Arhivă

Arhivă pentru iunie, 2010

Intrebări și răspunsuri din cadrul conferinței Primatul-Sinodalitate și Unitate a Bisericii

iunie 23rd, 2010 Fără comentarii

Intrebări și răspunsuri din cadrul conferinței Primatul-Sinodalitate și Unitate a Bisericii desfașurate la data de 28.04.2010 în orașul Pireu 

 

 

Părintele Gheorghios Metallinos

1. Din punct de vedere ecleziologic şi pastoral este corectă reconstituirea Patriarhiei Romei prin alegerea unui papă ortodox, căruia să i se dea în grijă comunităţile ortodoxe din Occident?

Nu va fi reconstituire, dar poate fi continuare. Episcopul ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Italia, cu reşedinţa la Roma, este continuatorul vechii Biserici din perioada când papismul era ortodoxie. Pentru mine, lucrul acesta nu constituie o problemă. Ortodocşii unionişti însă sunt cei care nu sunt de accord cu acest lucru, pentru că fac tot posibilul ca papa să fie validat aşa cum este el astăzi la Roma şi să fie considerat ca reprezentant şi continuator al Vechii Biserici în Roma. Ei acceptă papismul ca Biserică şi mulţi au şi comuniune sacramentală cu Roma, a anunţat-o public răposatul Patriarh Atenagora în 1971-1972. Domnul Sakarelos, teolog ortodox şi jurist, a scris şi o carte Despre unirea care a avut loc. Citeşte mai departe…

Categories: ECUMENISM Tags:

Cine ne va reprezenta la Viena în dialogul cu catolicii?

iunie 21st, 2010 Fără comentarii

Mitropolitul Serafim de Kithire  pune problema dialogului cu catolicii la momentul potrivit

ÎPS Serafim de Kithire

ÎPS Serafim de Kithire

ÎPS Hrisostom de Messinia

ÎPS Hrisostom de Messinia

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎPS Serafim de Kithire denunţă Sinodului pe Mitropolitul Hrisostom de Messinia pentru abatere eclesiologică, cerând fie retractare şi mărturisire de credinţă, fie caterisire.

Scrisoarea-intervenţie a Mitropolitului de Kithire către Sinod pune la momentul potrivit importanta problemă a Dialogului cu catolicii şi a reprezentării Bisericii Eladei la acesta, pentru că:

A. Intervenţia are loc cu puţin înainte de Şedinţa  extraordinară a Ierarhiei (de săptămâna aceasta), care va fi cea din urmă convocare a Ierarhiei înainte de Dialogul de la Viena din septembrie ce se apropie.

B. Principala chestiune asupra căreia sinodalii trebuie să ia o hotărâre este cine va reprezenta Biserica Eladei la Viena. Scrisoarea ÎPS Serafim de Kithire demonstrează clar că Mitropolitul de Messinia nu este un partener de dialog demn de încredere, în pofida gradelor sale universitare!

C. Mitropolitul Serafim de Kithire pune în esenţă o temă foarte importantă şi anume recunoaşterea sau nu a fundamentului ecleziastic al catolicilor. Dacă papistaşii sunt „Biserică” şi papa „Sanctitatea Sa, papa”, atunci Mitropolitul de Messinia vorbeşte corect despre o Biserică divizată. Dar pentru că papa este eretic, iar catolicii papistaşi sunt eretici, atunci nu putem să vorbim despre restabilirea unităţii, ci despre întoarcerea prin pocăinţă a ereticilor papistaşi în Biserica Ortodoxă cea Una.

D. Oferta recunoaşterii ecleziastice a catolicilor de către ecumenişti (recent a papei de către Arhiepiscopul Ciprului) cu alocuţiuni („Sanctitate papă al Romei celei vechi”) sau dialogul în aceiaşi termeni sau de pe poziţii egale cu „Biserica soră a Romei” este dintru început problematică pentru participarea ortodocşilor la acest dialog. De aceea şi Dialogul – în condiţiile în care se face astăzi – trebuie să fie întrerupt, până vom clarifica faptul că venim la un dialog nu cu Biserica Romano-Catolică, ci cu ereticii papistaşi, pentru care (precum şi pentru toţi ereticii) este valabil şi cuvântul Apostolului Pavel: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te!”. Dacă papistaşii de atâţia ani nu arată nici un semn de pocăinţă, la ce bun dialogul?

Cu toate acestea va fi foarte interesantă apropiata întrunire a Ierarhiei. Să vedem dacă se va pune tema, ce hotărâri se vor lua, ce persoane vor reprezenta Biserica în Dialogul de la Viena, sau dacă se va hotărî neparticiparea Bisericii Eladei la acest Dialog (aşa cum a procedat anul trecut Biserica Bulgariei).   

 (Trad. : I.F. după http://thriskeftika.blogspot.com/2010/06/blog-post_2019.html)

Categories: ECUMENISM Tags:

Încercări unioniste după schismă şi dialogul contemporan al Bisericii Ortodoxe cu Biserica Latină (Catolică)

iunie 21st, 2010 1 comentariu

Încercări unioniste după schismă şi dialogul contemporan al

Bisericii Ortodoxe cu Biserica Latină (Catolică)

Sursa: http://graiulortodox.wordpress.com

(Discursul Părintelui Gheorghios Metallinos în cadrul conferinţei Primatul-Sinodalitate şi unitate a Bisericii, desfăşurate la data de 28.04.2010, în oraşul Pireu)

 

Înalt Prea Sfinţiile Voastre, Sfinţiţi Părinţi şi Maici, iubiţi fraţi, Hristos a înviat! Voi enumera, voi citi doar câteva fragmente ale lucrării mele, cine doreşte va citi restul în textul care se va edita.

Schisma de la 1054 este un eveniment complex al istoriei Bisericii, pentru că arată sfârşitul dramatic al unui proces de lungă durată al separării Bisericii şi creştinătăţii apusene de cea răsăriteană şi al reducerii ei la papism. Istoricii consemnează următoarele cauze fundamentale ale schismei.

Prima cauză teologică este considerată adaosul Filioque la Simbolul de Credinţă în 1009 după dogmatizarea lui de către franci în 809. Diferenţa eclezială era primatul papal ca pretenţie de supunere universală a Bisericii faţă de puterea şi supremaţia papei. Diferenţa politică era statul papal după întemeierea lui în 754-755, iniţial ca urmare a unei necesităţi istorice în Occident şi evoluţia lui clar seculară. Este un fapt indiscutabil acela că prima cauză a schismei este considerat primatul papal şi pretenţia de impunere a lui în întreaga Biserică. Primatul stă la baza tuturor pretenţiilor teologico-ecleziale şi politice ale papei. Ridicarea papei mai presus de ceilalţi episcopi a condus la ridicarea lui mai presus de sinoadele ecumenice şi, în consecinţă, mai presus de Biserică. Citeşte mai departe…

Categories: ECUMENISM Tags:

Predică la Duminica a IV – a după Rusalii

iunie 19th, 2010 Fără comentarii

Predica Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis, la
Duminica a IV – a după Rusalii

(Matei 8, 5-13)

CREZI?

„Şi a zis Iisus sutaşului: Mergi şi după credinţa ta fie ţie”
(Matei 8, 13)

Iubiţii mei, în vremurile de demult, înainte de venirea lui Hristos, existau sclavi. Ce erau sclavii? Din punct de vedere fizic şi aceştia erau oameni, dar nu erau consideraţi oameni. Nu aveau drepturi de om. Nu-i ocrotea nicio lege. Stăpânii lor făceau cu ei ce voiau. Îi puneau la cele mai grele munci. Săpau ogoarele, cărau pietre şi noroi ca să construiască palatele stăpânilor lor, lucrau cu lanţuri la picioare în mine, în ocne, trăgeau de vâsle la corăbii, se luptau cu fiarele sălbatice ca să privească şi să se distreze stăpânii lor. Nicio plată nu luau pentru slujbele pe care le făceau. Hrana lor era săracă. Case proprii nu aveau. Era vai, dacă stăpânul lor nu era mulţumit de ei. Îi pedepsea cu severitate. Îi lovea fără milă. Putea chiar să-i şi omoare fără să răspundă în faţa nimănui. Oricând dorea stăpânul, îl lua pe sclav şi-l ducea în piaţa de sclavi, adică acolo unde se vindeau şi se cumpărau sclavii, cum astăzi se vând şi se cumpără animale…. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Prof. Teodor Zisis: Uniaţia ca prototip al falsei uniri. Limitele diversităţii în unitate.

iunie 19th, 2010 Fără comentarii

Uniaţia ca prototip al falsei uniri. Limitele diversităţii în unitate

(Discursul Părintelui Teodoros Zisis în cadrul conferinţei Primatul- Sinodalitate şi Unitate a Bisericii, desfăşurate la data de 28.04.2010, în oraşul Pireu)

O caracteristică fundamentală a secolului anterior la nivel eclezial a fost încercarea lumii creştine de a-şi restabili unitatea. După ruperea papismului de Biserică la începutul celui de al doilea mileniu, în 1054, şi în continuare prin ruperea protestantismului de papism, în secolul al XVI-lea, Răsăritul şi Apusul erau în profunzime separate, Apusul fiind deja foarte fărâmiţat în sine.

Biserica, desigur, nu şi-a pierdut nici unitatea, nici universalitatea in întregimea ei; erezia şi schisma rănesc şi traumatizează trupul Bisericii, nu o dezbină însă, nici nu o fărâmiţează în bucăţi. Nu se destramă un copac dacă i se taie o creangă. Din această perspectivă, termenii folosiţi în limbajul teologic de „biserica nedespărţită a primelor secole” şi „unitatea bisericilor” sunt eronaţi. Biserica îşi continuă drumul ei istoric în mod unitar, nedespărţită şi neîmpărţită, ca „una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”. Nu există mai multe biserici care să se unească între ele, după cum se subînţelege din termenul „unirea bisericilor”. Citeşte mai departe…

Categories: ECUMENISM Tags:

Primat-Sinodalitate și Unitate a Bisericii,Mesajul adresat de Arhiepiscopul Atenei, Ieronimos ş.a.

iunie 19th, 2010 Fără comentarii

Mesajul adresat de Arhiepiscopul Atenei, Ieronimos

(în cadrul confrinței Primatul-Sinodalitate și Unitate a Bisericii, desfăşurate la 28.04.2010 în orașul Pireu)

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Mitropolit al Pireului, Serafim, şi iubite frate în Hristos, Înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Cuvioşi Părinţi, Prea Cuvioase Maici şi iubiţi fraţi, aş dori să vă mulţumesc din inimă pentru generoasa voastră invitaţie, pentru ocazia pe care mi-o daţi de a fi astăzi alături de voi şi să vă felicit, şi pe cei care aţi avut idea, şi pe cei care v-aţi ostenit, pe toţi, pentru acest eveniment, pentru studiul acestei teme serioase. Aşa cum am văzut în program, atât referatele sunt excepţionale, cât şi referenţii, savanţi excepţionali, care garantează succesul evenimentului. Eu unul, văzând invitaţia, am notat două noţiuni: sobornicitate/unitate şi primat (papal). Aş dori să mă opresc mai mult asupra sobornicităţii şi unităţii Bisericii noastre, deoarece consider că acestea constituie elementul primordial şi fundamental al acestor timpuri, iar în ce priveşte primatul, socotesc că lucrurile au fost limpezite, definite din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. Prin urmare, ambele teme sunt extrem de importante, dar socotesc că în aceste timpuri în care trăim trebuie să lucrăm mai mult unitatea şi sobornicitatea, să le trăim, iar cât despre primat, şi Părinţii noştri şi practica bisericească au dat răspunsul, pe care noi trebuie să îl cercetăm şi să îl confirmăm de fiecare dată.] Citeşte mai departe…

Categories: ECUMENISM Tags:

Vizita ÎPS. Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirea Vatopedi

iunie 17th, 2010 1 comentariu

 VIZITA MITROPOLITULUI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI ÎN MĂNĂSTIREA VATOPEDI (ATHOS)

 

        Zilele acestea Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aflat în Sfântul Munte, unde a vizitat și purtat discuții cu părinții de la schitul românesc Prodromu, precum și de la  Mănăstirea Vatopedi.

 

[slideshow]

 

 

[wpvideo 2bhlPWQI] 

 

Sursa: http://vatopaidi.wordpress.com/2010/06/17/επίσκεψη-του-μητροπολίτη-μολδαβίας-σ/

MONAHII PĂRĂSESC MĂN. RÂUL NEGRU DIN KOSOVO DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA EPISCOPULUI ARTEMIE DE RAŞKA ŞI PRIZRENI

iunie 17th, 2010 2 comentarii

MONAHII PĂRĂSESC MĂNĂSTIREA RÂUL NEGRU DIN KOSOVO DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA EPISCOPULUI ARTEMIE DE RAŞKA ŞI PRIZRENI

 

        SECVENŢELE VIDEO REPREZINTĂ MOMENTE DE LA ULTIMA LITURGHIE, MOMENTUL PLECĂRII, DRUMUL ŞI NOUL ADĂPOST IMPROVIZAT PE CARE L-AU GĂSIT MONAHII DIN MĂNĂSTIREA RÂUL NEGRU, DUPĂ NEDREAPTA ELIMINARE ŞI PENSIONARE A EPISCOPULUI LOR.

 

 

 

Sursa: http://aktines.blogspot.com/2010/06/video.html

Categories: PATRIARHIA SERBIEI Tags:

Două cărți de referință împotriva papalității și catolicismului

iunie 17th, 2010 Fără comentarii

Două cărți de referință împotriva papalității și catolicismului

Sursa: http://blog.pustniculdigital.info

 

Cărțile sunt scrise de pr. Vladimir Guettée (doctor în teologia Bisericii Ortodoxe a Rusiei) si traduse de IPS Iosif Gheorghian respectiv IPS Gherasim Saffirin. Citiți despre cei doi Arhierei pentru a vedea modele de conducători ai Bisericii.

«Papalitatea Eretică» & «Papalitatea Schismatică» de Vladimir Guettée

        Următoarele două paragrafe sunt extrase din a doua carte.

        În «Papalitatea Schismatică», am considerat papalitatea în raport cu Biserica . Am stabilit că, uzurpând o putere suverană şi universală , papii au ră sturnat dumnezeiasca constituţie a Bisericii, s-au despărţit de Biserica primitivă şi apostolească, s-au constituit în stare de schismă . Fiindcă ei au încercat să găsească în Sfânta Scriptură şi în monumentele tradiţiei catolice probe în sprijinul uzurpării lor şi motive pentru a-i da o bază dumnezeiască şi apostolească, noi am trecut în revistă textele Scripturii şi faptele istorice de care ei au abuzat, spre a nimici falsele lor interpretări şi falsificările lor.

       În «Papalitatea Eretică», noi considerăm papalitatea, faţă cu doctrina revelată, conservată de Bisericile apostolice din primele secole până în zilele noastre.

 

«Papalitatea Schismatică» de Vladimir Guettée

 

[scribd id=32210129 key=key-1mdqrzt77rb1000ligfu mode=list]

 

 

 

«Papalitatea Eretică» de Vladimir Guettée

 

 

[scribd id=32210162 key=key-1nonysks4nxmq21ur5i9 mode=list]

 

 

Download: Prima carte:   descarcă documentul PDF aici . A doua carte:  descarcă documentul PDF aici

Categories: ORTODOXIE Tags:

ONOMASTICA MITROPOLITULUI DE 104 ANI

iunie 16th, 2010 Fără comentarii

Ziua bătrânului Mitropolit de Florina, părintele Augustin

 

Şi anul acesta, părintele Augustin Kandiotis, marele luptător şi ierarh al Florinei, la cei 104 ani ai săi, şi-a sărbătorit onomastica.

 S-a săvârşit Vecernia arhierească şi o procesiune. Credincioşii care au ajuns în Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin din Florina şi din alte părţi din Grecia, au primit binecuvântarea stareţului şi i-au sărutat mâna.
În continuare, a avut loc Dumnezeiasca Liturghie de noapte cu multă umilinţă duhovnicească, iar la sfârşit s-a aşternut şi o masă de post.
Discuţia din trapeză a gravitat în jurul anilor copilăriei Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis.

 

 

 

 

 

 *****

 

O CARACTERIZARE NELALOCUL EI

În fotografia din dreapta un mic vizitator, Augustin. A venit împreună cu părinţii şi fraţii lui, ca să ia binecuvântarea respectabilului bătrân episcop care este sărbătorit. Sărută cu respect mâna Înaltpreasfinţiei Sale şi primeşte ca dar de ziua lui un Nou Testament de buzunar.

Cel dintâi a adus în discuţie anii copilăriei părintelui Augustin o rudă după trup a stareţului din Atena.

„Vă voi spune două cuvinte, a zis, plecând de la omilia pe care am auzit-o la vecernie. M-a smintit puţintel şi m-a neliniştit ceea ce a spus predicatorul”.

(Predicator a fost Protosinghelul Sfintei Mitropolii de Florina şi egumen de Kladorahi şi predicator al Sfântului Sinod şi al Patriarhiei, şi…, părintele Iustin Bardakas).

„Care a fost sminteala? Predicatorul a spus că anii tinereţii părintelui Augustin au semănat mult cu anii tinereţii sfântului cinstit astăzi. Acest lucru nu este adevărat. Ceea ce ştiu eu de la mama lui şi de la surorile lui, şi de la compatrioţii lui este că de mic copilaş părintele Augustin a fost aproape de Dumnezeu. Tatăl său l-a dus de la zece ani la Taina Sfintei Spovedanii, în Sfânta Mănăstire Longobarda, la Cuviosul ei Egumen – părintele Filotei Zervakos, pe care întreaga familie îl avea drept duhovnic. Viaţa părintelui Augustin încă din copilărie a fost foarte aspră; a fost cum o ştiţi şi acum. Voi menţiona un exemplu. Păpuşilor surorilor lui (a avut trei surori), care aveau mânecile scurte, le rupea mâinile.
Dar şi viaţa tinerească a părintelui Augustin a fost cu desăvârşire închinată lui Dumnezeu. Cărţile după care fusese educat, chiar înainte de a studia teologia, erau cărţi de teologie. Copiase toate omiliile Sfântului Ioan Gură-de-Aur, ale Marelui Vasile şi ale altor Părinţi ai Bisericii din toate cărţile pe care le găsea. Prin urmare, a fost nepotrivită caracterizarea predicatorului”.

După domnul Kalivino au luat cuvântul şi alţi vorbitori, spre slava nu a Stareţului, ci spre slava lui Dumnezeu, Care dăruieşte Bisericii Sale astfel de adevăraţi lucrători ai Evangheliei.
Dezbaterea a fost moderată de părintele duhovnicesc al mănăstirii, Ierotei Kokonos, care este lângă Stareţ de 60 de ani. A luat cuvântul şi actualul Egumen al Mănăstirii Longobarda, precum şi Egumenul Mănăstirii Sfânta Parascheva – Milohorios, Ptolemaida. Au luat cuvântul şi alţi vorbitori.

(trad. M.L., sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=12665)

 

 

Notă: Părintele Augustin nu permitea femeilor să intre în biserică cu pantaloni, cu fuste scurte, cu spatele descoperit sau cu mâneci scurte. Chiar şi bărbaţilor, dacă-i vedea cu mânecă scurtă în biserică, le făcea observaţie, deoarece mâneca lungă denotă mai multă cuviinţă. Cerea să intrăm cu cuviinţă în biserică. Stricteţea pe care o arăta ca episcop, o arătase şi când era mic copilaş faţă de păpuşile surorile lui. Considera păcat ca păpuşile să aibă braţele goale, şi pentru că nu ştia să le coasă mâneci, le rupea mâinile.

Categories: BISERICA ELADEI, Mari duhovnici, ŞTIRI Tags: