Epistola Mitropolitului Artemie către Patriarhul Serbiei

Epistola Mitropolitului Artemie
către Patriarhul Serbiei
Artemie,
Mitropolit ortodox
al Bisericii Ortodoxe Sârbe,
Nr. Prot. 06
22.02.2010,
Prizren – Sfânta Mănăstire Graceaniţa

Sanctităţii Sale, Domnului Irineu, Patriarhul Serbiei,
Belgrad

Sanctitate,
Am simţit nevoia să Vă scriem chiar cu câteva zile în urmă. Nu am avut însă puterea, fiind epuizaţi de acest linşaj nemaiauzit şi ruşinos pentru istoria Bisericii prin intermediul mass-mediei, care ne-a surprins ca şi cascadele Niagarei. Acest lucru nu este consecinţa vreunui dezastru natural, ci a unei campanii puternice, intenţionate şi orchestrate.
Mi-amintesc că în cadrul întrunirii Permanenţei Sfântului Sinod care a avut loc pe 13 februarie 2010, printre altele, s-a lansat apelul: „Nu mass-mediei!”. Şi s-a explicat cauza: „Nu este bine să dezlănţuim disensiunile dintre noi prin intermediul mass-mediei”. Am acceptat asta, ca şi celelalte hotărâri ale Sinodului, şi de atunci până acum nu am dat niciun comunicat către niciun mijloc de informare în masă. Sub niciun motiv. Am crezut că această regulă e valabilă pentru ambele părţi şi că toţi vor respecta această lege de aur. Din nefericire, nu s-a întâmplat aşa. Cealaltă parte este prezentă zilnic în mass-media: declaraţii, comunicate, comentarii. Aceasta presupune însă crearea unei imagini doar pentru un punct de vedere unilateral. Poporul însă trebuie să ştie adevărul. Şi ceea ce se emite de către mass-media (ziare) nu este adevărat. Nu este unicul şi desăvârşitul adevăr. Şi în vechea Romă era valabilă regula: „Să fie ascultată şi partea cealaltă”; şi astăzi, în secolul XXI, în Biserica lui Dumnezeu, acest lucru Ne este interzis. Dacă pentru popor este rea, vătămătoare şi scandalizatoare „dezlănţuirea divergenţelor” prin intermediul mass-mediei, atunci tot atât de rea, vătămătoare şi scandalizatoare este continua „dezlănţuire a focului” doar dintr-o parte. Şi acţiunea aceasta cu rafale de împuşcături. Cu toate mijloacele. Noi nu avem posibilitatea să spunem public adevărul nostru, sau cel puţin, părerea noastră asupra problemei. Şi chiar dacă îl spun prin orice modalitate, atunci vin judecăţile despre „lipsa de respect” faţă de autorităţile bisericeşti, şi – mă fac de ruşine. Ca şi cum s-ar vrea „să mă mănânce oculta”, să dispar undeva necunoscut, să dispar muţeşte. Cu un astfel de joc, nu sunt de acord. Din acest motiv Vă scriu. Continuă să citești Epistola Mitropolitului Artemie către Patriarhul Serbiei

PREFABRICATĂ EXTERMINARE a Ep. ARTEMIE şi a Arhim. SIMEON ?

UN PLAN DE PREFABRICATĂ EXTERMINARE
A LUI ARTEMIE ŞI A ARHIM. SIMEON

DE CE?


În actuala epocă a globalizării, în care marile idealuri CREDINŢĂ-PATRIE-FAMILIE sunt atacate şi în care se pregăteşte venirea lui Antihrist, este o crimă ca cineva să fie patriot şi adevărat creştin ortodox. Aceasta este şi crima nevoitorului ierarh al poporului ortodox sârb Artemie şi a părintelui arhimandrit Simeon. Acesta este adevăratul motiv al prigoanei.
Comportamentul lor faţă de episcopul de Raşca-Prizren şi faţă de colaboratorii săi a fost ticălos şi preaticălos. Fac demonstraţie de putere! Au de partea lor ca mari şefi care au bombardat poporul sârb. Şi au reuşit să scoată un ordin de arestare, fără a se face un proces şi fără a demonstra nimic!!!

Datele se schimbă

Până acum ştiam că ordinele internaţionale se emiteau pentru teroriştii recunoscuţi care erau judecaţi şi condamnaţi pentru mari crime. Ieşeau pentru hoţii care delapidau multe milioane de euro. Acum datele s-au schimbat. Acum ele se emit pentru creştinii ortodocşi, care se opun planurilor antihriştilor. Părintele Simeon a fost arestat ca un criminal cu ordin internaţional de arestare şi este reţinut la secţia de poliţie Thermaikos, în Neous Epivates, Tesalonic, fără a se putea apăra, fără a fi judecat şi fără a şti dacă suma, care s-a delapidat”, este mare sau mică!!! Prigonitorii ştiu foarte bine nevinovăţia lor, cum ştiu şi unde au mers banii, dar au inventat o găselniţă ca să-i prindă în sac. Nu spun adevăratul motiv al izgonirii, ca să nu işte vreun protest internaţional!!!
Noul patriarh filocatolic al Serbiei – Irineu, care a apelat după cum se vede şi la mijloacele juridice internaţionale, înainte de a reuşi să calce pragul Patriarhiei şi să fie întronizat, a început epurarea Bisericii Ortodoxe Sârbe ANAPODA. Comportamentul lui şi al celor asemenea lui este ticălos şi preaticălos. Sunt fără frică de Dumnezeu şi fără ruşine. Continuă să citești PREFABRICATĂ EXTERMINARE a Ep. ARTEMIE şi a Arhim. SIMEON ?

Tselenghidis: „Romano-catolicismul nu poate fi considerat Biserică…”

Tselenghidis:

„Romano-catolicismul nu poate fi considerat Biserică…”

 „Prăpastia e de netrecut, nu au nici un sens dialogurile teologice, dacă nu se rezolvă diferenţele dogmatice…”, a menţionat profesorul Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic, domnul Dimitrios Tselenghidis, vorbind în Larisa.
Profesorul Dimitrie Tselenghidis de la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic, vorbind în dimineaţa zilei de duminică (14.03.2010) la o manifestare ce a fost organizată în Larisa de Uniunea Locală a Teologilor şi Vatra Creştină „Apostolul Pavel”,  şi-a exprimat teza că romano-catolicismul şi protestantismul nu pot fi considerate biserici şi că ele constituie „erezii”.
Dezvoltându-şi tema – „Importanţa dogmei în dialogurile cu eterodocşii pentru unitatea în Hristos”, domnul Tselenghidis a accentuat că dogma, fiind indicele şi mărturia gândirii ortodoxe, ar trebui să constituie condiţia primă şi de bază în calea unui dialog care are ca scop readucerea celor rătăciţi în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. A subliniat că această Biserică nu este alta decât cea Ortodoxă, din care însă – cum a subliniat vorbitorul – romano-catolicii s-au desprins în 1054, din pricina deviaţiilor lor dogmatice, cea mai gravă fiind cea a filioque-lui, în baza căreia Sfântul Duh nu purcede doar din Tatăl (conform cu formularea ortodoxă din Simbolul Credinţei), ci şi de la Fiul. Continuă să citești Tselenghidis: „Romano-catolicismul nu poate fi considerat Biserică…”

Când cel nepedepsit pedepseşte

Când cel nepedepsit pedepseşte
(Traducerea unei scrisori de pe un site sârbesc)

Suntem alături de ei în luptă

(Caricatura este inspirată de bătrânul şi luptătorul ierarh al Bisericii Ortodoxe a Eladei, părintele Augustin Kandiotis. Caricaturistul a făcut-o la sugestia Stareţului pentru a-i reprezenta pe episcopii răi, care intră în Biserica lui Hristos pentru a junghia şi a pierde. Caricaturile pe care le folosim din când în când pe blogul nostru, cu mici intervenţii, fac parte din panoplia duhovnicească a a bătrânului episcop).

CÂND CEL NEPEDEPSIT PEDEPSEŞTE
Mare este samavolnicia şi fărădelegea! Citim că episcopul Atanasie (pensionar)  pedepseşte monahiile care nu sunt vinovate cu nimic. Nu sunt vinovate ele că poporul cere ca împreună cu numele patriarhului şi al gestionarului, să se pomenească şi numele episcopului canonic Artemie, chiar dacă nu e în funcţie. Privim cum egumena mănăstirii Končula Sara este înlocuită, chiar dacă nu a fost de faţă la Dumnezeiasca Liturghie, pentru că era la Belgrad. (A fost pedepsită, pentru că în mănăstire a fost pomenit şi numele mitropolitului canonic Artemie!!!)
Vă întrebăm: conglăsuieşte lucrul acesta cu legile creştine sau chiar cu legile turceşti ?
Cei care încalcă hotărârile Sfântului Consiliu Arhieresc sunt premiaţi şi primesc laude, în timp ce aceia care le respectă, sunt pedepsiţi! Continuă să citești Când cel nepedepsit pedepseşte

Părinţii care au apărat Ortodoxia în Cipru au fost premiaţi

Panaghiotis Televandos:
Părinţii care au apărat Ortodoxia în Cipru au fost premiaţi

„După ce a fost condamnat, Socrate a introdus în apologia sa ca pedeapsă să fie întreţinut gratuit de către rectoratul cetăţii. Cu alte cuvinte, i-a provocat deschis pe judecători şi le-a spus fără ocolişuri: M-aţi condamnat pentru ceva care ar fi trebuit realmente să mă răsplătiţi.
Aşadar, după ce Biserica Ciprului a hotărât să îi trimită în rejudecată pe eroicii preoţi şi pe mărturisitorii monahi care au salvat la propriu onoarea ei ameninţată de acrobaţiile ecumeniste ale ierarhilor ei, sugeram cu mult respect următoarele: „Clericii să fie cinstiţi cu distincţia de protopresbiter şi să fie lăudaţi printr-o enciclică sinodală care să se citească în toate bisericile din Cipru; iar monahilor stavrovuniţi (din Mănăstirea Stavrovounion) să li se acorde medalia Apostolului Varnava, cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ciprului. În paralel cu medalierea acestor buni părinţi, Sinodul să îi medalieze pe TOŢI, fără excepţie, mirenii ciprioţi şi eladiţi care au manifestat paşnic, rugându-se împotriva papismului (şi nu împotriva dialogurilor, cum în mod calomniator susţin prigonitorii lor)”.
Printre altele, aşa scriam când se derulau tristele evenimentele din Pafos. De unde să fi ştiut de întorsăturile timpului, dar înainte de toate de întorsăturile lui Dumnezeu!?
Ce aflu deci? Părintele Hristodoulos Moughias, parohul comunităţii din Alethrikos, a fost hirotesit nu doar protopresviter, cum propusesem, ci arhimandrit (fiind văduv de 15 ani), în timpul Stării a Doua a Acatistului Buneivestiri, de către Preasfinţitul Mitropolit Varnava de Trimitunda.
Amintesc că părintele Hristodoulos a refuzat să ceară iertare de la arhiepiscop – care l-a chemat în acest sens la Arhiepiscopie, pentru că a participat la manifestaţia paşnică a credincioşilor în afara Centrului congresist din Pafos, unde avea loc întâlnirea Comisiei Mixte dintre ortodocşi şi catolici. Şi nu doar că a refuzat să ceară iertare, dar i s-a aplicat şi pedeapsa lipsirii de salariu pe timp de o lună, cu toate că este tată a mai mulţi copii.
Atunci am făcut o critică severă, dar dreaptă. Acum este momentul să decernăm lauda cea dreaptă. Slavă Ţie, Dumnezeule, că putem să spunem din adâncuri un „bravo”, cu toată inima noastră, Bisericii Ciprului şi în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Varnava, care a purces la o acţiune cu totul şi cu totul lăudabilă. Însă, sfinţi sinodali, ereziarhul Romei se pregăteşte să viziteze cu felinare şi făclii cât de curând insula noastră; sperăm să nu se înregistreze necuviinţe şi încălcări ale canoanelor cu rugăciuni în comun şi alte întâmplări neplăcute.

(În fotografie Mitropolitul Varnava de Trimitunda)

EPISCOPUL ARTEMIE despre scopurile necinstite ale prigonitorilor săi

EPISCOPUL ARTEMIE VORBEŞTE DESCHIS DESPRE SCOPURILE NECINSTITE ALE PRIGONITORILOR SĂI
UN SAC CU ÎNVINUIRI ÎMPOTRIVA IERARHULUI ARTEMIE, LUPTĂTORUL NEPRIHĂNIT
AL BISERICII ORTODOXE SÂRBE

Episcopul Artemie: „Mă învinuiesc fără probe că fac schismă în Biserica Ortodoxă a Serbiei (episcopul Grigorie), că am organizat un atentat de ucidere a secretarului meu (episcopul Atanasie Jevtici), că am făcut delapidări economice (Mitropolitul Iovan şi alţii), că nu respect Sfântul Sinod Arhieresc şi Sinodul (Mitropolitul Amfilohie, actualul Patriarh Irineu), şi altele…
Dar eu doresc să respectăm canoanele Bisericii, Statutul Bisericii Ortodoxe Sârbe (BOS), canonicitatea episcopului şi inviolabilitatea drepturilor lui, pentru care primesc ameninţări de cinci ani încoace. Am vrut să-mi răspundă la câteva întrebări, îndoieli, nesiguranţe…
În loc de asta, mi-au trimis doar hotărâri, îndrumări, decizii, porunci, care conţin opresiuni imediate.
Care este problema? Faptul că de zece ani încoace cu o mare consecvenţă duc o luptă acerbă pentru poporul meu din Kosovo şi din Metohia, în Serbia. Această poziţie şi interpunerea mea au deranjat regimul lui Slobodan Miloşevici şi actualul regim al lui Boris Tadici, dar în special Comunitatea Internaţională, pentru perfecţionarea creării independenţei Kosovo-ului ca un al doilea stat albanez în Balcani”. Continuă să citești EPISCOPUL ARTEMIE despre scopurile necinstite ale prigonitorilor săi

Kosovo – Monahul Antonie despre demiterea episcopului Artemie

       
        Monahul Antonie din Mănăstirea Црна Река (Râul Negru) din Kosovo a ţinut o conferinţă de presă şi a condamnat hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe referitoare la episcopul Artemie. Monahul Antonie, care este în mănăstire din 1997, a declarat că motivele pentru care episcopul Artemie a fost demis sunt:
            1) lupta sa pentru Kosovo,
           2) lupta sa împotriva romano-catolicismului papistaş şi
           3) lupta sa împotriva inovaţiilor din Biserica Sârbă.
Mănăstirea Црна Река a şi trimis o scrisoare pro-Artemie către Patriarhul Irineu al Serbiei.

Biserica Ortodoxă Sârbă face apelul de a nu acorda atenţie afirmaţiilor unui fost monah referitoare la situaţia din jurul Scaunului de Raşka şi Prizren

Biserica Ortodoxă Sârbă a chemat opinia publică să nu dea atenţie afirmaţiilor unui fost monah referitoare la situaţia din jurul Scaunului de Raşka şi Prizren

BELGRAD. Episcopul Irineu (Bulovici) de Bachka, secretarul de presă al Bisericii Ortodoxe Sârbe, a publicat pe site-ul oficial al BOS un comunicat de presă cu apelul de a nu acorda atenţie afirmaţiilor fostului monah Antonie Davidovici referitoare la situaţia din jurul Scaunului de Raşka şi Prizren.
Antonie Davidovici a desfăşurat în ultima vreme o amplă campanie în apărarea episcopului Artemie (Radoslavlevici), îndepărtat pe 13 februarie de Sinodul BOS de la conducerea Scaunului de Raşka şi Prizren.
Pe 24 februarie, monahul Antonie Davidovici, care a continuat să se considere monah, aşa cum comunică agenţia „Beta”, la conferinţa de presă convocată special, a declarat că îndepărtarea episcopului Artemie din Scaun ar fi în contradicţie chipurile cu Statutul BOS. Davidovici a făcut un apel la Sinodul BOS să înceteze „reformele şi epurările  anticanonice”. Continuă să citești Biserica Ortodoxă Sârbă face apelul de a nu acorda atenţie afirmaţiilor unui fost monah referitoare la situaţia din jurul Scaunului de Raşka şi Prizren