Arhivă

Arhivă pentru ianuarie, 2010

O fotografie cu protoiereul „îngheţat” din Vişgorod

ianuarie 23rd, 2010 Fără comentarii
O fotografie cu protoiereul „îngheţat” din Vişgorod
             Publicăm astăzi o fotografie care ne-a fost trimisă din Ucraina, pe care voim să o privim cu cititorii noştri. Fotografia este de anul acesta, de la prăznuirea Bobotezei, dintr-un oraş ce aparţine de eparhia Kiev, numit Vişgorod, care se află pe malul drept al Niprului şi la o distanţă de 18 km de Kiev. De semnalat şi faptul că protoiereul „îngheţat”, Dimitri Demisenko, a săvârşit sfinţirea apelor la -20 de grade. De remarcat că frigul nu i-a împiedicat pe ucraineni să spargă gheaţa în formă de cruce şi să se afunde în apele îngheţate pentru a primi binecuvântarea praznicului.

Notă: Protoiereul Dimitri este şi profesor la Academia Teologică din Kiev.


Sursa: Romfea.gr
Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI Tags:

Sf. Cuvios Makarie Makris – PARADIGMA TEOLOGULUI ÎN DIALOG

ianuarie 17th, 2010 Fără comentarii
SFÂNTUL CUVIOS MACARIE MAKRIS,
PARADIGMA TEOLOGULUI ÎN DIALOG
În contextul reîntâlnirii Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi catolici, ce se va întruni în septembrie la Viena pentru a dezbate ultima parte a materialului „Rolul Episcopului Romei în comuniunea Bisericilor din primul mileniu”, propunem spre reflexie participanţilor, observatorilor, celor foarte entuziaşti şi celor foarte reticenţi, celor moderaţi, ca şi tuturor celor interesaţi modelul unui sfânt mai puţin cunoscut, pe care tocmai l-a pomenit Biserica noastră Ortodoxă pe 8 ianuarie – SFÂNTUL MACARIE MAKRIS.
Sfântul Macarie Makris este un renumit bărbat bisericesc din perioada bizantină târzie. Acest lucru reiese din implicarea sa în evenimentele bisericeşti din această epocă critică, dar şi din bogata sa operă scriitoricească, care a dobândit o  extensie ecumenică, precum menţionează personalităţi oficiale contemporane lui şi renumiţi scriitori bizantini.
S-a născut în Tesalonic în jurul anului 1383 din părinţi evlavioşi şi renumiţi. A primit o educaţie aleasă şi a iubit mult învăţătura, studiind în mod deosebit filozofia, poezia, logica, retorica şi teologia. Încă de foarte tânăr s-a distins prin educaţie, înţelepciune şi în general prin virtutea sa. Citeşte mai departe…
Categories: ORTODOXIE Tags:

PROTESTE ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI ÎN CIPRU

ianuarie 16th, 2010 3 comentarii
Categories: BISERICA CIPRULUI, ECUMENISM Tags:

OPT ARHIEREI DAU „RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR” PATRIARHULUI ECUMENIC

ianuarie 15th, 2010 1 comentariu
OPT  ARHIEREI DAU „RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR”

PATRIARHULUI ECUMENIC, CONDAMNÂND PANEREZIA ECUMENISMULUI, A CĂRUI CAP ESTE CHIAR EL

PARTEA I

PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU:
„Va trebui să contribuim cu toţii la promovarea principiilor spirituale ale ecumenismului…” (Periodicul „Επίσκεψις” al Patriarhiei, nr. 511/30.11.1994)
„Recent, a circulat o „Mărturisire de credinţă [împotriva ecumenismului]” în Grecia… În curând, vor primi răspunsul corespunzător din partea Patriarhiei Ecumenice, deoarece astfel de lucruri sunt inadmisibile” (Ziarul „Ορθόδοξος Τύπος”, 11.09.2009).
******************************************************************
MITROPOLITUL ANDREI DE DRIINOUPOLE:
„Asupra temelor Credinţei se încearcă oarecare falsificări. În ultima vreme am văzut rugăciuni-în-comun, îmbrăţişări, sărutări între reprezentanţii corifei ai Bisericii Ortodoxe cu papismul… Trebuie să cercetăm pentru a vedea cum ne vom feri de această ciumă care se numeşte ecumenism, deoarece despre ciumă este vorba” (Ziarul “Ορθόδοξος Τύπος”, 02.10.2009).
******************************************************************
MITROPOLITUL EVSEVIE DE SAMOS:
„Împreună cu martorii lui Iehova au pătruns în turma lui Hristos şi ecumeniştii, adică cei care contestă învăţăturile de bază ale credinţei ortodoxe…” (Enciclica din Duminica Ortodoxiei, 2009).
******************************************************************
MITROPOLITUL COSMA DE ETOLIA:
„Cu tot sufletul şi inima şi cugetul şi buzele, mărturisesc şi semnez „Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului”… Nu vom trăda cele sfinte şi cuvioase ale Sfintei noastre Ortodoxii, pentru o falsă politeţe şi o agapologhie a ecumeniştilor” („Θεοδρομία”, nr. 2 – 2009)
******************************************************************
MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU:
„Răspunsul meu la această chestiune acidă a panereziei ecumenismului şi a ereziei papismului nu poate fi altul decât poziţia veşnică şi constantă a Sfinţilor Părinţi purtători de Duh”. („Ορθόδοξος Τύπος”, 06.07.2007)
„Vin prin prezenta pentru a Vă retrimite Vouă „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”, ce a fost trimisă mie de către Voi pentru a fi semnată de nimicnicia mea, felicitându-Vă din adâncul sufletului, pentru această deosebită iniţiativă a Voastră, care umple un mare gol al Bisericii care este păstorită spre pâlnia contemporană a sincretismului” („Θεοδρομία”, nr. 2 – 2009).

(tradus din greacă de ierom. Fotie cf. http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=8033)
Categories: ORTODOXIE Tags:

Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Greciei trimite textele şi observaţiile de la întrunirea din Pafos ÎPS. Mitropoliţi

ianuarie 14th, 2010 Fără comentarii
13 ianuarie 2010
Informarea Mitropoliţilor de către Sfântul Sinod Permanent
al Bisericii Greciei referitoare la
dialogul dintre ortodocşi şi catolici

Iată un fragment din comunicatul de presă, preluat de pe http://thriskeftika.blogspot.com:
Sfântul Sinod Permanent, în urma referatului Comisiei Sinodale pentru Relaţiile Interortodoxe şi Intercreştine, a hotărât să trimită Înaltpreasfinţiţilor Mitropoliţi textele referitoare la dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi romano-catolici, precum şi observaţiile reprezentanţilor Bisericii noastre de la recenta întrunire a Comisiei Teologice Mixte care a avut loc în Pafos, Cipru.
Categories: BISERICA ELADEI Tags:

Dionisios Tatsis – DIALOGURI CU ERETICII?

ianuarie 13th, 2010 Fără comentarii
Protoprezbiterul Dionisios Tatsis:
DIALOGURI CU ERETICII?

Sursa: Ορθόδοξος Τύπος, 8 ianuarie 2010

Una este Biserica lui Hristos. Toţi cei care se îndepărtează de ea sunt eretici şi evident nu pot să constituie „biserică”. Catolicii şi protestanţii sunt eretici şi nu se cuvine să vorbim despre „bisericile” lor şi mai ales despre unirea lor cu Biserica Ortodoxă. Desigur, ecumeniştii au un punct de vedere diferit. De aceea şi vorbesc despre unirea „bisericilor” şi se luptă cu entuziasm pentru a reuşi, fiind indiferenţi dacă astfel vin în totală contradicţie cu Sfintele Canoane şi cu învăţătura Bisericii. Dialogul lor teologic este dialogul oportunismului şi al contestării unicităţii credinţei ortodoxe. Ereticii cunosc foarte bine Biserica Ortodoxă de care s-au rupt. Cu bună ştiinţă şi din egoism, din iubire de slavă şi pentru iubirea de plăceri s-au îndepărtat de Biserică. Acest fapt face orice dialog cu ei din start neroditor. Ereticii au respins credinţa pe care au cunoscut-o, de aceea nu este necesar un dialog pentru întoarcerea lor. Este nevoie doar de o asigurare din partea Bisericii că, dacă se întorc, vor fi primiţi cu deplină bucurie; fireşte, dacă se întorc întru pocăinţă, părăsind cugetările lor eretice.
Un dialog cu ereticii nu are niciun sens, deoarece dialogul are ca scop (declarat) aflarea adevărului, pe care nimeni din cei implicaţi în dialog nu-l deţine cu desăvârşire, pe când Biserica Ortodoxă deţine Adevărul şi nu-L caută. Ereticii refuză adevărul şi aleg minciuna şi distorsionarea învăţăturii lui Hristos, pentru a sluji diavolului şi uneltelor lui.
Şi astăzi este actuală semnalarea pururea pomenitului părinte arhimandrit Haralambie Vasilopoulos referitoare la oportunismul dialogurilor între ecumenişti şi eterodocşi, pe care o citez aici din relevanta lui carte „Ecumenismul fără mască” (ediţia a II – a, 1995).
Părinţii nu discutau deloc cu ereticii. Nu se uitau la politeţuri şi amabilităţi. Mărturiseau Adevărul. Biserica Ortodoxă din perioada Sinoadelor Ecumenice nu a deschis niciun dialog cu „bisericile” ereticilor. Nu s-a proclamat pe sine membru organic al unei Societăţi (Consiliu), care să o unească cu eunomienii, cu anomeii, cu arienii, cu apolinarienii şi cu sabelienii. Dimpotrivă, Canonul I al celui de-al II-lea Sinod Ecumenic nu cheamă la o unire organică cu ereticii, ci anatematizează.
Aşadar, nu există dialog cu ereticii, de unde rezultă rămânerea lor în înşelare. Părinţii nu vorbeau cu ereticii ca egali faţă de ei. Nu făceau dialog „în aceeaşi termeni, pe picior de egalitate”, după cum vor astăzi unioniştii. Respingeau argumentele lor şi când aceia rămâneau neclintiţi în rătăcire, Părinţii purtători de Dumnezeu îi tăiau, îi despărţeau, îi cateriseau şi îi anatematizau. Îi îndepărtau de Trupul Sfintei Biserici, ca pe o „sinagogă a satanei” (pp. 114-115)”.


(tradus din limba greacă de ierom. Fotie)
Categories: Diverse Tags:

ORTODOXIA ÎN AFRICA

ianuarie 11th, 2010 Fără comentarii
ORTODOXIA ÎN AFRICA:
Mitropolitul Gheorghios de Zimbabue
a săvârşit 327 de Botezuri în masă în Harare

Nedespărţita Biserică Ortodoxă Universală saltă şi se veseleşte duhovniceşte în aceste luminate zile ale Sărbătorilor Arătării lui Dumnezeu (Naşterea şi Botezul Domnului), pentru că 327 de tineri africani şi-au albit faţa sufletului cu lumina harului Sfântului Botez şi au primit „haină luminoasă” de la Cel ce se îmbracă în lumină ca şi cu o haină.
Cu binecuvântarea Preafericitului Theodoros al II – lea, Papă[1] şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, Mitropolitul Gheorghios de Zimbabue, a săvârşit miercuri, 30 decembrie 2009, Sfânta Taină a Botezului la 327 de catehumeni din Centrul Misionar „Sfântul Nectarie” din Harare.
Catehumenii sunt candidaţii la Botez. Cei mai mulţi au fost tineri şi tinere care au urmat programele de cateheze ce au fost organizate în ultimele 12 luni.
După săvârşirea Tainei Botezului, au fost împărţite haine şi încălţăminte noi la mai mult de o mie de persoane, bărbaţi, femei şi copii, membri ai Centrului Misionar mai sus menţionat.
La Sfânta Taină a Sfântului Botez, Înaltpreasfinţitul Gheorghios a fost însoţit de Epitropul Episcopal – protopresbiterul Gheorghios Saganis (cleric detaşat din Sfânta Arhiepiscopie a Atenelor) preoţii africani – părintele Rafail Gada şi părintele Augustinos Moketsi, precum şi de nou-hirotonitul diacon Dimitrios Nyandebvu.
E un moment de bucurie pentru noi, dar şi de autocritică şi cateheză (sic!). Chiar avem de învăţat de la fraţii noştri ortodocşi din Africa. Noi botezăm şi nu catehizăm: pe cei mici, pentru că sunt mici, iar  pe naş, pentru că suntem indiferenţi  sau comozi, ori suntem ocupaţi cu altele, ori toate la un loc şi încă ceva pe deasupra. La noi, toţi sunt atotştiutori (?) şi nimeni nu mai vrea să fie catehizat. Însă chiar avem de învăţat din credinţa, râvna şi evlavia lor. Preoţii – care au generalizat practica Botezului prin stropire sau turnare din comoditate, frică, puţină-credinţă, laxism canonico-liturgic etc. – ar trebui să ia lecţii de practică liturgică de la ierarhii şi preoţii africani care botează şi pe copiii mici şi pe adolescenţi şi pe maturi – aşa cum se cuvine: prin întreită  afundare în baptisterii speciale.
Cei care consideră ectenia catehumenilor din Liturghie un lucru de prisos, pot afla că astăzi pretutindeni în lume există catehumeni şi că aceştia au nevoie de rugăciunile şi Liturghiile Bisericii lui Hristos de pretutindeni din lume. Iubirea şi rugăciunea nu au frontiere. Dar cine puţin iubeşte, puţin şi pentru puţini se roagă… Cine mult iubeşte, mult şi pentru mulţi se roagă…


[1] Deşi potrivit Sf. Nicolae Velimirovici, „infailibilul papă al Bisericii Ortodoxe este Duhul Sfânt”, lucru cu totul adevărat şi dumnezeieşte-insuflat formulat, raportându-ne la statul Vatican şi liderul său politico-religios, în plan administrativ în Nedespărţita Biserica Ortodoxă Universală există doi patriarhi care poartă în titulatura lor şi titlul de „papă”: patriarhul Georgiei (actualmente Ilie al II-lea) şi patriarhul Alexandriei şi a toată Africa (actualmente Theodoros al II-lea).
Categories: PATRIARHIA ALEXANDRIEI Tags:

Moaştele Sfântului Dionisie I, Patriarhul Constantinopolului, au fost retrocedate Bisericii Ortodoxe a Greciei

ianuarie 4th, 2010 Fără comentarii

ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI DIONISIE I, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI  

sf-dionisie-i-patriarhul-constantinopolului
Mă bucur nespus şi dau slavă lui Dumnezeu că îmi dă prilejul să cercetez şi să scriu despre ucenicul unuia din cei mai iubiţi, neglijaţi şi – de către unii – şi contestaţi sfinţi din luna ianuarie, despre unul din ucenicii celui care a fost numit de către sinaxar „Atlas” ce ţine pe umerii săi Ortodoxia, precum Atlas din mitologie ţine pe umerii săi tăria: Sfântul Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului. Aportul Sfântului Marcu la teologia Bisericii nu s-a încheiat odată cu vremelnica sa mutare din această viaţă (1444). Ca un iscusit duhovnic şi harismatic înainte-văzător, el a lăsat în urma sa ucenici, fii duhovniceşti şi împreună-lucrători osârdnici şi valoroşi, care i-au confirmat insuflarea şi vederea duhovnicească la începutul perioadei turcocraţiei.
Sfântul Marcu a fost părintele duhovnicesc a doi viitori patriarhi ecumenici, proslăviţi ca sfinţi: Ghenadie al II-lea Scholarul şi Dionisie I, dar şi ai altor trei patriarhi de Constantinopol: Isidor al II-lea, Marcu al II-lea şi Ioachim I. Aceştia au păstorit Biserica Primului Tron  în a doua jumătate a secolului al XV-lea, imediat după cucerirea Constantinopolului. Sfântul Marcu a fost înainte de toate un mare nevoitor şi isihast, care a fost silit de împrejurări să devină un polemist, dar şi conducătorul luptei împotriva unei false şi rătăcitoare uniri cu Roma catolică. După mutarea sa în cer, lupta cea bună a fost continuată de vrednicii săi fii duhovniceşti. Citeşte mai departe…

La cei 103 ani, Mitrop. Augustin este nelipsit de la biserică chiar de la începutul noului an

ianuarie 4th, 2010 Fără comentarii

DUMINICA DINAINTE DE BOBOTEAZĂ

NOUL AN 2010 L-A GĂSIT PE BĂTRÂNUL PĂRINTE  EPISCOP AUGUSTIN KANTIOTIS LA PRIVEGHEREA MARELUI VASILE  ÎN MĂNĂSTIREA SF. AUGUSTIN

 

 

 

 

 

 

 

*********

”În tot pământul a ieșit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviință ai învățat firea lucrurilor și o ai lămurit, obiceiurile oamenilor frumos le-ai orânduit, Preoție Împărătească, Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne dăruiască mare milă.”(Troparul Sfântului Vasile cel Mare)

*********

LA 103 ANI AI SĂI, INTRĂ ÎN SFÂNTA MĂNĂSTIRE A SF. AUGUSTIN, DUMINICĂ 3-1-2010. BINECUVINTEAZĂ CREDINCIOŞII DIN BISERICĂ, SE ÎMPĂRTĂŞEŞTE CU PREACURATELE TAINE, ÎMPARTE ANAFORĂ ŞI SE RETRAGE.

 

Vizita a trei familii cu foarte mulţi copii (2-1-2010)

Sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=7757  ,   http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=7796 .

Categories: Mari duhovnici Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina la Privegherea Naşterii Domnului

ianuarie 2nd, 2010 Fără comentarii

Mitropolitul Augustin de Florina la Privegherea Naşterii Domnului


BĂTRÂNUL EPISCOP, PĂRINTELE AUGUSTIN KANTIOTIS, CEL DE 103 ANI, A PARTICIPAT LA PRIVEGHEREA NAŞTERII DOMNULUI DIN 2009, IAR LA SFÂNTA LITURGHIE DIN A TREIA ZI DE CRĂCIUN A DAT BINECUVÂNTARE CELOR PREZENŢI.

Venind la Privegherea de Crăciun

Categories: Anunţuri Tags: