SLUJBA DE ÎNMORMÂNTARE A IERARHULUI FLORINEI-PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS

SLUJBA DE ÎNMORMÂNTARE A IERARHULUI  FLORINEI-PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS

 

  

  

 

 

 

 

EMOŢIONANTĂ PARTICIPARE A POPORULUI

 

Cu emoţii, dar şi cu aplauze şi-a luat rămas bun poporul din Florina, dar şi creştini ortodocşi de pretutindeni de la trupul respectabilului Stareţ, nevoitorului şi luptătorului ierarh, Părintele Augustin Kandiotis în ultima sa locuinţă.

Mii de oameni din toate părţile Eladei au ajuns în Florina ca să dea ultima sărutare adevăratului ierarh al Florinei, care şi-a jertfit „pentru sfânta credinţă în Hristos şi liberatatea patriei”.

Prin hotărârea tuturor corporaţiilor Florinei magazinele au fost închise luni, 31.08.2010.

Florina, aşa cum s-a spus, se simte acum mai săracă.

MARE A FOST ŞI PARTICIPAREA COPIILOR

 Κοιμ.παιδ.6306Κοιμ. συμ. παιδ.

Sute de copii cu părinţii lor au trecut şi pe la spitalul unde a fost bolnav Stareţul, dar şi pe la trupul său care a fost aşezat spre închinarea poporului timp de trei zile în Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin şi în Catedrala Mitropolitană a Sfântului Pantelimon din Florina.

Părinţii i-au adus nu ca să sărute mâna unui om grav bolnav, nici trupul unui mort, ci trupul unui sfânt recent al Bisericii noastre Ortodoxe şi să primească binecuvântarea lui.

Comportamentul comun al multor copii a fost ca după sărutare să stea în uşa rezervei unde era bolnav respectabilul Stareţ şi să nu plece. Îl priveau, iar unii, fără să le spună nimeni nimic, îşi luau rămas bun cu mânuţa lor de la marele ierarh.

Nevinovaţii ochi ai copiilor au văzut ceva  şi pe o altă frecvenţă  au înţeles că Stareţul neputincios, după cum se vede, va juca un rol important în Biserica Ortodoxă Luptătoare chiar şi după adormirea sa. Grăitoare este fotografia cu copiii mici care, după înmormântare, cu mânuţele lor netezeau pământul de pe mormânt.

 

STAREŢUL VA RĂMÂNE ÎN PRIMA LINIE A LUPTEI

 

P. AYG. EYL.IST

Κατα την Θ. Λ.

Creştinii luptători să nu se întristeze că Părintele Augustin a plecat din Biserica Luptătoare, pentru că se află în cea Triumfătoare. Şi de acolo nu ne lasă singuri. Va avea o îndrăzneală mai mare la Dumnezeu şi va deveni ocrotitorul creştinilor ortodocşi luptători şi prigoniţi.

A lăsat un foarte mare arsenal duhovnicesc, care, dacă va fi pus în circulaţie, va arde centrele ierarhilor ecumenişti şi ale forţelor oculte, care pregătesc venirea lui antihrist.

Pagina de internet www.augustinos-kandiotis în acest scop a fost creată. Dacă unii vor ca pe viitor ea să dispară, să ştie că vom găsi o altă modalitate de a ne lupta. Cum? Stareţul spunea: Nu facem publice secretele luptei.

Există cărţi ale Stareţului, vechi şi noi, în care fiecare creştin poate să găsească tot ceea ce îi trebuieşte în lupta vieţii. Există mii de predici ale Părintelui Augustin scrise şi orale, din care foarte, foarte puţine au fost publicate până în clipa de faţă. Există sfaturi ale bătrânului Episcop şi răspunsuri la nedumeriri. Le vom publica transcrise după înregistrări, ca creştinii ortodocşi luptători ai acestui seducător veac XXI să prindă puteri.

Stareţul nu a murit, ci doarme.

Somnul nostru – spunea – este o moarte scurtă, iar moartea este un somn lung.

Să nu doarmă liniştiţi arhiereii cei răi care s-au hotărât să predea BISERICA noastră ORTODOXĂ în mâinile papei. Îşi vor afla beleaua cu Părintele Augustin, chiar dacă a adormit. Cuvântul său va încălzi inimile îngheţate ale creştinilor, iar aceştia îi va izgoni pe trădătorii credinţei şi ai patriei.

 

PROCESIUNEA CU TRUPUL MITROPOLITULUI

ÎN SFÂNTA MĂNĂSTIRE A SFÂNTULUI  AUGUSTIN PENTRU ÎNGROPARE

 

Κοιμ. ιστ

κοιμ CIMG6201

 

 

 

 

 

 

 

Trupul Stareţului, însoţit de 15 episcopi, sute de preoţi şi mii de credincioşi din Catedrala Mitropolitană Sfântul Pantelimon, unde a fost expus spre închinarea poporului, a fost mutat în Sfânta Mănăstire a Sfântului  Augustin, Episcopul Hyponei.

 Părintele Episcop Augustin a declarat din amvon, la sfinţirea bisericii în 1997, că vrea să fie înmormântat după adormirea sa în Sfânta Mănăstire a Sfântului  Augustin. Această predică a fost postată pe site.

În Sfânta Mănăstire a Sfântului  Augustin, Stareţul venea la biserică în fiecare duminică, oferea binecuvântarea sa creştinilor prezenţi în biserică şi împărţea anaforă cu mâna sa, chiar şi cu două zile înainte de accidentul cerebral. Pe 1 august 2010 a fost prezent în Biserica Sfântului Augustin şi a împărţit anaforă, iar pe 3 august 2010 a pătimit un grav accident cerebral.

κοιμ. πομπ

Κοιμ. CIMG6186

 

 

                                                      VOM ÎNDRĂZNI

κοιμ...ιστ.

Vom îndrăzni în zilele următoare să oferim cititorilor câteva date din viaţa bătrânului ierarh luptător, despre care, aşa cum zic mulţi: „Astfel de mari personalităţi se ivesc odată la 200 de ani”.     Vom ruga pe toţi cei care cunosc câte ceva din viaţa şi lupta Părintelui Augustin să ne scrie spre publicare împreună cu numele lor.

Ca să scriem biografia Episcopului Augustin este nevoie de volume întregi. Până în clipa de faţă nu am îndrăznit să facem aşa ceva din două motive:

1. Pentru că Stareţul era în viaţă şi

2. Pentru că am crezut şi credem că oricât am scrie despre viaţa învolburată a nevoitorului ierarh, cele scrise vor fi foarte puţine şi mici şi-l vom nedreptăţi.

Cu acest simţământ vom începe de acum înainte să publicăm pe site-ul Stareţului o biografie şi vrem ajutorul dumneavoastră. Puteţi să trimiteţi gânduri, comentarii şi orice ştiţi despre Părintele Augustin.

Noi avem foarte mult material, pe care-l vom oferi cu iubire, ca şi cei credincioşi şi cei necredincioşi să înţeleagă prezenţa lui Dumnezeu în viaţa luptătorului ierarh – Părintele Augustin Kandiotis.

 

 

Sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr

MITROPOLITUL SIMEON DE NEA SMIRNA DESPRE VLĂDICA AUGUSTIN KANDIOTIS

MITROPOLITUL SIMEON DE NEA SMIRNA
DESPRE VLĂDICA AUGUSTIN KANDIOTISMitropolitul Simeon de Nea Smirna, în telegrama de condoleanţe adresată Mitropolitului Teoclit de Florina pentru mutarea fostului Mitropolit de Florina, Augustin, se referă la personalitatea şi contribuţia fericitului întru adormire ierarh.
“A fost un bărbat bisericesc de o dimensiune uriaşă. Prezenţa sa a pecetluit epoca sa şi a exercitat o mare influenţă în viaţa şi în drumul Bisericii noastre Elene şi nu numai. O morală de diamant, o formare teologică foarte bogată, o combativitate unică, o putere în cuvânt fără seamăn, o rară destoinicie predicatorială, talent scriitoricesc de excepţie, activitate pastorală şi filantropică impresionantă au fost câteva din multele harisme care au împodobit personalitatea sa, unele daruri ale lui Dumnezeu, iar altele roade ale nevoinţei sale în Hristos admirabile. S-a distins printr-un mod unic ca preot-predicator. A iradiat şi mai mult în timpul îndelungatei şi roditoarei slujiri episcopale în Florina” – semnalează Mitropolitul Simeon de Nea Smirna. Continuă să citești MITROPOLITUL SIMEON DE NEA SMIRNA DESPRE VLĂDICA AUGUSTIN KANDIOTIS

NECROLOGURI LA ÎNMORMÂNTAREA FERICITULUI EPISCOP AUGUSTIN KANDIOTIS (GR)

NECROLOGURI LA ÎNMORMÂNTAREA FERICITULUI EPISCOP AUGUSTIN KANDIOTIS (GR)

 

 

              FRAGMENTE DIN NECROLOGURILE EGUMENULUI MĂNĂSTIRII DOHIARIU ŞI REPREZENTANT AL SFÂNTULUI  MUNTE – IEROMONAHUL GRIGORIE, ALE PROTOSINGHELULUI SFINTEI MITROPOLII DE FLORINA – PĂRINTELE IUSTIN ŞI ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI LOCALE. ÎN CONTINUARE, O SECVENŢĂ DIN MUTAREA TRUPULUI PĂRINTELUI AUGUSTIN SPRE SFÂNTA MĂNĂSTIRE A SFÂNTULUI AUGUSTIN, UNDE A AVUT LOC ÎNGROPAREA.

 

Sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010/08/blog-post_9755.html

ARHIEPISCOPUL HRISTODUL: ”Noi, ceilalţi episcopi, când vom muri, ne vom stinge. Dar Stareţul tău Augustin va fi proclamat sfânt”.

Nikolaos Sotiropoulos despre fericitul întru adormire
episcop Augustin Kandiotis

La vârsta de 104 ani a plecat spre veşnicie părintele Augustin Kandiotis, fostul mitropolit de Florina. Persoană inundată de harul lui Dumnezeu. Menţionăm doar câteva din multele şi marile lui calităţi.
Predicator fascinant, mai fascinant decât toţi predicatorii zilelor noastre. Vorbea din inima lui, care închidea în ea pe Hristos şi Elada, şi emoţiona şi cutremura inimile ascultătorilor şi ale cititorilor săi.
A avut râvnă pentru Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, râvnă care aminteşte de râvna proorocului Ilie. „Cu râvnă a râvnit pentru Domnul Atotţiitorul”.  Continuă să citești ARHIEPISCOPUL HRISTODUL: ”Noi, ceilalţi episcopi, când vom muri, ne vom stinge. Dar Stareţul tău Augustin va fi proclamat sfânt”.

ALTE FOTOGRAFII DE LA ÎNMORMÂNTAREA UNUI SFÂNT – MITROPOLITUL AUGUSTIN KANDIOTIS

ALTE FOTOGRAFII DE LA ÎNMORMÂNTAREA UNUI SFÂNT

MITROPOLITUL AUGUSTIN KANDIOTIS

[slideshow]

Mii de credincioşi şi-au luat rămas-bun de la Stareţul Augustin Kandiotis, fost Mitropolit de Florina, credincioşi care dis-de-dimineaţă au umplut Catedrala Sfântul Pantelimon din Florina.
Aşa cum am amintit în reportajul nostru anterior, slujba de înmormântare a fost condusă de Mitropolitul Antim al Tesalonicului, care în predica sa s-a referit la luptele şi nevoinţele fericitului întru adormire Augustin Kandiotis, dar şi la cât de mult şi-a iubit patria.
De menţionat că Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost reprezentat de Înaltpreasfinţitul Ioil, Mitropolit de Edessa, Pelli şi Almopia, care, în cuvântul său, s-a referit la opera Fericitului Stareţ Augustin şi i-a emoţionat pe toţi.
Din partea Sfântului Sinod şi a Arhiepiscopului Atenelor şi a toată Elada, Ieronim, a fost prezent Înaltpreasfinţitul Mitropolit Serghie de Grevena.
Demn de remarcat că, în cuvântul său, al doilea Secretar al Sfântului Sinod, Arhimandritul Ieronim, l-a lăudat pe fericitul întru adormire şi a scos la lumina publicităţii din Arhiva Sfântului Sinod, cererea Mitropolitului de altădată al Florinei, care, printre altele, spunea următoarele:
“Dacă statul de multe ori graţiază infracţiunile cetăţenilor, nu se poate ca Biserica să fie mai aspră decât statul. De aceea, cer ca toţi clericii caterisiţi până astăzi să fie reabilitaţi, dacă au arătat prin fapte semne de pocăinţă”.
De asemenea, Arhimandritul Ieronim, a subliniat că “acest lucru arată că fericitul întru adormire Mitropolit Augustin era un părinte iubitor şi nu un extremist, cum spuneau toţi”.
La fel a vorbit şi Protosinghelul Sfintei Mitropolii de Florina, părintele Iustin, care, printre altele, a menţionat că “Mitropolitul Augustin, în cei 33 de ani de arhierie, a făcut 380 de hirotonii. De asemenea, îşi cerea iertare de la toţi fiii săi duhovniceşti şi le cerea să nu existe între ei vreo ceartă, ci unitate”.
În sfârşit, de semnalat că, potrivit informaţiilor Romfea.gr, primarul Florinei şi primarul Ptolemaidei vor da numele lui Augustin Kandiotis străzii centrale din oraşele lor.

Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”

Sursa: http://www.romfea.gr

O LUMÂNARE PENTRU PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS

 O LUMÂNARE PENTRU PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS

  

         „Eu voi pleca. Unde voi merge? Oriunde aş merge, dacă voi vedea că Ortodoxia este în primejdie, voi face revoluţie, voi trage alarma. Nu voi lăsa Biserica lui Hristos nici ateilor, nici masonilor, nici ecumeniştilor…”.

   

 

BUCURĂ-TE, VULTUR AL ORTODOXIEI,  LAUDA ELADEI ŞI PODOABA CERURILOR,
 SLAVA EPISCOPILOR ŞI EPISCOPUL FLORINEI!


 DOAMNE, MILUIEŞTE PE ROBUL TĂU AUGUSTIN, SMERITUL EPISCOP AL FLORINEI!

 

 

Sursa: http://thriskeftika.blogspot.com

 

UPDATE: PROHODIREA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA (FOTO ŞI VIDEO)

UPDATE:  PROHODIREA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

 (FOTO ŞI VIDEO)

 

 

 

[slideshow]

 

 

 

Sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr

 

  FUNDAL AUDIO: DESPRE VEŞNICIE ( ÎN TRADUCERE MAI JOS)

 

DESPRE VEŞNICIE

Un nou an răsare la orizontul umanităţii. Ce este un an în comparaţie cu anul care a trecut şi cu anii care vor trece? Este o picătură din ocean.
 Un scriitor înţelept, ca să creeze o idee despre timp în comparaţie cu veşnicia, a plăsmuit următoarea imagine. Imaginaţi-vă, zice, un ocean infinit şi deasupra apelor lui zburând o pasăre. Pasărea, după ce descrie cercuri, coboară, ia în pliscul ei o picătură din suprafaţa oceanului, iar apoi fuge şi dispare. După ce trec o mie de ani, pasărea apare din nou, pentru a lua iarăşi doar o picătură din ocean. Imaginaţi-vă, aşadar, realizându-se aceasta continuu; adică, o singură dată la o mie de ani pasărea să ia câte o picătură. Vă întreb: Câte mii – ce zic? -, câte milioane – ce zic? -, câte zeci de milioane de ani, ce ameţitor număr de ani va trebui să treacă până când pasărea va lua până şi ultima picătură din ocean? Pare imposibil lucrul acesta? Nu, nu este. Dacă îi veţi întreba pe matematicieni, vă vor spune că, dacă oceanul rămâne stabil şi nu mai este alimentat cu noi ape (din ploaie, torente, fluvii), cu siguranţă că va veni o clipă, în care pasărea va lua şi ultima picătură a lui. Deci numai oceanul poate fi epuizat, veşnicia însă nu se sfârşeşte niciodată. O, veşnicie! 
 

 

 

 

Sursa: http://www.romfea.gr

 

UPDATE:

 

 

 

 Sursa: http://www.romfea.gr

 

 

PREDICĂ LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA
LA

TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

– 29 AUGUST –


DEPRAVAREA MORAVURILOR

„În vremea aceea…”. Aşa începe, iubiţii mei, Evanghelia pe care aţi auzit-o, ca aproape toate citirile evanghelice.
Expresia „În vremea aceea” îndată ce o aud unii, îşi bat joc – poate aţi auzit şi voi asta – şi zic cu dispreţ „În vremea aceea!… ”, în sensul că Evanghelia s-a învechit deja, este antică, şi că astăzi avem nevoie de o altă „Evanghelie”. Cu toate acestea expresia „În vremea aceea…” îşi are locul ei. Aşa cum vom vedea, Evanghelia nu s-a învechit. Este o carte care nu se învecheşte. Este ca soarele. Este soarele duhovnicesc al omenirii. Soarele, stelele, galaxiile, aşa cum zice Scriptura (vezi Evrei 1, 11-12 [Psalmul 101, 27], Apocalipsa 6, 14) şi confirmă ştiinţa, vor trece. Într-o zi soarele se va stinge cum se stinge o candelă când nu mai are ulei… Continuă să citești PREDICĂ LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

http://www.tv4e.gr/ : ACUM, IN DIRECT, DIN FLORINA, UNDE ESTE EXPUS SPRE ÎNCHINARE TRUPUL IERARHULUI ADORMIT AUGUSTIN DE FLORINA, SFÂNTA LITURGHIE ŞI ÎNMORMÂNTAREA.

http://www.tv4e.gr/ : ACUM, IN DIRECT, DIN FLORINA, UNDE ESTE EXPUS SPRE ÎNCHINARE TRUPUL IERARHULUI ADORMIT AUGUSTIN DE FLORINA, SFÂNTA LITURGHIE ŞI ÎNMORMÂNTAREA.

COMUNICAT DESPRE ÎNMORMÂNTAREA BĂTRÂNULUI EPISCOP AUGUSTIN

COMUNICAT
DESPRE ÎNMORMÂNTAREA
BĂTRÂNULUI EPISCOP AUGUSTIN

Cinstitule şi duhovnicescule Părinte,
la bună revedere în veşnicie!

Trupul respectabilului Stareţ şi Episcop de Florina, părintele Augustin Kandiotis, a fost adus de la spitalul din Florina la Sfânta Mănăstire de maici a Sfântului Augustin, episcopul Hypponei, unde s-a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie. În Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin, după retragerea sa, Gheronda venea la biserică în fiecare duminică, unde împărţea anaforă la toată biserica.
Din Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin trupul episcopului Augustin a fost dus pentru închinarea poporului în Catedrala Mitropolitană a Sfântului Pantelimon din Florina. Acolo se va afla până luni, 30 august 2010. Luni se va săvârşi Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba de înmormântare se va cânta în aceeaşi zi în biserica Sfântul Pantelimon din Florina la orele 12.
După slujbă, înmormântarea va avea loc în Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin.

Trebuie să amintim faptul că fericitul întru adormire mitropolit de Florina, Prespe şi Eordeea, Augustin Kandiotis, a fost din acelaşi sat (Levkes din Paros) cu preacuviosul stareţ Iosif Isihastul, care a fost elev al mamei Înaltpreasfinţitului, ce a fost învăţătoare. Mitropolitul Augustin l-a vizitat de câteva ori pe Gheron Iosif Isihastul la chilia sa pustnicească din Sfântul Munte al Athonului.
Amândoi se distingeau prin marea lor evlavie faţă de Domnul şi prin fidela împlinire a poruncilor Lui, precum şi prin dragostea lor pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care le-a dăruit binecuvântarea de a-i chema alături de ea în ziua în care în Sfântul Munte se prăznuieşte Adormirea Maicii Domnului – 28 august. În 1959, Gheron Iosif Isihastul, şi în 2010, Bătrânul Episcop Augustin Kandiotis.

NEVOITORUL IERARH AL FLORINEI, PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS, A PLECAT SPRE VEŞNICIE AZI, SÂMBĂTĂ, 28.08.2010, ORELE 5. (UPDATE)m

A PLECAT SPRE VEŞNICIE NEVOITORUL IERARH AL FLORINEI

STAREŢUL AUGUSTIN KANDIOTIS A ADORMIT ÎNTR-O ZI DEOSEBITĂ, PENTRU CĂ ÎN SFÂNTUL MUNTE ASTĂZI ESTE ADORMIREA MAICII DOMNULUI (PE VECHI), IAR CA ASTĂZI, 28 AUGUST, ÎN ANUL 430, A ADORMIT SFÂNTUL AUGUSTIN, EPISCOPUL HYPPONEI, OCROTITORUL CERESC AL BĂTRÂNULUI EPISCOP.


„EXPRESUL” PE CARE L-A AŞTEPTAT ANI DE-A RÂNDUL BĂTRÂNUL ŞI NEVOITORUL IERARH, PĂRINTELE AUGUSTIN KANDIOTIS, A VENIT ŞI L-A LUAT ASTĂZI, SÂMBĂTĂ, 28-8-2010, LA ORELE 5.


Ieri, 27 august 2010, în rezerva clinicii patologice a Spitalului din Florina, unde a fost îngrijit Stareţul, s-a săvârşit pentru a treia oară Sfântul Maslu, iar bătrânul Episcop s-a împărtăşit cu Preacuratele Taine. Accidentul cerebral a fost foarte grav, dar deşi depăşise pericolul după ziua a 21- a, ieri a survenit ceva mai grav şi anume o insuficienţă renală.
Părintele Augustin zicea: „Creştinismul nu a început cu mine şi nu se va termina cu mine”. Ceea ce cerea întotdeauna era să ne rugăm pentru el. „Unul ca Apostolul Pavel”, zicea, „cerea rugăciunile credincioşilor, cu atât mai mult noi cei mici şi neînsemnaţi”.
Şi alteori spunea: „Când voi vă rugaţi, eu simt asta”.


Peste 2000 de oameni de toate vârstele au intrat în rezerva în care era îngrijit stareţul şi au primit binecuvântarea sa.


Credincioşii să nu se întristeze că Stareţul a plecat de lângă noi, pentru că Hristos este viu şi oamenii lui Dumnezeu nu mor niciodată. Bătrânul nevoitor şi ierarh va avea mai mare îndrăzneală la Dumnezeu din Biserica Triumfătoare şi se va afla lângă creştinii nevoitori şi luptători, va mijloci pentru ei şi se va lupta împreună cu ei. Într-o predică a sa spunea: „Eu voi pleca. Unde voi merge? Oriunde aş merge, dacă voi vedea că Ortodoxia este în primejdie, voi face revoluţie, voi trage alarma. Nu voi lăsa Biserica lui Hristos nici ateilor, nici masonilor, nici ecumeniştilor…”.


Ar fi bine ca unii episcopi ecumenişti să-l respecte pe stareţ şi să nu vină la praznic în Florina. Nevoitorul ierarh, bătrânul Augustin Kandiotis, nu şi-ar fi dorit la adormirea sa prezenţa arhiereilor ecumenişti, iubitori de hramuri şi de mese întinse.

Să nu se întristeze credincioşii şi să nu se bucure necredincioşii, pentru că glasul Stareţului nu va tăcea. Există atât material şi ne-a încredinţat un arsenal duhovnicesc atât de mare, încât în orice clipă şi în orice luptă a Bisericii, Stareţul, prin predica lui arzătoare, le va sta înainte şi le va nimici planurile lor infernale.
Să ştie şi duşmanii Ortodoxiei şi ai poporului elen: N-au scăpat de părintele Augustin Kandiotis cel de 104 ani. Îl vor afla întotdeauna înaintea lor, iar săgeţile lor nu vor mai fi în stare să-l atingă.


UN MOMENT DIN ULTIMA VIZITĂ LA SPITALUL DIN FLORINA

Pe 28.08.2010, pe la orele 1, cu puţine ceasuri înainte de adormirea Stareţului, au venit şi i-au sărutat mâna, luându-i binecuvântare nişte părinţi cu copiii lor.


NEVINOVAŢII OCHI AI COPIILOR VĂD

Doi frăţiori gemeni, între 5 şi 6 ani, i-au sărutat mâna părintelui Augustin şi la ieşire unul din ei îi spune mamei: Mamă, de ce pare atât de tânăr? Şi părintele Ierotei, care l-a auzit, i-a răspuns: Este un tânăr de 104 ani!
Copilaşul a rămas la uşă şi-l privea şi repeta: Da, nu este bătrân, ci foarte tânăr. Şi celălalt frăţior al său, care stătea alături de el, a completat: Este foarte frumos!
Ce vedeau nevinovaţii ochişori ai copiilor nu ştim, însă sfinţenia persoanei nevoitorului ierarh n-a rămas ascunsă.
Medicul chirurg Evghenios Bairamidis, la acea oră din miez de noapte, privea faţa liniştită a stareţului, care nu se schimbase deloc din cauza acutei insuficienţe pulmonare din ultimele 24 de ore, şi cu uimire a spus: Priviţi la faţa Stareţului! Are o culoare trandafirie! Dacă aceasta nu este minune, atunci care este!?
În caz de insuficienţă renală, faţa se înnegreşte. Cu părintele Augustin acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că n-a vrut Dumnezeu.

(trad. FOM „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, http://www.augoustinos-kantiotis.gr/)

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA PERICOPA APOSTOLICĂ din DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
PERICOPA APOSTOLICĂ
din

DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII
(II Corinteni 1, 21- 2, 4)

LOGODNA

“…Care ne-a şi pecetluit pe noi şi ne-a dat arvuna (logodna) Duhului în inimile noastre”
(II Corinteni 1, 22)


Iubiţii mei, viaţa aceasta îşi are amărăciunile ei, dar îşi are şi bucuriile ei. Iar bucurii, bucurii lumeşti, din cele mari, sunt şi bucuriile nunţii. Poporul nostru, când urează tinerilor şi tinerelor „Stis hares sas” („Întru bucuria voastră”), înţelege nunta lor. Dar înainte de a se face nunta are loc logodna. Adică tânărul şi tânăra care se iubesc şi au hotărât să se căsătorească, vor ca în faţa altora, rude şi prieteni, să-şi facă cunoscută hotărârea lor, să-şi dea oficial promisiune de nuntă, şi să poarte inelele ca pe o siguranţă fermă că promisiunea dată va fi ţinută. Aceasta este logodnaContinuă să citești PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA PERICOPA APOSTOLICĂ din DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII