BUCURIA LUCRULUI BUN

BUCURIA LUCRULUI BUN

„Cel ce s-a căsătorit cu o femeie, dacă ea l-a odihnit și l-a păzit cu râvnă, inima lui se bucură de ea şi-i arată încredere.”

„Oricine îşi dă osteneala şi câştigă din aceasta se bucură şi socoteşte ostenelile pe care le-a răbdat ca nimic, fiindcă a învăţat din ele. Cel ce s-a căsătorit cu o femeie, dacă ea l-a odihnit și l-a păzit cu râvnă, inima lui se bucură de ea şi-i arată încredere. Cel ce a purtat un război şi şi-a dispreţuit moartea, luptând pentru împăratul său, a înaintat până s-a încununat. Acestea sunt fapte ale acestei vieţi care piere şi se împlinesc aici. Dar omul se bucură de ele, deoarece a înaintat prin împlinirea lor.

Dar câtă bucurie trebuie să cugeți că va avea sufletul care a început să-I slujească lui Dumnezeu şi şi-a desăvârşit lucrarea lui? Căci, la ieşirea lui din lumea aceasta, va face să-i meargă înainte lucrarea sa şi se vor bucura cu el îngerii când îl vor vedea scăpat de stăpânirile lumii. Continuă să citești BUCURIA LUCRULUI BUN

PROTOSINGHELUL ANTIM GĂINĂ DE LA SECU

PROTOSINGHELUL ANTIM GĂINĂ DE LA SECU

Adrian Nicoale Petcu

Se trăgea dintr-o familie de credincioşi, cu frica de Dumnezeu, din Prisăcanii Iaşilor. Din tinereţe a îmbrăţişat viaţa monahală, intrând pe poarta Mănăstirii Secu din ţinutul Neamţului. După noviciat, în 1920 a primit tunderea monahală cu numele de Antim, pentru ca un an mai târziu să fie hirotonit ieromonah. A căutat vieţuirea monahală profundă, orice lucru primit dându-l la obşte sau săracilor. Se cutremura atunci când slujea Sf. Liturghie, vorbea puţin şi în fiecare noapte priveghea, chilia sa fiind mereu luminată la sfintele icoane. Îşi dorea mult să se nevoiască la muntele Athos, cerând binecuvântarea duhovnicului său, părintele Vichentie Mălău:

„-Părinte Vichentie, mă duc la Sfântul Munte.

-Nu-ţi dau binecuvântarea, a răspuns bătrânul, că nu vei putea trăi acolo. Apoi, mult rugându-se, l-a lăsat zicând:

-Bine, du-te. Dar să ştii că nu vei sta mult la Athos, iar la întoarcere va trece trenul peste sfinţia ta.”

După câteva luni de zile, părintele Antim s-a întors în ţară, iar în timp ce se afla la Turnu-Severin, când traversa calea ferată, a fost surprins de un tren şi, culcându-se între linii, a scăpat cu viaţă, prin rugăciunile duhovnicului său. Continuă să citești PROTOSINGHELUL ANTIM GĂINĂ DE LA SECU

Icoană şi tablou: VIZIUNEA DOMNULUI

Icoană şi tablou:

VIZIUNEA DOMNULUI

Dan Stanca

Probabil că nu este casă de creştin în care să nu se găsească o icoană. Dar icoana prin ea însăşi reprezintă o miză uriaşă. Ea aduce nevăzutul către văzut şi în felul acesta face posibil contactul cu o lume de neimaginat.

De multe ori m-am întrebat care este frontiera dintre o icoană şi un tablou. Doar faptul că prima este sfinţită? Ca să te încumeţi tu, pictor mai mult sau mai puţin talentat, să pictezi icoane îţi trebuie înainte de orice har. Deci e vorba de o coborâre în tine a ceva care se află mai presus de inteligenţă, talent, voinţă. Pictorul de icoane sau iconarul nu face aceasta oricum, ci după ce se pregăteşte pentru a realiza ceva ce-l solicită la maximum. Am în vedere când spun acestea cartea lui Pavel Evdokimov, „Arta icoanei, o teologie a frumuseţii”, una din cele izbutite abordări de pe poziţiile celui avizat a ceea ce înseamnă icoana şi cum îşi revarsă ea asupra noastră frumuseţea dătătoare de duh. Icoana este o biruinţă a figurativului, triumful ideii că Domnul ni se poate înfăţişa sub forma viziunii şi deci avem privilegiul de-a-l vedea. Pentru aceasta însă iconarul trebuie să aibă inima curată, ca şi privitorul. Continuă să citești Icoană şi tablou: VIZIUNEA DOMNULUI

Courte homélie du Père Placide Deseille à propos de la fête de la Nativité du Seigneur.

Courte homélie du Père Placide Deseille à propos de la fête de la Nativité du Seigneur.

(Liminaire de la «Lettre aux amis des Monastères Saint Antoine & Protection de la Mère de Dieu», année 2009)

Le premier janvier est le début de l’année civile. Mais c’est le premier septembre qui marque le début de l’année chrétienne. Je dis bien : de l’année chrétienne, car ce premier septembre n’est pas simplement le commencement de l’année liturgique. Ou plutôt, c’est parce qu’avec lui commence l’année liturgique qu’il est le début de l’année chrétienne. En effet, la liturgie et tout le cycle liturgique ne sont pas seulement un aspect de notre vie chrétienne, mais c’est ce cycle liturgique qui doit structurer toute notre vie spirituelle, toute notre vie de chrétien. Il en est la source principale. Ne nous disons jamais : « Oh, cette année, je n’irai pas à l’église pour la Nativité de la Mère de Dieu, ou pour l’Exaltation de la Croix, ou pour la Sainte Rencontre ; j’ai autre chose à faire. » Ce serait rater un degré de cette échelle au sommet de laquelle le Christ nous attend, ce serait brûler une étape importante de notre transformation en Christ. Si, chaque année, nous parcourons ainsi toute la vie terrestre du Seigneur, — bientôt le mystère de sa naissance, puis la Théophanie de son baptême, sa retraite de quarante jours au désert, — notre Carême, — sa Passion, sa Résurrection, l’envoi du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et l’immense floraison de sainteté qui en a résulté pour l’ Église, — c’est pour que nous en vivions toujours plus profondément, toujours avec une intelligence renouvelée, pour que toujours nous en percevions davantage, au fond de notre cœur, la saveur merveilleuse. Continuă să citești Courte homélie du Père Placide Deseille à propos de la fête de la Nativité du Seigneur.

„VĂ ROG PĂRINTEŞTE SĂ APĂRAŢI FAMILIA!“ – Fragmente din Pastorala de Crăciun a IPS Arhiepiscop Justinian

Fragmente din Pastorala de Crăciun a IPS Arhiepiscop Justinian :

„Vă rog părinteşte să apăraţi familia“

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Justinian al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului arată în Pastorala de Crăciun cum „Cerul şi pământul se pregătesc să sărbătorească ziua cea mare” care este „tot aşa de importantă ca şi Facerea lumii, deoarece la această oră, în urmă cu două mii de ani, Dumnezeu a hotărât să trimită pe pământ pe Fiul Cel Unul-Născut, ca din Preacurata Fecioara Maria să se nască într-o peşteră săracă”.

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Justinian al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului arată în Pastorala de Crăciun că, deşi oamenii uitaseră de Dumnezeu, totuşi „Dumnezeu n-a uitat de neamul omenesc, ci i-a privit pe oameni cu milă, ca un Tată”. Aşa „a trimis pe Fiul Său să se umilească şi să se nască pe pământ. Oamenii nu L-au cunoscut şi nu L-au primit, ci, în timp ce ei petreceau în chefuri, în dezmăţ şi în fărădelegi, ca pe timpul lui Noe, Fiul lui Dumnezeu şi Mama Lui au găsit loc într-o peşteră. Şi acolo într-o iesle, în întuneric şi frig, S-a născut Fiul lui Dumnezeu pe pământ”.

Bucuria mamelor

Aşa cum arată Înalt Preasfinţia Sa, „praznicul Naşterii Domnului este sărbătoarea care de două mii de ani a adus mângâiere şi bucurie pentru toate mamele din lume. Aceste mame, întotdeauna când s-a născut un copil, s-au bucurat, ştiind că Iisus, Care S-a născut într-o iesle, este Fiul lui Dumnezeu Care conduce cerul şi pământul şi că El scrie în cartea vieţii pe toţi copiii ce se nasc pe pământ şi le pregăteşte loc în Împărăţia lui Dumnezeu la toţi cei ce primesc viaţă, când se zămislesc în sânul mamei, din împreunarea bărbatului cu femeia lui. Atunci, la zămislire, fiecare făptură care ia chip de om primeşte suflet viu, suflet nemuritor de la Dumnezeu. De aceea, cel ce îndrăzneşte să se atingă de acest prunc care a primit viaţă în pântecele mamei lui ucide un om cu suflet viu şi pentru toţi cei ce omoară aceşti copii, înainte de a se naşte, pedeapsa va fi mai mare decât a celui ce ucide un om, pentru că aceia n-au lăsat să vină la viaţă această făptură omenească, să vadă creaţia care ne vorbeşte despre Dumnezeu”. Continuă să citești „VĂ ROG PĂRINTEŞTE SĂ APĂRAŢI FAMILIA!“ – Fragmente din Pastorala de Crăciun a IPS Arhiepiscop Justinian

CĂTRE CEI CE PLEACĂ DE LA LITURGHIE…

Sfântul Ioan Gură de Aur

CĂTRE CEI CE PLEACĂ DE LA LITURGHIE…


După cum semănătorii n-au nici un folos dacă aruncă seminţele pe cale, tot aşa şi noi n-avem vreun folos de pe urma numelui de creştin dacă faptele noastre nu sunt pe măsura numelui.

Iar dacă vreţi, am să vă aduc martor de credinţă pe Iacov, fratele Domnului, care zice: „Credinţa fără fapte este moartă”. Este deci nevoie de fapte; fără de ele nici numele de creştin nu ne poate fi de folos. Să nu te minunezi! Spune-mi, te rog, este de vreun folos soldatul care stă în armată, dar nu-i vrednic de armată şi nu luptă pentru împăratul care îl hrăneşte? Ar fi, poate, mai bine să nu stea în armată decât să batjocorească cinstea împăratului.
Aşa şi cu creştinii. Nu merită, oare, să fie pedepsiţi când nu luptă pentru împăratul lor? Dar pentru ce spun: când nu luptă pentru împăratul lor? Facă Dumnezeu să lupte pentru sufletele lor!

– Dar cum pot, mi se poate spune, să fiu în lume, înconjurat de treburi, să slujesc împăratului şi să mă mântuiesc?

– Ce spui, omule? Vrei să-ti spun pe scurt că nu locul te mântuie, ci purtarea şi voinţa? Continuă să citești CĂTRE CEI CE PLEACĂ DE LA LITURGHIE…

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae Marelui Făcător de Minuni Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit Sfânta Liturghie în Mănăstirea cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din Ugreşa şi l-a hirotonit pe arhimandritul Pahomie (Bruskov) în treapta de episcop de Pokrovsk şi Nikolaevsk

La 19 decembrie, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae Marelui Făcător de Minuni, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat Mănăstirea Stavropighială „Sfântul Ierarh Nicolae” din Ugreşa (Regiunea Moscovei).

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Schimbării la Faţă a Domnului şi l-a hirotonit pe arhimandritul Pahomie (Bruskov) în treapta de episcop pentru Eparhia de Pokrovsk şi Nicolaevsk. Continuă să citești În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae Marelui Făcător de Minuni Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit Sfânta Liturghie în Mănăstirea cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din Ugreşa şi l-a hirotonit pe arhimandritul Pahomie (Bruskov) în treapta de episcop de Pokrovsk şi Nikolaevsk

FOTOREPORTAJ: ANTI-ANTI-EXEMPLU / Anti-Anti-Example (Photo Report) / Αντί-αντί-παράδειγμα (φωτορεπορτάζ)

FOTOREPORTAJ: ANTI-ANTI-EXEMPLU

[slideshow]

Romanian

Întro lume plină de anti-exemple trebuie să avem tăria de a mărturisi pe Hristos. Şi asta în primul rând prin faptă şi nu prin cuvânt. De a fi un anti-anti-exemplu. Într-o lume a concurenţei să fim nişte personalităţi care ne interesăm de cei mai trişti ca noi. Într-o lume egoistă să ne interesăm de ceilalţi. Să fim factori de unitate nu de dezbinare.

A fi un liant care uneşte pe oameni este ceva esenţial pentru societatea aflată astăzi în dezintegrare. Însă paradoxal, poate, aceasta se face de multe ori fără mult zgomot. Fă astfel încât să te vadă doar Dumnezeu şi atunci oamenii, privind mai îndeaproape lucrarea ta, vor deveni mai altfel, mai buni, mai aproape de Dumnezeu, mai oameni. Nu încerca să faci fapte bune pentru a fi văzut de oameni, că nu merge. Vei deveni şi tu un anti-exemplu, ca foarte mulţi din lumea aceasta. Nu vei mai rezolva nimic. Continuă să citești FOTOREPORTAJ: ANTI-ANTI-EXEMPLU / Anti-Anti-Example (Photo Report) / Αντί-αντί-παράδειγμα (φωτορεπορτάζ)

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS NICOLAE (2011)

Pastorală la Naşterea Domnului 2011

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini:
har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

 „Astăzi S‑a născut Hristos, Mesia, chip luminos.

Lăudaţi şi cântaţi, Şi vă bucuraţi!”


Iubiţi credincioşi şi credincioase,

 

Cu sufletul înseninat de bucurie sfântă, dăm mulţumire Părintelui ceresc că ne‑a învrednicit şi anul acesta să prăznuim în pace Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Negrăita bucurie a Crăciunului se revarsă din nou peste noi. De vestea acestei bucurii sunt pline inimile noastre, casele noastre, sfintele biserici şi mănăstiri, căci în ele răsună vestea cea bună: „Astăzi S‑a născut Cel fără-nceput, cum au spus proorocii“. „Astăzi S‑a născut Hristos, Mesia chip luminos; lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi“! Această veste bună o poartă acum din casă‑n casă colindătorii, o cântă în biserici credincioşii şi o împrăştie în văzduh clopotele. Toată suflarea creştinească se bucură, cântă şi preamăreşte pe Părintele ceresc, pentru bogatele Sale daruri împărtăşite nouă prin Fiul Său. Continuă să citești PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS NICOLAE (2011)

FOTOGRAFIA ZILEI: SACRIFICIU PENTRU NEAM – A Sacrifice for the Nation – Μια θυσία για το έθνος

FOTOGRAFIA ZILEI: SACRIFICIU PENTRU NEAM

Romanian

Trebuie să existe oameni care să se sacrifice pentru neam. Altfel va cădea cerul pe noi. Dacă cineva va face bine celorlalţi, răsplata este harul şi bucuria de la Dumnezeu, prigoana şi clevetirea de la oameni.

Spune Sf. Isaac Sirul că dacă faci un lucru şi nu îţi vine ispită, înseamnă că nu l-ai făcut cum trebuia. E nevoie să dovedeşti că ai făcut acest lucru pentru Dumnezeu, pentru bine şi nu pentru slava deşartă. Îmi amintesc că în urmă cu câţiva ani unul dintre primii atacatori ai p. Stareţ Efrem scria într-o gazetă “Cum îndrăzneşte Efrem să spună că ‘Îmi port crucea’ ???” Ziaristul respectiv a fost luat de valul istoriei în timp ce p. Egumen Efrem a rămas exemplu şi rugător pentru neam în faţa lui Dumnezeu. Cine nu urmează lui Hristos dispare în neant. Aşa judecă istoria. Continuă să citești FOTOGRAFIA ZILEI: SACRIFICIU PENTRU NEAM – A Sacrifice for the Nation – Μια θυσία για το έθνος

%d blogeri au apreciat: