Arhivă

Arhivă pentru mai, 2010

Scrisoare a Sfintei Mănăstiri Pantocrator către Mitropolitul Atanasie de Lemesou

mai 31st, 2010 Fără comentarii

Scrisoare a Sfintei Mănăstiri Pantocrator

către Mitropolitul de Lemesou

Sfânta Mitropolie Langada

Sfânta Sihăstrie Pantocrator

57018 Melissochori

Tesalonic

Melissochori, 23 mai 2010

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit de Lemesou,

Binecuvântaţi!

Cu nespusă bucurie am aflat de poziţia mărturisitoare în tema vizitei papei în insula născătoare de sfinţi, Cipru. Poate că nu este întâmplător faptul că aceasta s-a întâmplat în prealuminoasa zi de astăzi a Cincizecimii. Slavoslovim pe Bunul Mângâietor, Care chiar şi în vremurile grele ne luminează Păstorii, ca să acţioneze cu curaj apostolic şi râvnă mărturisitoare, odihnind inimile turmei lor, înfruntând orice ameninţare veninoasă şi ignorând licofiliile (prieteniile cu „lupii”)  vremelnice şi lumeşti.

Înaltpreasfinţia Voastră, prin acest gest al Înaltpreasfinţiei Voastre aţi arătat în mod hotărât că gândiţi cele ale lui Dumnezeu şi nu cele ale oamenilor. Şi astfel, sunteţi sigur că „dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu va fi împotriva noastră”. Cu toate acestea, îngăduiţi-ne să vă mărturisim totalul nostru ataşament şi filiala noastră dragoste. Deja, interviul Înaltpreasfinţiei Voastre – care îmbină simplitatea şi profunzimea spiritualităţii şi teologiei ortodoxe – a fost publicat pe site-ul mănăstirii noastre, aşa încât să se odihnească sufleteşte şi alţi fraţi ai noştri din lume.

Cerem cu smerenie rugăciunile cele de Dumnezeu înduplecătoare ale Înaltpreasfinţiei Voastre şi rugăm filial pe Preasfântul Duh să vă lumineze şi să vă întărească.

Cu profund respect sărutăm sfântă dreapta Înaltpreasfinţiei Voastre.

Stareţ,

† Arhimandritul Kiril

şi fraţii mei în Hristos.

(trad. I.F., http://www.impantokratoros.gr/monh_pantokratoros-sygxarhthrios_epistolh.el.aspx)

Categories: BISERICA ELADEI Tags:

MITROPOLITUL PAVEL DE KIRINEIA, VIZITA PAPEI ÎN CIPRU

mai 29th, 2010 Fără comentarii

Mitropolitul Pavel de Kirineia:

VIZITA PAPEI ÎN CIPRU

Cu profundă tristeţe şi sufletească durere am fost informaţi de către Preafericitul Arhiepiscop la întrunirea Sfântului Sinod, care a avut loc pe 4 mai 2010,  despre vizita papei în pământul ortodox al Insulei noastre Cipru, născătoare-de-sfinţi, (vizită) care va avea loc în urma invitaţiei oficiale, pe care a adresat-o către el, ca şef al statului Vatican, preşedintele statului cipriot. Ne-am exprimat după cum eram datori opoziţia noastră în Sinod faţă de această vizită şi am declarat că nu vom participa la nicio manifestare legată de ea, deoarece conştiinţa noastră nu ne îngăduie lucrul acesta, pentru că papa nu este un oarecare lider politic, ci căpetenia ereziei papismului. Şi aceasta pentru că papistaşii (romano-catolicii) prin falsificarea eclesiologiei corecte (ortodoxe), au transformat Biserica Dumnezeului celui viu din Trup al lui Hristos într-o „organizaţie politică terestră”, într-un organism secular şi într-un stat cu pretenţii seculare, aşa cum este Vaticanul.

Papa, profitând de ocazia vizitei, a căutat să evidenţieze cel de-al doilea statut al său, de lider religios al romano-catolicilor. De aceea, a căutat şi şi-a asigurat în ascuns şi pe ocolite, prin serviciile sale diplomatice, aşa după cum s-a dovedit  mai pe urmă,  acordarea autorizaţiei, asupra căreia doar recent am fost informaţi, fără să fim întrebaţi de mai înainte dacă suntem de acord. Am fost doar auditoriu al hotărârii respective, cu care desigur nu am fost de acord, însă deja era în zadar, deoarece toate fuseseră deja săvârşite şi de mai înainte stabilite, fără ca noi să ştim. Singurul lucru pe care smerenia noastră l-a acceptat, a fost trimitrea unei circulare, a unei enciclice către pleroma numită cu numele lui Hristos, pentru a preîntâmpina orice sminteală şi tulburare în conştiinţele credincioşilor cu serioase consecinţe şi reacţii imprevizibile. Este trist că susţinătorii ecumenismului se comportă cu complimente şi curtoazii diplomatice faţă de eretici până în punctul în care se roagă împreună cu ei, în pofida interdicţiei clare a sfintelor canoane şi în acelaşi moment înfruntă împotrivirile mădularelor credincioase, membrilor fideli ai Bisericii, care se neliniştesc pentru netemeinicia dialogurilor teologice şi se smintesc văzând pe clericii ortodocşi rugându-se împreună cu diferiţi eretici, cu ironie şi mult dispreţ faţă de ei, ca şi cum ar fi duşmani ai Bisericii.

De aceea, am fost de acord cu hotărârea de a se trimite enciclica respectivă către pleroma hristonimică, în care s-ar fi menţionat că vizita papei a avut loc la invitaţia preşedintelui statului şi că pe perioada acestei vizite nu va avea loc un dialog teologic şi în acelaşi timp s-ar fi arătat rătăcirile romano-catolicilor şi menţinerea uniaţiei. Din nefericire însă, mai pe urmă, ne-am încredinţat, citind textul alcătuit, care, de subliniat!, ne-a fost trimis după şase zile, după ce a avut loc Sinodul, conţinutul lui necorespunzând tezelor pe care le-am exprimat în Sinod, când ne-am dat consimţământul nostru pentru emiterea enciclicei.

Romano-catolicii se dovedesc pentru încă odată excelenţi diplomaţi. Aşa după cum se vede din presa zilnică, au alcătuit programul papei în aşa manieră, încât prin întrunirile cultice, în mod special cea care va avea loc în stadionul închis din Levkosia, unde vor exista clerici romano-catolici din Orientul Mijlociu, va induce confuzie evlavioşilor credincioşi ortodocşi din Cipru, care nu sunt în stare să-i deosebească pe uniţi. Văzându-i pe aceştia participând la ceremonie îmbrăcaţi în veşminte ortodoxe, e sigur că vor fi induşi în eroare şi se vor sminti, percepându-i pe aceştia ca clerici ortodocşi. Nu este exclus însă şi ca multe agenţii de ştiri străine, induse în eroare de aspectul exterior al uniţilor, să redea că este vorba despre o rugăciune în comun “a tuturor Bisericilor Ortodoxe Orientale”. Este evidentă încercarea Vaticanului de a exploata prilejul şi de a-l prezenta pe papa ca lider al creştinismului şi al întregii lumi.

Cu astfel de manifestări, după smerita noastră opinie, ereticii papistaşi nu sunt ajutaţi să-şi conştientizeze rătăcirea, ci sunt încurajaţi să-şi conserve inflexibilitatea şi să rămână neclintiţi în ereziile lor (kakodoxii), provocând simţămintele religioase ale ortodocşilor. Aşadar, persistenţa în acrivia  dogmei ortodoxe nu trebuie să fie răstălmăcită ca fanatism sau intoleranţă. Măcar de şi-ar da seama ereticii papistaşi de greşelile lor, să respingă rătăcirile lor, să se întoarcă la Biserica Ortodoxă cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi să primească neîmpărţitul adevăr predat de Apostoli, aşa cum a fost formulat în primele opt secole şi se păstrează până astăzi în Biserica Ortodoxă.

Argumentul că această vizită va ajuta la soluţionarea problemei cipriote ne provoacă doar durere şi o mare nelinişte. Conducătorii să fie atenţi să nu intervină în temele credinţei ortodoxe şi să facă presiuni cu avarii, pentru presupuse interese naţionale, deoarece singurul lucru pe care îl vor reuşi este părăsirea de către dumnezeiescul Har cu urmări exact inverse decât cele urmărite. „Nu vă nădăjduiţi în căpetenii, în fiii oamenilor, în care nu este mântuire” (Psalmul 145, 3), precizează semnificativ Scriptura. De fiecare dată când ortodocşii s-au rugat stăruitor  de papistaşi, amestecând temele credinţei cu politica, pentru a primi un presupus ajutor şi o presupusă protecţie de la papa,  a rezultat ceva contrar. Cei care întreţin iluzia şi cultivă în poporul credincios ideea că prin asocierea cu ereticii se vor rezolva problemele sociale sau etnice contemporane şi că prin  criterii lumeşti se va reuşi mult-dorita unitate dintre ortodocşi şi alţi membri ai altor confesiuni, să aibă în vedere că papa consideră aşa-zisa unitate cu Biserica Ortodoxă ca instaurarea instituţiei papale în Orient şi supunerea tuturor ortodocşilor,  care se vor supune de acum jurisdicţiei lui pastorale ca uniţi (greco-catolici). Istoria ne învaţă că papa niciodată nu a recurs la ajutor şi asistenţă pentru ortodocşi.

Împărtăşim  neliniştea pentru viitorul învăluitei noastre insule, dar cugetăm smerit că îndreptarea Ciprului nu va veni prin încurajarea sincretismului religios contemporan, ci prin ajutorul  Atotputernicului Dumnezeu, după cum de atâtea ori s-a observat în istorie.

Interesul imediat al papei este acceptarea sa ca lider religios mondial al tuturor creştinilor şi, mai departe, recunoaşterea lui ca lider al tuturor religiilor. Invocarea cuvântului Domnului „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21), pentru a justifica deschiderile ecumeniste nu are nicio bază teologică, dacă nu se întemeiază „pe unitatea de credinţă şi pe împărtăşirea Sfântului Duh”, pentru că desconsideră condiţiile pe care le-a aşezat Hristos: „după cum Noi una suntem” (Ioan 17, 22). Biserica Ortodoxă niciodată nu a încetat să se roage Atotînduratului Dumnezeu “pentru unirea tuturor”. Trezvia minţii curăţite şi rugăciunea neîncetată sunt cele care atrag harul Preasfântului Duh şi ajută la împărtăşirea harului necreat al lui Dumnezeu şi nu tehnicile de comunicare şi relaţiile publice. Fie ca Domnul să ne lumineze pe toţi, ca „drept să îndreptăm cuvântul adevărului Său”.

(traducere din elină: M.L., sursa:  http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_28.html

Categories: ORTODOXIE Tags:

Arhiepiscopul împotriva celor care nu sunt de acord cu vizita papei

mai 28th, 2010 Fără comentarii

Arhiepiscopul Ciprului:

 

“Nu suntem mai puţin ortodocşi nici decât mitropolitul de Lemesou, nici decât mitropolitul de Kirineea, şi nici decât oricare altul…”

 

 

Arhiepiscopul împotriva celor care nu sunt de acord cu vizita papei

 

“Nu suntem mai puţin ortodocşi nici decât mitropolitul de Lemesou, nici decât mitropolitul de Kirineea, nici decât oricare altul şi trebuie să înţeleagă asta, altfel se vor izola şi vor rămâne singuri. Dacă doresc să rămână singuri, să rămână”, a declarat astăzi arhiepiscopul Hrisostomos al II-lea, fiind întrebat referitor la cele publicate astăzi de către ziarul ”Φιλελεύθερος” , potrivit cărora paşii mitropiltului de Lemesou, care va lipsi de la ceremonia de primire a papei Benedict la începutul lunii iunie, vor fi urmaţi, potrivit unor informaţii, şi de cel puţin alţi patru arhierei: mitropoliţii de Kirineea, Trimitunda, Karpasia şi Amatunda.
“În biserică există democraţie, există libertatea cuvântului şi fiecare poate să-şi spună punctul de vedere, dar nu se poate ca fiecare să-şi facă de cap. Sinodul hotărăşte şi hotărârea sinodului este obligatorie pentru toţi. Dacă vor ca Biserica să rămână la înălţime şi să gândească una şi să îndrumeze corect poporul nostru sunt datori să se supună hotărârilor sinodului”, a menţionat.
“Am vizitat cinci arhierei Vaticanul şi nu cred că s-a schimbat credinţa noastră, s-a vândut Ortodoxia noastră. Nu suntem noi mai puţin ortodocşi decât mitropolitul de Lemesou, nici decât mitropolitul de Kirineea, nici decât oricare altul şi trebuie să înţeleagă asta, altfel se vor izola, vor rămâne singuri. Dacă doresc să rămână singuri, să rămână. Biserica este dreaptă, dar şi severă. Cui nu-i place, să rămână la el acasă. Aceasta este părerea mea”, a spus.
Fiind întrebat despre enciclica care s-a emis despre vizita papei, arhiepiscopul a spus că au semnat-o toţi şi toţi au fost de acord, “pentru că am spus să ne adresăm poporului nostrum, ca să nu îl amăgească cineva, şi rău, foarte rău, a făcut mitropolitul de Lemesou, care a făcut declaraţii”, a menţionat şi a adăugat: “Să creadă el însuşi ce vrea, are dreptul, dar nu are dreptul să iasă în mass-media şi să smintească poporul nostru. În acest moment, el a făcut sminteala şi nu papa”.
Întrebat fiind dacă se gândeşte să reacţioneze, dacă va continua această situaţie, arhiepiscopul a spus că Biserica hotărăşte sinodal şi că nu are nici o îndoială că sinodul nu va hotărâ de fiecare dată corect.
“Într-adevăr, există câţiva care se delimitează prin opiniile lor, dar nu pot să facă toţi ce le trece prin cap. Datorează supunere faţă de sinod. De multe ori nici eu nu sunt de acord cu un lucru pe care majoritatea îl vrea, dar mă supun hotărârii majorităţii. Nu poate fiecare să facă ce vrea. Dacă vor, pot să rămână la mitropoliile lor. Dacă vor să se izoleze, treaba lor”, a spus.
Răspunzând la altă întrebare, arhiepiscopul a spus că sinodul ordinar va avea loc înainte de sosirea papei în marţea şi miercurea următoare şi “se va expune deci tema numaidecât”.
A menţionat printre altele că deja s-a hotărât de către anterioara şedinţă a sinodului ce episcopi îl vor primi pe papa în Pafos şi ce episcopi îl vor primi la arhiepiscopie.
Întrebat fiind dacă printre ei sunt şi unii din cei care se opun, a răspuns negativ, subliniind că ”am chemat pe cei care vor şi deja s-au oferit, şi sunt suficienţi, iar unii care îl vor primi în Pafos, ca şi mine, îl vor primi şi aici”.
Întrebat dacă episcopii care nu au fost de accord, nu au manifestat interes, arhiepiscopul a răspuns pozitiv subliniind că “acest lucru a fost primit şi am spus-o ca Sinod: să vă fie vremea bună. Nu vreţi să veniţi, nu veniţi, pentru că majoritatea zdrobitoare a sinodului va fi prezentă”.
“Dar nu înţeleg de ce ies public şi smintesc poporul nostru”, a spus. Întrebat dacă aceste poziţii pot să încurajeze episoade din partea laicilor, arhiepiscopul a răspuns: “Cred că da, pot să prindă curaj, dar nu mă neliniştesc pentru că papa este invitat al statului şi statul este dator să-l ocrotească ca pe un oaspete. Nu am nici o nelinişte, pentru că poate oricine să creadă ce vrea, dar nu are dreptul să meargă să jignească un oaspete. Lucrul acesta trebuie să-l înţeleagă toţi. Doar dacă nu vor să se măsoare cu poliţia. Dacă da, atunci vor avea prilejul”.

(trad. I.F., http://aktines.blogspot.com/2010/05/blog-post_5911.html)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags:

CINCIZECIMEA LA VATOPEDI CU IPS. IOSIF DE PRIKONNISOU

mai 27th, 2010 Fără comentarii

CINCIZECIMEA LA VATOPEDI CU IPS. IOSIF DE PRIKONNISOU

[slideshow]

Audio – Chinonic  în greacă: „DUHUL TĂU CEL BUN MĂ VA POVĂŢUI LA PĂMÂNTUL DREPTĂŢII. ALILUIA.”  , GLASUL I, MELOS: PETRU BIZANTINUL  Koinonikon Pentikostis – IMMB, Kyriaki tis Pentikostis 10-5-2010

Sursa: http://vatopaidi.wordpress.com

Categories: BISERICA ELADEI Tags:

Cu Patriarhul Rusiei la vestita Mănăstire Optina (VIDEO)

mai 27th, 2010 1 comentariu

Cu Patriarhul Rusiei la vestita Mănăstire Optina (VIDEO)

 

[vodpod id=Video.3717149&w=425&h=350&fv=skin%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2Fimages%2Fflv%2Fnacht.swf%26file%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2Fdata%2F2010%2F05%2F27%2F1233637586%2F10_05_26_o.flv%26image%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2Fdata%2F2010%2F05%2F27%2F1233637586%2F10_05_26_o.jpg]

 

[slideshow]

 

Sursa: http://www.patriarchia.ru/

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI Tags:

VOR FI ELIMINAŢI IERARHI (?)

mai 26th, 2010 Fără comentarii

VOR FI ELIMINAŢI IERARHI


Refuzul unor sinodali de a-l primi pe papa Benedict capătă dimensiuni explozive cu arhiepiscopul Hrisostomos, care se pregăteşte să le arate poarta de ieşire tuturor acelor arhierei care îi întorc spatele pontifului (papei).

Preafericitul răspunzând la o anumită întrebare adresată de «Φ», a precizat că “va expune tema în Sinod pentru îndepărtarea timp de un an din corpul ierarhiei a tuturor acelora care nu vor participa la primirea papei”. “Le voi propune să iasă din Sinod, dacă refuză să facă parte din el”, a adăugat arhiepiscopul. “Toţi aceia, care nu se vor afla la primire, nu au parte cu mine”, a ţinut să precizeze Întâistătătorul Bisericii Ciprului.
De semnalat că după alegerea arhiepiscopului Hrisostomos este prima dată când Biserica Ciprului este divizată asupra unei teme şi mai ales din partea unui factor exogen care testează coerenţa Sinodului.

(trad.: I.F., «Ο φιλελεύθερος»)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags:

Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului se întruneşte înainte de venirea papei

mai 26th, 2010 Fără comentarii

Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului
se întruneşte înainte de venirea papei

Răspunzând la unele întrebări ale ziariştilor, Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului a spus că Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului se va întruni înainte de sosirea papei, în marţea şi miercurea următoare şi „se va pune deci tema (a se înţelege a reacţiilor/împotrivirilor) numaidecât”.
A menţionat printre altele că deja de la întrunirea anterioară a Sinodului s-a hotărât care episcopi îl vor primi pe papa în Pafos şi care la Arhiepiscopie.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_8599.html)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags:

Săgeţi ale Arhiepiscopului Ciprului împotriva mitropoliţilor care se opun vizitei papei

mai 26th, 2010 Fără comentarii

Arhiepiscopul Hrisostomos a adresat un mesaj dur către toţi episcopii sinodali, după ce i s-a cerut să comenteze informaţiile date publicităţii, conform cărora mitropoliţii de Lemesou, Kirineea şi Trimitunda şi horepiscopii de Carpasia şi Amatunda se opun vizitei papei şi nu vor participa la primirea papei Benedict. Întâistătătorul Bisericii Cipriote a declarat că asupra temei s-a discutat dinainte şi s-a luat o hotărâre unanimă în Sfântul Sinod. “În Biserică există democraţie, există libertate a cuvântului şi fiecare poate să-şi spună opinia, dar nu poate fiecare să-şi facă de cap. Sinodul hotărăşte şi hotărârea Sinodului este obligatorie pentru toţi. Dacă vor ca Biserica să rămănă la înălţime şi să gândească una şi să îndrume corect poporul nostru, sunt datori să se supună hotărârilor Sinodului”, a menţionat Arhiepiscopul.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_9361.html)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags:

Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului: “Voia lui Dumnezeu este să ne consultăm cu Biserica Romano-Catolică”

mai 25th, 2010 Fără comentarii

Pe site-ul oficial al Bisericii Ciprului este publicat interviul arhiepiscopului Hristostomos al Ciprului oferit ziaristului Miranda Lisandru pentru ziarul “Politis”. Prezentăm aici fragmentul interviului, care conţine tezele arhiepiscopului referitoare la vizita papei în Cipru:

Întrebare: Vă temeţi de împotriviri la venirea papei în Cipru?

Răspuns: Voia lui Dumnezeu este să ne consultăm cu Biserica Romano-Catolică. Însuşi Domnul, înainte cu câteva clipe de a fi arestat de către iudei, a făcut în rugăciunea Sa o cerere dramatică către Dumnezeu – Părintele Său. Să rămână unită şi lumea creştină, după cum unite sunt cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Cei care se opun voinţei lui Dumnezeu sunt oameni lipsiţi de raţiune, care au râvnă, dar nu şi cunoştinţă. Nu cred că acum vor exista împotriviri pentru că papa este invitat oficial al statului, iar statul cu siguranţă îl va ocroti.

Întrebare: Ce mesaj comun veţi emite împreună?

Răspuns: Primul mesaj este iubirea.

Întrebare: Ce este iubirea?

Răspuns: Dumnezeu este iubire, a spus Ioan Teologul. Şi cel care ştie să iubească este unit cu Dumnezeu; împlinind nevoinţa duhovnicească pentru a-şi schimba sinele său rău, pentru a-l lumina, pentru a-l întări şi pentru a-l îndrepta pe drumul pe care l-a trasat Însuşi Hristos.

(trad. I.F.,
http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_8432.html)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags:

Pontiful este eretic cu girul Sinodului Ciprului. Indirect, dar clar, îl pun la zid pe papa şi pentru prozelitism

mai 25th, 2010 Fără comentarii

Pontiful este eretic cu girul Sinodului Ciprului


Indirect, dar clar, îl pun la zid pe papa şi pentru prozelitism

de Vasou Vasiliou

În afară de mitropolitul de Lemesou, vizita papei Benedict se aşteaptă a fi boicotată şi de mitropolitul Pavel de Kirineea, mitropolitul Varnava de Trimitunda, episcopul Hristofor de Karpasia şi episcopul Nicolae de Amatunda.
Prin urmare, membrii ai Sfântului Sinod consideră ca fiind foarte negativ din partea papei prozelitismul pe care îl promovează biserica catolică în rândul creştinilor ortodocşi, deşi este considerat eretic, de vreme ce în primul caz există căderi cu încurajarea catolicismului în dauna Ortodoxiei.
Atât mitropolitul Gheorghe de Pafos, cât şi episcopul Porfirios de Neapole consideră că prozelitismul constituie unul din cele mai negative elemente în acţiune ale bisericii catolice în dauna Ortodoxiei.
Paralel, Gheorghe de Pafos, a arătat că Sfântul Sinod a făcut referinţă în Enciclica din 16 mai, atât asupra faptului că papa este eretic, cât şi asupra prozelitismului la care se dedă biserica catolică şi s-a întrebat ce a spus în plus mitropolitul Athanasie de Lemesou în interviul său acordat duminica trecută.
Când a fost întrebat unde s-a făcut referinţă în Enciclică asupra faptului că papa este eretic (cum a susţinut mitropolitul de Lemesou), Mitropolitul de Pafos a trimis la paragraful în care se menţionează:

“Participarea noastră la primirea papei, prezenţa noastră la festivităţile în onoarea sa, precum şi întâlnirile noastre cu el, nu înseamnă revizuirea marilor diferenţe dogmatice şi de altă natură care ne despart…”.

La observaţia că la o primă vedere nu este clar că referinţa de mai sus trimite la faptul că e eretic, Gheorghe de Pafos a subliniat că oricine se diferenţiază dogmatic de credinţa ortodoxă este considerat de Biserica noastră eretic şi acest lucru este clar pentru cei care cunosc dogmatică. Gheorghe de Pafos, a observat, că menţiunea de mai sus s-a făcut nu într-un comunicat oarecare, ci într-o enciclică sau circulară, pe care o semnează toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ciprului.

Pe de altă parte, episcopul Porfirios de Neapole a menţionat că nu trebuie să ne temem nici de dialogul cu alte religii sau cu alte confesiuni, nici de contactele, care au loc din când în când cu diferite prilejuri. Nu va fi trădată Ortodoxia dacă ne întâlnim, dacă discutăm, dacă chiar mâncăm împreună şi cu cei de alte religii – a spus, ca să adauge:

Ne aflăm sub ocupaţie şi avem nevoie de ajutorul şi al creştinilor şi al altora, ca să ne eliberăm ţara, şi ajutorul acesta, dacă vine, nu va veni în absenţa noastră.
În ceea ce priveşte subiectul prozelitismului, mitropolitul de Pafos a menţionat că la acesta se face trimitere în Enciclica Sfântului Sinod după cum urmează:

“… Nici recunoaşterea deviaţiei eclesiologice a uniaţiei, care este pentru noi o metodă de prozelitism”.

Gheorghe de Pafos a menţionat că episcopii catolici care poartă aceleaşi haine cu episcopii ortodocşi îi rătăcesc, îi înşală pe credincioşii ortodocşi, zicând că se roagă în acelaşi fel în care ne rugăm şi noi, dar la sfârşit îl pomenesc pe papa.
Asupra aceleiaşi teme episcopul de Neapole a menţionat că într-adevăr chestiunea respectivă constituie un spin în relaţiile dintre cele două biserici.

Prozelitism

În timpul vizitei sale în Cipru, papa va trece şi la acţiuni care întăresc prozelitismul în dauna Bisericii Ortodoxe, după cum susţin membri ai Sfântului Sinod, care nu au vrut să le fie publicate numele. Mai precis, după cum au menţionat, în Cipru vor sosi şi episcopi din Orientul Mijlociu şi între ei vor fi şi uniţi (greco-catolici), care îi atrag pe creştini la catolicism. Papa este aşteptat să emită invitaţii episcopilor uniţi (greco-catolici) pentru congresul care va avea loc în luna octombrie la Vatican, lucru care este considerat ca o acţiune nedreaptă, de vreme ce aceasta se va face într-o ţară ortodoxă.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_1008.html)

Categories: BISERICA CIPRULUI Tags: