolicilor, persistenţa lor în rătăcirile şi în nepocăinţa lor, a spus trebuie să fugim de catolici, precum fuge cineva de şerpi. El însuşi a fugit nu doar de catolici, ci şi de toţi aceia care continuau să discute cu catolicii, adică de ecumeniştii de atunci. Mai mult, Sfântul Marcu a spus şi cunoscuta frază: „Pe filocatolici (ecumeniştii de astăzi) nu-i vreau nici la înmormântarea mea, nici la parastasele mele”.
Preafericite, acestea le-a spus Sfântul Marcu, pentru că avea sfinţenie şi înţelegea planurile viclene ale catolicilor, nu după dezbateri de zeci de ani (cum faceţi Dumneavoastră), ci după o dezbatere de câteva săptămâni.


Pentru Uniunea filo-ortodoxă „Kosmos Flamiatos”
Preşedinte Lavrentios Detziortzio
Secretar Panaghios Simates.

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: http://thriskeftika.blogspot.com)

Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

Începe disputa… Ameninţări, intimidări şi măsuri severe

octombrie 19th, 2009 Fără comentarii
18 octombrie 2009:
ARHIEPISCOPUL CIPRULUI A APUCAT BASTONUL INTIMIDĂRILOR ŞI AL AFURISIRILOR

Liderii ecumenismului continuă să atace cu intimidări şi afurisiri. De această dată, bastonul l-a ridicat Arhiepiscopul Ciprului k.  Hrisostomos, care ameninţă cu pedepse pe clericii care au luat parte la protestele de ieri din faţa hotelului care găzduieşte Comisia Mixtă de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici. Mai mult, în predica de astăzi din timpul co-liturghisirii arhiereşti, în prezenţa romano-catolicilor, a caracterizat împotrivirile credincioşilor  ca făcând dovada unui „egoism luciferic”!
Este adevărat că luarea de decizii de-a lungul anilor, în lipsa corpului ecleziastic, s-a împământenit şi a devenit un obicei în cercurile ecumeniste, încât suportă cu greu să nu reacţioneze la critică; critică referitoare la limitele şi metodele dialogului şi nu a dialogului în sine, cum se prezintă în mod eronat şi derutant.

LEGE MILITARĂ
DIN PARTEA ARHIEPISCOPULUI CIPRULUI !

Cu severe măsuri şi izgoniri dialoghează apărătorul… Dialogului, Arhiepiscopul Ciprului, kir Hrisostomos. A hotărât într-un mod dictatorial să treacă la punerea în rezervă şi la tăierea salariilor preoţilor care au protestat ieri în faţa hotelului, care găzduieşte Comisia Mixtă de Dialog cu romano-catolicii. Se dovedeşte astfel că Arhiepiscopul Ciprului doar cu romano-catolicii poate să dialogheze şi că orice critică la adresa hotărârilor sale conduce la decapitare!
Un lucru este sigur: se ostenesc în zadar toţi cei care apelează la terorism ca la un mijloc eficient de impunere a opiniilor. Derularea evenimentelor o va arăta!

(traducere din limba greacă: ierom. Fotie;
Notă: Articolul este publicat cu acordul autorului.

Categories: ECUMENISM Tags: