DIMENSIUNEA VINDECĂTOARE A ÎNTRUPĂRII – PASTORALA EPISCOPULUI MACARIE AL EUROPEI DE NORD LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

† Macarie,

EPISCOPUL EUROPEI DE NORD,


PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

DIMENSIUNEA VINDECĂTOARE A ÎNTRUPĂRII

STOCKHOLM, 2011

† Macarie,

Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord,

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi, har, milă şi pace de la Hristos Domnul Ce născut în ieslea Betleemului!

Iubiții mei fii și fiice duhovnicești,

Mulţumind şi dând slavă Părintelui ceresc că ne-a învrednicit a ajunge şi în acest an luminatul praznic al Naşterii Fiului Său Cel iubit, vă îmbrățișez și vă binecuvântez părintește întru bucuria venirii în lume a Dătătorului de viață, Vindecătorul sufletelor și trupurilor noastre!  Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare taină a iconomiei dumnezeiești, dovada iubirii necondiţionate şi nemărginite pe care Milostivul Dumnezeu o poartă omului. „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unul-Născut, L-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3,16).

În iubirea Sa milostivă, Hristos  Mântuitorul lumii,  S-a întrupat ca să îl restaureze integral pe om, trupește și sufletește, după cum minunat ni se deslușește într-o cântare din Canoanele Utreniei prăznuirii de astăzi: „Văzând Ziditorul pe omul pe care l-a zidit cu mâinile pierind, plecând cerurile, S-a pogorât şi pe acesta, întrupându-Se din dumnezeiasca Fecioară, îl zideşte cu totul nou, cu adevărat, că S-a preaslăvit[1]. Ajutorul pe care îl primeşte omul, ca dar al celui ce până acum a fost nevăzut, dar acum S-a făcut asemenea oamenilor, îl reprezintă dobândirea demnităţii de fii, după har, ai lui Dumnezeu, a stării de sănătate sufletească şi trupească. Vindecarea noastră nu reprezintă un scop în sine, ci are menirea de a-l împăca pe om cu Dumnezeu, pentru că vindecarea adusă de Hristos, Prunc Nou Născut, reface legătura dintre om și Dumnezeu în spaţiul sacramental al Bisericii. Continuă să citești DIMENSIUNEA VINDECĂTOARE A ÎNTRUPĂRII – PASTORALA EPISCOPULUI MACARIE AL EUROPEI DE NORD LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

PASTORALA EPISCOPULUI TIMOTEI AL SPANIEI ŞI PORTIGALIEI LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2011

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din
Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui Dumenezeu

 (Din convorbirea lui Iisus cu Nicodim – Ioan 3, 3).

Preacucernice Părinte,
Iubiţi credincioşi,


Fiecare dintre noi avem felul nostru de a ne raporta la sărbătoarea Crăciunului. Cunoaştem, trăim şi iubim în felul nostru şi în funcţie de starea duhovnicească în care ne aflăm. Dumnezeu, însă, „este acelaşi ieri, astăzi şi în veci” (Evrei 13, 8). El ne iubeşte cu aceeaşi intensitate pe fiecare, ca şi cum am fi singuri în tot universul, ne împărtăşeşte aceeaşi binecuvântare tuturor şi ne adresează aceeaşi chemare: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Mt. 11, 28).

Omul îşi găseşte odihna doar atunci când sufletul său se umple de pace şi nu de orice pace, ci de pacea care vine de sus, din cer, pace pe care o cerem să se sălăşluiască între noi la fiecare slujbă pe care o săvârşim în biserică, pacea lui Dumnezeu care se revarsă peste întreaga creaţie: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună învoire” (Lc. 2, 14). Cu acest imn al bucuriei i-au întâmpinat îngerii pe păstori când le-au anunţat naşterea Mântuitorului.
Continuă să citești PASTORALA EPISCOPULUI TIMOTEI AL SPANIEI ŞI PORTIGALIEI LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

Ședinţă ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

În Reşedinţa Sinodală a Mănăstirii Sfântului Cneaz Daniil a început şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

La 27 decembrie 2011, după sfinţirea Reşedinţei Sinodale din Mănăstirea Sfântului Cneaz Daniil al Moscovei, în Sala Sinodală a reşedinţei, sub preşedinţia Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a început şedinţa ordinară a sesiunii de iarnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Membrii permanenţi ai Sfântului Sinod sunt: Preafericitul mitropolit Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine; mitropolitul Vladimir de Sankt–Petersburg şi Ladoga; mitropolitul Filaret de Minsk şi Sluţk, Exarhul Patriarhal al Întregii Belorusii; mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî şi Kolomna; mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove; mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia, şeful Direcției Executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei.

Prin decizia Sfântului Sinod din 5 octombrie 2011 (revista № 99) în lista membrilor permanenţi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse au fost incluşi mitropolitul Alexandru de Astana şi Kazahstan şi mitropolitul Vikentie de Taşkent şi Uzbekistan, ― cu aprobarea ulterioară a acestei decizii de către Sinodul Arhieresc.

Pentru a participa la şedinţele sesiunii de iarnă (septembrie 2011 — febrarie 2012) au fost invitaţi: mitropolitul Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina; mitropolitul Pantelimon de Krasnoiarsk şi Acinsk; mitropolitul Ignatie de Habarovsk şi Priamurie; arhiepiscopul Elefterie de Cimkent şi Taraz; episcopul Teofilakt de Piatigorsk şi Cerkessk.

În cuvântul de deschidere a şedinţei, Preafericitul Patriarh Kiril a prezentat subiectele principale aflate la ordinea zilei, printre care se numără realizarea bilanţurilor lucrărilor efectuate de la încheierea ultimei şedinţe a Sfântului Sinod, examinarea unui șir de documente care reglementează activitatea instituţiilor bisericeşti, precum şi formarea noilor mitropolii şi eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi alegerea noilor arhierei.

A fost înaintată propunerea ca lucrările şedinţei să continue până în data de 28 decembrie. Revistele Sfântului Sinod vor fi publicate după încheirea şedinţei.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Sursa: http://www.patriarchia.ru/

PASTORALA PREASFINŢITULUI LUCIAN AL CARANSEBEŞULUI LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

PASTORALA PREASFINŢITULUI LUCIAN AL CARANSEBEŞULUI

LA NAŞTEREA DOMNULUI 

Autor: Serviciul Prezidial

† LUCIAN

DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP AL CARANSEBEŞULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Sărbătoarea Naşterii Domnului în trup omenesc a fost vestită întregii omeniri de proorocii cei de demult, care, plini fiind de Duhul lui Dumnezeu, au prezis bucuria ce va fi adusă în lume de Fiul Tatălui „care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”. Această bucurie o retrăieşte întreaga omenire de fiecare dată la Praznicul de astăzi în care „Cerul şi pământul în cântări răsună, îngeri şi oameni cântă împreună”. Venirea lui Mesia în lume a împăcat pentru totdeauna cele de pe pământ cu cele din cer. „Căci dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi coborât din ceruri, am fi lipsiţi de nădejde în ce priveşte urcarea la cer; dacă nu S-ar fi întrupat, n-ar fi pătimit în trup, n-ar fi înviat şi n-ar fi fost înălţat pentru noi, n-am fi cunoscut excesul iubirii lui Dumnezeu pentru noi…”

Cuvântătorul de Dumnezeu Isaia proorocul, numit şi evanghelistul Vechiului Testament, spune: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5). Cu adevărat Iisus Hristos este înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. El S-a întrupat pentru ca pe oameni să-i unească din nou cu Dumnezeu şi să-i alăture familiei cerului, adică să-i ducă în împărăţia cerească în calitate de fii. Continuă să citești PASTORALA PREASFINŢITULUI LUCIAN AL CARANSEBEŞULUI LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

Naşterea Domnului – împărtăşirea iubirii milostive a lui Dumnezeu – PASTORALA ARHIEPISCOPULUI RÂMNICULUI, GHERASIM LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

PASTORALA ARHIEPISCOPULUI RÂMNICULUI, GHERASIM

LA NAŞTEREA DOMNULUI

† GHERASIM
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL RAMNICULUI
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL SI TUTUROR DREPTCREDINCIOSILOR CRESTINI DIN ACEASTA DE DUMNEZEU PAZITA EPARHIE: HAR, MILA, PACE SI BUCURIE, ARHIERESTI SI PARINTESTI BINECUVANTARI !

„Taina cea din veac ascunsa si de ingeri nestiuta, prin Tine Nascatoare de Dumnezeu, celor de pe pamant s-a aratat” (Tropar gl. 4)

IUBITII NOSTRI FII SI FIICE DUHOVNICESTI, 
Praznicul Nasterii Domnului ne aduna in fiecare an in fata sfintelor altare ale Bisericii noastre stramosesti pentru a preaslavi intruparea Fiului Celui din veci nascut din Tatal. Cu totii, varstnici si tineri, barbati si femei, retraim astazi faptul fara egal petrecut acum doua mii de ani in Cetatea Betleemului, cand „Facatorul tuturor, Ziditorul si Stapanul, plecandu-se pentru milostivirea cea negraita si pentru singura iubirea Sa de oameni” (Minei, 20 noiembrie, icos, oda, VI) se face om cu puterea Duhului Sfant, nascandu-se din Preacurata Fecioara Maria.
Continuă să citești Naşterea Domnului – împărtăşirea iubirii milostive a lui Dumnezeu – PASTORALA ARHIEPISCOPULUI RÂMNICULUI, GHERASIM LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2011

PARTICULARITATEA CONDUCERII RELIGIOASE A SFÂNTULUI MUNTE ATHOS PERMITE INTERVENŢIA RUSIEI…!!!

PARTICULARITATEA CONDUCERII RELIGIOASE A SFÂNTULUI MUNTE ATHOS

PERMITE INTERVENŢIA RUSIEI…!!!

În Statutul de Guvernare al Sfântului Munte Athos sunt implicaţi trei factori:

1. Statul elen care este responsabil conform Constituţiei elene de siguranţa şi protecţia politică a Sfântului Munte Athos (articolul 105/1986 din Constituţie).
2. Patriarhia Ecumenică pentru independenţa duhovnicească a Sfântului Munte Athos.
3. Organele administrative bisericeşti ale Sfântului Munte Athos pentru aplicarea regulilor de funcţionare ale acestuia, adică organele generale de conducere ale Sfântului Munte, precum Sfânta Chinotită, Sfânta Epistasie şi Sinaxa Specială din 20 de membri.

Faptele egumenului nu ameninţă siguranţa Sfântului Munte Athos, de aceea nu este legitim ca autorităţile elene să intervină în treburile sale interne şi să ordone arestarea lui EFREM…!!!
Justiţia elenă ar fi trebuit să-l trimită pe egumenul Efrem organelor generale administrative ale Sfântului Munte şi să lase organele religioase să hotărască soarta lui…!!!
Procedura este asemănătoare cu deferirea parlamentarilor: dacă există dovezi ale unor delicte furnizate de către justiţie parlamentului şi acesta hotărăşte deferirea lor justiţiei sau nu…!!!
În Decretul legislativ din 10/16 septembrie 1926, „privind ratificarea Cartei statutare a Sfântului Munte Athos” sunt cuprinse dispoziţiile, care reglementează organizarea, administrarea şi aplicarea justiţiei în Sfântul Munte Athos.
Conform celor prezentate mai sus, intervenţia puterii executive elene în privinţa arestului lui Efrem este cu totul ilegală şi cu argumentul că s-a încălcat jurisdicţia PATRIARHIEI ECUMENICE este permisă intervenţia şi a RUSIEI pentru restabilirea ordinii…!!!
Marea întrebare care se pune este dacă judecătorii autorizaţi şi politicienii care au dat acest ordin ştiau toate acestea sau nu?
Dacă nu ştiau, atunci nu au ce căuta în viaţa politică a ţării pentru că sunt periculoşi…!!!
Dacă ştiau, aceasta constituie o lovitură directă la adresa BISERICII ORTODOXE ELENE…!!!
VREMURI GRELE… AŞTEPTĂM….!!

( traducere: https://acvila30.ro/, sursa: http://vatopaidi.wordpress.com/2011/12/28/η-ιδιομορφια-τησ-θρησκευτικησ-διοικη/) Continuă să citești PARTICULARITATEA CONDUCERII RELIGIOASE A SFÂNTULUI MUNTE ATHOS PERMITE INTERVENŢIA RUSIEI…!!!

Comunicatul Obştii Sfintei Mănăstiri Vatoped

Comunicatul Obştii Sfintei Mănăstiri Vatoped

Nedreapta arestare preventivă a Părintelui nostru Efrem a cutremurat inimile fraţilor Sfintei noastre Mănăstiri, Sfântul Munte, Biserica şi orice om duhovnicesc şi care gândeşte.

Cine s-ar fi putut gândi ca oameni care se jertfesc în slujirea aproapelui, care trăiesc dezinteresat în ascultare pe viaţă, cu post şi rugăciune să fie trataţi ca nişte delincvenţi ordinari şi să fie închişi?

Cine şi-ar fi închipuit ca un purtător al dumnezeiescului har, lucrător şi învăţător al virtuţii, să fie insultat, băgat în puşcărie, pentru că unii cred că în acest fel slujesc legilor Justiţiei?

Toate acţiunile lui Gheronda au avut încuviinţarea, acceptul şi susţinerea întregii noastre Obşti.

Informăm poporul credincios al lui Dumnezeu că întreaga Obşte este strâns unită în dragoste, îl susţine pe Gheronda şi ridică împreună cu el crucea martiriului cu credinţă şi nădejde.

Ne dă putere susţinerea unanimă a întregului Sfânt Munte, a Episcopilor întregii Biserici Ortodoxe şi a poporului nostru, cărora le mulţumim din adâncul inimii.

Am dori să ştie cei responsabili că în persoana Părintelui nostru Efrem bagă în puşcărie şi întreaga Obşte a Sfintei Mănăstiri Vatoped, care este alcătuită din 120 de monahi.

Traducere : Ana Theodoru

Sursa: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10384:2011-12-27-12-06-26&catid=13  VIA  http://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/27/comunicatul-obstii-sfintei-manastiri-vatoped/

STAREŢUL EFREM DE LA MĂNĂSTIREA VATOPED ARESTAT ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI

STAREŢUL EFREM DE LA MĂNĂSTIREA VATOPED ARESTAT ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI

pr. Ioan Valentin Istrati

 

 

Arestarea starețului de la Vatoped la doar o zi înainte de sărbătoarea sfântă a Crăciunului a stârnit valuri de proteste în întreaga lume, fiind considerată o formă de intimidare a Bisericii din partea unei părţi a clasei politice.

În acelaşi timp, detenţia unui stareţ care nu reprezintă un pericol social, şi care este acuzat de un schimb de proprietăţi complicat între mănăstire şi stat, este văzută de majoritatea creştinilor ca fiind un abuz şi un exces absurd de zel din partea justiţiei greceşti.

Comisia de doctori care l-au examinat pe stareţul cu viaţă sfântă Efrem a declarat că pacientul nu poate suporta detenţia datorită stării sale de sănătate. Comunitatea monastică a Mănăstirii Vatoped a declarat într-o scrisoare sprijinul ei pentru Arhimandritul Efrem, se arată de către agenţia de ştiri B.B.C. (http://www.bbc.co.uk).

Mai mult decât atât, sute de greci au manifestat împotriva întemniţării stareţului chiar în ziua Ajunului Crăciunului. Mai multe partide politice din Grecia au criticat acid acţiunea, însă Ministrul Justiţiei, Miltiadis Papaioannou, a spus că nu are intenţia în a interveni în sistemul judicar.   Continuă să citești STAREŢUL EFREM DE LA MĂNĂSTIREA VATOPED ARESTAT ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI

FOTOGRAFIA ZILEI: VATOPED – CAUZE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE / Vatopaidi – Causes and Strategic Targets

FOTOGRAFIA ZILEI: VATOPED – CAUZE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE 


Romanian

Pentru că foarte mulţi se întreabă care sunt cauzele care şi ce se urmăreşte în acest caz, o să încerc să trec în revistă succint cele mai importante puncte din desfăşurarea acesteia:

În 1994 Mănăstirea Vatoped cu ajutorul avocaţilor acesteia şi a altor foruri juridice din Grecia a început cercetarea titlurilor de proprietate referitoare la terenuri nefolosite ce aparţineau de metocul mănăstirii de la Porto Lagos din Grecia de Nord. Acest proces, în care a fost implicate şi organele cadastrale ale ţării precum şi diferiţi miniştri din patide antagonice în decursul a 3 guverne a ţinut până în 2003.

La final, conducerea Greciei din acea perioadă prin organele ei (guvern, diferitele consilii de evaluare, Curtea de Justiţie etc.) au hotărât valide toate aceste acte şi au semnat şi parafat dreptul de proprietate şi folosinţă a terenului respectiv care în cea mai mare parte a sa este de fapt un lac.

DUPĂ ce toate acestea au fost încheiate, datorită unor diferende financiare foarte mari între membri din guvernul de atunci şi proprietarul canalului de televiziune Alpha TV, acesta din urmă a căutat un mijloc de răzbunare împotriva guvernului şi de departe cea mai bună ţintă a fost Vatopedul.

Asta pentru că de fapt Vatoped este din punct de vedere juridic o persoană publică şi deci „averea” nu intră în buzunarele monahilor pentru a fi folosită de ex. pentru a se apăra (cum socotea magnatul respectiv) şi a spune adevărul pe alte canale TV sau prin varii mijloace. Asta pentru că tot războiul a fost şi este informaţional. Continuă să citești FOTOGRAFIA ZILEI: VATOPED – CAUZE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE / Vatopaidi – Causes and Strategic Targets

Ministerul de Externe al Rusiei despre hotărârea referitoare la egumenul Efrem

Ministerul de Externe al Rusiei despre hotărârea

referitoare la egumenul Efrem

*

Miercuri,28 decembrie 2011

Romfea.gr – 10.18

O declaraţie oficială a fost emisă acum câteva minute de către Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, dl. A. Lukaşevici.

Agenţia de ştiri bisericeşti „Romfea.gr” publică în exclusivitate declaraţia Ministerului în greacă.

Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse:

În ultima vreme, mulţi oameni în Rusia sunt neliniştiţi în legătură cu ştirile  venite din Elada, referitoare la soarta egumenului Sfintei Mănăstiri Vatopedi din Sfântul Munte Athos, Arhimandritul Efrem.

După cum se ştie, Arhimandritul Efrem a vizitat recent ţara noastră ca membru al unei delegaţii de monahi athoniţi.

A însoţit racla cu Sfântul Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care se păstrează în Mănăstirea Vatopedi.

Aducerea Sfântului Brâu a fost organizată de Fundaţia Sfântului Apostol Andrei cel Întâi-chemat.

Una din cele mai importante relicve ale Ortodoxiei a fost pentru prima dată în Rusia. Continuă să citești Ministerul de Externe al Rusiei despre hotărârea referitoare la egumenul Efrem

MITROPOLITUL ILARION DIN PATRIARHIA RUSĂ: „HOTĂRÂREA [în cazul Stareţului Efrem] CONSTITUIE UN ATAC VRĂJMAŞ ÎMPOTRIVA SFÂNTULUI MUNTE”

MITROPOLITUL ILARION DIN PATRIARHIA RUSĂ:

„HOTĂRÂREA CONSTITUIE UN ATAC VRĂJMAŞ ÎMPOTRIVA SFÂNTULUI MUNTE”

 În scurtul interviu acordat agenţiei de ştiri „Interfax – Religion” de către Înaltpreasfinţitul Ilarion, Mitropolit de Volokolamsk, Preşedinte al Sectorului Sinodal pentru Relaţii Bisericeşti Externe al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul de Volokolamsk a comentat acţiunile autorităţilor elene, referitoare la hotărârea de arestare preventivă a Egumenului Efrem.

 Citiţi declaraţiile lui kir Ilarion:

 Înaltpreasfinţite, am fost informaţi de arestarea de către autorităţile elene a Egumenului Sfintei Mănăstiri Vatopedi din Sfântul Munte, Arhimandritul Efrem, care a însoţit Cinstitul Brâu al Maicii Domnului în timpul recentei lui aduceri în Rusia. Vă rog, cum comentaţi?

 Nu avem, nici nu suntem în punctul de a avea toate detaliile acuzaţiilor, care sunt formulate împotriva Părintelui Efrem şi chiar a mai multor persoane în legătură cu schimburile, la care a procedat în trecut Mănăstirea Vatopedi.
 Controlul legalităţii acestora aparţine competenţei justiţiei elene, unde nu putem să intervenim.
 Şi totuşi, este cu totul clar că aplicarea măsurii de arest preventiv pentru un om, care nu constituie absolut nicio ameninţare, aşa cum este Arhimandritul Efrem, fără examinarea în esenţă a cazului şi fără o hotărâre judecătorească asupra lui, constituie un act extraordinar, special, care provoacă o mare nedumerire.
 Singurul acuzat în acest caz, asupra căruia s-a judecat ca obligatoriu să fie întemniţat, este un cleric în vârstă şi încărcat de boli.
 Această hotărâre problematizează puternic pe credincioşii Bisericii Ortodoxe din Rusia, determină Ierarhia ei să fie circumspectă şi ne duce cu gândul la adevăratele motive cărora această hotărâre se datorează.

 În urmă cu câteva zile, Sfânta Kinotită a Sfântului Munte a împărtăşit problematizarea Bisericii Ruse referitoare la situaţia creată în jurul Părintelui Efrem, confirmând în felul acesta prestigiul respectabilului Stareţ…

 Ştim că odată Sfânta Mănăstire Vatopedi se afla într-o stare foarte deplorabilă, iar acum, cu Egumenul Efrem, a experimentat o renaştere integrală.
 Părintele Efrem a oferit servicii nepreţuite monahismului athonit, lucru care a fost subliniat şi în mesajul de solidaritate, emis în aceste condiţii de către Sfânta Kinotită a Sfântului Munte.
 Însă Arhimandritul Efrem este cunoscut mai larg, dincolo de Grecia, în toată Ortodoxia, ca şi călăuzitor duhovnicesc, ca susţinător înflăcărat al organizării vieţuirii monahale după tradiţia multiseculară.
 Orice vizitator al Sfintei Mănăstiri Vatopedi a trăit acel duh de ospitalitate, care predomină în mănăstire şi cu care este înconjurat acolo fără deosebire orice pelerin.
 Părintele Efrem a devenit deja deosebit de iubit multor fii ai Bisericii Ortodoxe din Rusia, după aducerea pentru o lună întreagă în Rusia a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului, a acestui mare sfânt odor, pe care l-a însoţit şi la care s-au închinat milioane de credincioşi ruşi.
 Acum, aceştia se nedumeresc: cum este posibil ca egumenul celei mai mari şi – am putea spune – exemplare mănăstiri athonite, întorcându-se din călătoria aceasta întru ale sale, să fie arestat într-o ţară ortodoxă, aşa cum este Grecia, şi mai ales în zilele Naşterii Domnului, pe care o sărbătoreşte.
 Nedumerirea lor este de acum de înţeles, ca şi simţămintele multor ierarhi, clerici şi laici greci, care cred că hotărârea împotriva Arhimandritului Efrem constituie un atac duşman împotriva monahismului athonit şi a Ortodoxiei în general.

(traducere https://acvila30.ro/, după
http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10404:-q——–q&catid=13) Continuă să citești MITROPOLITUL ILARION DIN PATRIARHIA RUSĂ: „HOTĂRÂREA [în cazul Stareţului Efrem] CONSTITUIE UN ATAC VRĂJMAŞ ÎMPOTRIVA SFÂNTULUI MUNTE”

Natanael de Nevrokopion: “Greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă”

Natanael de Nevrokopion:

“Greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă”

 

Miercuri,28 decembrie 2011

O scrisoare de susţinere a trimis egumenului Sfintei Mănăstiri Vatopedi, Arhimandritului Efrem, ÎPS Mitropolit de Nevrokopios, k. Natanael (Patriarhia Bulgariei).

 

Mai jos scrisoarea integrală:

 

Stimate şi iubite Gheronda Efrem,

 

Cu sentimente amestecate ce se luptă înăuntrul meu vă adresez această scrisoare. Sunt sentimente de bucurie şi tristeţe umană. Sentimentul bucuriei izvorăşte din certitudinea că Acela care a îngăduit această încercare va arăta într-un mod mai categoric adevărul şi va răsplăti durerea cauzată de cruzimea şi nesăbuinţa umană.

Nu au citit, se pare, vrăjmaşii niciodată Sfânta Scriptură şi ceea ce i-a spus Însuşi Domnul lui Pavel: „Greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă!”.

E şi tristeţe, deoarece umanitatea se îndepărtează într-un ritm rapid de Dumnezeu. Îl dispreţuieşte pe Dumnezeu şi se proclamă dumnezeu ea însăşi.

E şi tristeţe, deoarece nu doar în Elada, ci şi în alte ţări în care există Ortodoxie luptătoare, urâtorul de bine încearcă prin instrumentele lui să provoace lovituri de moarte şi să zdruncine credinţa oamenilor în Biserica Ortodoxă pentru a putea, după cum crede, să-şi săvârşească lucrarea sa de distrugere nederanjat.

Aţi fost încercat în mod dur şi dumneavoastră, dar şi noi aici, în Bulgaria. Lupta este dură şi grea, deoarece răul are de partea sa toată mass-media şi manipularea opiniei publice devine mult mai uşoară pentru aceştia. Dar adevărul este aur, iar aurul, oriunde s-ar afla, străluceşte. Să fiţi sigur că încercarea aceasta va fi o laudă a Bisericii şi propria dumneavoastră cunună de la Domnul nostru.

Nu este de altfel întâmplător că urâtorul de bine a ales aceste sfinte zile pentru a începe lucrarea sa de distrugere. Nu este întâmplător că în astfel de zile, în care toate serviciile lucrează cu întârziere, există această grabă de a umili în persoana unui luptător pentru credinţă Biserica lui Dumnezeu.

Lor le răspundem din nou: „Greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă!”.

 

Dragul meu părinte Efrem,

 

Cunosc suferinţa şi tristeţea dumneavoastră, nu pentru încercarea prin care treceţi, cât pentru războiul nedrept, care are drept ţintă Biserica. Cunosc adânca dumneavoastră credinţă şi marea dumneavoastră răbdare şi sunt convins că de această încercare se vor folosi multe suflete.

Vă susţinem prin rugăciunea noastră şi prin informarea poporului credincios, care ne întreabă cu nelinişte şi vrea să afle de ce se întâmplă toate acestea.

Sperăm din tot sufletul ca Domnul care a îngăduit această încercare să vă dea şi puterea să îi ţineţi piept. Să fiţi sigur că mii de ortodocşi din întreaga lume se roagă să aveţi putere şi curaj şi ca adevărul să strălucească.

 

Cu iubirea lui Hristos şi urări călduroase,

Mitropolitul Natanail de Nevrokopion, Patriarhia Bulgariei

 

(traducere https://acvila30.ro/, după http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10416:nathanail&catid=25:2009-12-18-08-37-46)

CCA 3 000 DE OAMENI AU PROTESTAT ÎN ACEASTĂ SEARĂ ÎN FAŢA AMBASADEI ELENE DIN LEVKOSIA (CIPRU) PENTRU ARESTUL PREVENTIV AL EGUMENULUI EFREM (FHOTO, VIDEO) – Μεγαλειώδης διαμαρτυρία για τον Ηγούμενο Εφραίμ (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Μεγαλειώδης διαμαρτυρία για τον Ηγούμενο Εφραίμ

(VIDEO-ΦΩΤΟ)

 

 Protest grandios în favoarea Egumenului Efrem (VIDEO-FOTO)

Multă lume a dat ascultare apelului şi s-a adunat în seara aceasta în faţa Ambasadei Elene pentru a protesta împotriva arestului şi a urmăririi egumenului Efrem al Mănăstirii Vatopedi. 
Protestatarii, estimaţi la 2,5 – 3 mii, ţin pancarte pe care sunt scrise lozinci precum: „Eliberaţi-l pe Gheronda Efrem!”, „Destul l-aţi crucificat!” şi „Jos mâinile de pe Biserică!”.
Manifestaţia a început la 7 în seara aceasta, în timp ce mulţi protestatari se grăbeau spre locul de desfăşurare a acesteia venind din alte oraşe cu autobuze.
În timpul manifestaţiei, la tribună, a urcat pentru a lua cuvântul şi Mitropolitul Athanasios de Lemesou.
„Astăzi Hristos se naşte în Koridallo”, a spus în acest sens k. Athanasios.
Totuşi, sprijinul faţă de Gheronda Efrem şi l-au exprimat prin mesajele trimise Mitropoliţi din întreaga Ortodoxie.

(traducere: https://acvila30.ro sursa: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10417:2011-12-28-19-09-20&catid=25:2009-12-18-08-37-46)

*

[slideshow]

traducere: https://acvila30.ro, source: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10417:2011-12-28-19-09-20&catid=25:2009-12-18-08-37-46

STATUS – UPDATE de pe blogul PRESA ORTODOXĂ DE LIMBĂ GREACĂ

STATUS – UPDATE de pe blogul PRESA ORTODOXĂ DE LIMBĂ GREACĂ

În cursul zilei de ieri, Gheronda Efrem a părăsit Sfântul Munte sub escortă, fiind dus la Atena. În jurul orei 8 seara a juns la Curtea de Apel, pentru aducerea la cunoştinţă a mandatului de arestare, unde a fost întampinat şi susţinut de câteva sute de oameni, cu lumânări şi pancarte de protest. A fost dus apoi la Poliţie, unde îl aşteptau altă mulţime de oameni. A înnoptat în arest. Astăzi de dimineaţă o nouă demonstraţie de protest a avut loc în faţa închisorii Korydallos, unde a fost mutat Gheronda Efrem. Ieri, până şi pe autostrada Thessalonic-Atena erau oamenii adunaţi în dreptul oraşelor mai mari, pentru a fi prezenţi la trecerea coloanei de maşini şi a-i striga “Axios” (Vrednic !).

Gheronda Efrem a făcut o scurtă declaraţie ieri: “Nu îmi pare rău pentru necazul meu. Sunt monah şi toate le port. Îmi pare, însă, foarte rău pentru că adevărul şi dreptatea suferă”.

Un amănunt interesant: poliţiştii care l-au păzit pe Gheronda Efrem “să nu fugă” din Mânăstire, au fost hrăniţi şi găzduiţi de Mânăstire, vreme de 3 zile. Continuă să citești STATUS – UPDATE de pe blogul PRESA ORTODOXĂ DE LIMBĂ GREACĂ

LA.O.S.: PASOK ÎNCHIDE ÎN PUŞCĂRIE UN STAREŢ AL SFÂNTULUI MUNTE

                  LA.O.S.: PASOK ÎNCHIDE ÎN PUŞCĂRIE UN STAREŢ AL SFÂNTULUI MUNTE

Sâmbătă, 24 decembrie 2011

Partidul LA.O.S. şi-a exprimat puternica împotrivire faţă de decizia Procuroarei Curţii de Apel care a socotit că Stareţul

Efrem trebuie arestat preventiv. Concret, reprezentantul partidului LA.O.S., Kostis Aibaliótis, a făcut declaraţii cu privire la evoluţiile din Justiţie şi la arestarea preventivă a Stareţului Efrem spunând următoarele: „La ce justiţie aspiră PASOK? Aceea care aruncă în închisoare un Stareţ al Sfântului Munte şi vrea să elibereze imediat din închisori violatori, pungaşi şi comercianţi de droguri?”.

Gheronda Efrem a sosit la închisoarea Korydallό

În jurul orei 10 dimineața, egumenul Mănăstirii Vatoped, Arhimandritul Efrem a trecut pragul închisorii Korydallό. În fața închisorii s-au adunat mulți oameni în semn de sprijin pentru Gheronda Efrem, arestat preventiv, strigând «Ἄξιος» (vrednic).
Este de remarcat faptul că în cursul dimineții Gheronda a fost condus în fața procurorului, în loc să se ceară să fie transportat la un spital pentru problemele sale sănătate. Informațiile indică faptul că duminică se va săvârși în Korydallό. Sfânta Liturghie, pentru a se transmite asftfel un mesaj de sprijin pentru Gheronda Efrem.
Romfea.gr,  Traducere: Oana Paraipan

PRAZNICUL SFINŢILOR STRĂMOŞI ÎN SATUL PĂSTORILOR (PATRIARHIA IERUSALIMULUI) – VIDEO, GREEK – Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τήν Κυριακήν, 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2011, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Προπατόρων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν πρός τιμήν αὐτῶν ἱερόν ναόν εἰς τήν πόλιν Μπετσαχούρ / Χωρίον τῶν Ποιμένων. Continuă să citești PRAZNICUL SFINŢILOR STRĂMOŞI ÎN SATUL PĂSTORILOR (PATRIARHIA IERUSALIMULUI) – VIDEO, GREEK – Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Mitropolitul Ieremia de Gortina: „Cinste şi slavă respectabilului Gheronda Efrem”

Mitropolitul Ieremia de Gortina:
 „Cinste şi slavă respectabilului Gheronda Efrem”

Marţi, 28 decembrie 2011

Îmi exprim puternica indignare, dar şi indignarea clerului şi a poporului evlavios din Sfânta Mitropolie de Gortina şi Megalopole faţă de atacul intolerabil la adresa Bisericii în general şi a monahismului în special prin arestarea virtuosului şi eruditului Egumen al Sfintei Mănăstiri Vatopedi din Sfântul Munte Athos, părintele Efrem, şi chiar în ziua Mitropoliei praznicelor – Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Considerăm această hotărâre ca inacceptabilă pentru patria noastră ortodoxă şi ca pe nerecunoştinţă a statului faţă de Maica Biserică, căreia statul îi datorează viaţa, pentru sacrificiul miilor de arhierei, preoţi şi monahi pentru eliberarea sa.

De aceea şi noi, împreună cu toţi cei ce raţionează sănătos, astfel ne poziţionăm faţă de nefericitul eveniment al arestării sfinţitului Părinte, Gheronda Efrem, eveniment pe care îl înţelegem ca pe o polemică nu faţă de persoana lui, ci faţă de Biserica noastră şi declarăm:

 „Întreaga pleromă a Sfintei noastre Mitropolii va coborî la cinstita luptă de apărare a celor sfinte şi dumnezeieşti ale credinţei noastre, care este atacată prin polemica atât de brutală şi nelegiuită a statului nostru, care a ajuns să arunce în închisoare egumeni atât de renumiţi pentru virtutea şi teologia lor.

Printr-o astfel de polemică a guvernanţilor, ca cea exprimată prin închiderea egumenului Vatopediului, este atacat cinstitul nume al preascumpei noastre patrii Elada între popoarele creştine străine.

Cinste şi slavă respectabilului nostru Gheronda – Părintele Efrem, deoarece a fost cinstit de către Dumnezeu să sufere această mucenicie, ne bucurăm pentru rezistenţa lui în această încercare, lucru care înseamnă că sufletul său este plin de Harul lui Dumnezeu şi-i declarăm că-l vom avea la evlavie ca pe un mucenic al lui Hristos.

Monahii, cu rugăciunea lor, salvează lumea şi este o ruşine pentru noi să-i întemniţăm pe salvatorii noştri şi mai ales pe egumenul Vatopediului, părintele Efrem, care recent, prin vizita sa în Rusia, a slăvit nu numai Biserica noastră Ortodoxă, ci şi patria noastră Elada.
Επειδή το θλιβερό γεγονός της συλλήψεως του Γέροντος Εφραίμ συνέβηκε ημέρα Χριστουγέννων, ενθυμούμεθα από τα άγια Ευαγγέλια ότι και κατά την Γέννηση του Ιησού Χριστού συνέβηκε το φρικτό γεγονός του φόνου των νηπίων με την απάνθρωπη εντολή του οικτρού Ηρώδου.

Deoarece tristul eveniment al arestării Stareţului Efrem s-a întâmplat în ziua Naşterii Domnului, ne amintim din Sfintele Evanghelii că şi la Naşterea lui Iisus Hristos a avut loc groaznicul eveniment al uciderii pruncilor la porunca inumană a vrednicului de milă Irod”.

(traducere https://acvila30.ro/; sursa: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10393:-q-q&catid=25:2009-12-18-08-37-46) Continuă să citești Mitropolitul Ieremia de Gortina: „Cinste şi slavă respectabilului Gheronda Efrem”

INCIDENTE DEPLORABILE ÎN BASILICA NAŞTERII DIN BETHLEEM

INCIDENTE DEPLORABILE ÎN BASILICA NAŞTERII DIN BETHLEEM

 

 Incidente serioase au fost semnalate astăzi în Basilica Naşterii din Bethleem, între clericii armeni şi ortodocşi, cu prilejul curăţeniei anuale a spaţiului, „σάρωμα” (măturarea anuală).
 Potrivit celor relatate de Patriarhia Ierusalimului, monahii de la Sfântul Mormânt s-au dus la Bethleem şi au început împreună cu franciscanii şi armenii măturarea anuală.
 În Basilica Naşterii din Bethleem se face curăţenie generală o dată pe an, când participă toate confesiunile, cu puţin timp înainte de Praznicul Naşterii lui Hristos.
 Când ortodocşii au aşezat scara şi au început să facă curăţenie, armenii au refuzat să părăsească paraclisul, conform acordului.
 Ortodocşii au cerut protecţia poliţiei care era de faţă, dar armenii au început să-i lovească pe slujitorii ortodocşi.
 În plus, i-au rupt două degete ieromonahului Matei, l-au rănit la omoplat pe ierodiaconul Atanasie şi au rănit şi pe alţi trei clerici.
 Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, modul curăţeniei este hotărât de către regimul de pelerinaj în vigoare, care a fost fixat în acorduri bilaterale şi internaţionale.
 Trupele MAT care s-au deplasat la locul incidentului, au creat un cordon între ortodocşi şi armeni şi astfel s-au evitat incidentele mai rele. 
 În cele din urmă, armenii au fost îndepărtaţi şi astfel ortodocşii au reuşit să-şi continue ascultarea lor. 
 Patriarhia Ierusalimului protestează energic pentru comportamentul armenilor, pe care-i denunţă ca creatori de provocări şi probleme.

(traducere: https://acvila30.rosursa: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10410:2011-12-28-12-18-25&catid=13)  Continuă să citești INCIDENTE DEPLORABILE ÎN BASILICA NAŞTERII DIN BETHLEEM

EGUMENUL EFREM A AJUNS ÎN ÎNCHISOAREA KORYDALOS (GREEK) – Έφτασε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γέροντας Εφραίμ

Έφτασε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γέροντας Εφραίμ

*

Το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε περίπου στις 10 το πρωί ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ.

Έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί πολλά άτομα σε ένδειξη συμπαράστασης στον προφυλακισθέντα Γέροντα Εφραίμ, φωνάζοντας „Άξιος”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γέροντας, το πρωί οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας ώστε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την Κυριακή, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Κορυδαλλό για να μεταφερθεί έτσι ένα μήνυμα συμπαράστασης στον Γέροντα Εφραίμ.

Η Romfea.gr σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση…

*

Închisoarea Korydallos

Complexul Korydallos reprezintă principala închisoare de maximă securitate din Grecia, aici fiind închiși atât bărbați, cât și femei. Închisoarea este situată în Korydallos, Pireu. Cei mai cunoscuți deținuți de aici sunt membrii teroriști ai Organizației Revoluționare17 Noiembrie (N17). Închisoarea Korydallos a fost, de asemenea, locul înțelegerilor juntei militare din Grecia, în anul 1975 (care a condus Grecia intre anii 1967-1974).

Ea a devenit cunoscută după dubla evadare a lui Vasilis Paleokostas cu un elicopter închiriat, prima dată în iunie 2006, iar a doua oară în februarie 2009.

Condițiile detenției

Închisoarea a fost în mod consistent declarată de Tribunalul Internațional drept una dintre cele mai groaznice din Europa, atât din cauza supraaglomerării, cât și pentru tratamentele inumane aplicate deținuților. În 2007, un comitet special alcătuit din fizicieni ai Direcției de Sănătate Publică a Prefecturii din Pireu și Asociația Medicală din Pireu a raportat faptul că spitalul și clinica de psihiatrie ale închisorii funcționau fără cele mai mici condiții de igienă, cu ustensile învechite și mari lipsuri în ceea ce privește personalul medical.

*

Source: Romfea.gr

Mitropolitul Veriei: „Stareţul Efrem – victimă a jocurilor politice”

Mitropolitul Veriei: „Stareţul Efrem – victimă a jocurilor politice”

Marţi, 27 Decembrie, Înaltpreasfinţitul Panteleímon a slujit la paraclisul Sfântului Ştefan din Veria. La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Înaltpreasfinţitul s-a referit la viaţa Sfântului Ştefan care se distingea prin curăţia vieţii sale şi nerăutatea sa.

Înaltpreasfinţitul, referindu-se la problemele de actualitate şi-a exprimat nemulţumirea faţă de hotărârea arestării preventive a Părintelui Efrem, caracterizând alegerea zilei şi a perioadei aplicării acestei decizii ca fiind deloc întâmplătoare, ci chiar bine studiate.

„Deşi călăii întâiului-mucenic Ştefan vedeau pe faţa Sfântului puritatea şi curăţia vieţii sale nu au ezitat să îl execute, pentru că primiseră acest ordin «de sus», aşa ceva se vede că se întâmplă şi cu Gheronda Efrem a cărui viaţă este curată, plină de fapte bune, de rugăciune şi nevoinţă.

Unii, deci, vor, ca nişte alţi călăi să îl  «omoare» executând ordine «de sus».

Părintele Efrem este victima tuturor acestor jocuri politice de culise, însă îndurând toată această situaţie el va avea răsplată cerească. Dar vai ş-amar de toţi cei care încearcă să se folosească fie economic, fie politic de pe urma lui Gheronda Efrem, a Sfântului Munte, a Bisericii!

Biserica este totdeauna prigonită, fie la vedere, fie în ascuns de către toţi cei care îi pizmuiesc lucrarea, de către toţi cei care vrăjmăşesc credinţa ortodoxă a strămoşilor noştri, de către toţi cei care Îl urăsc pe Dumnezeiescul Prunc.

Rugăciunile noastre sunt alături de Gheronda Efrem, dar şi de întreaga obşte a Sfintei Mănăstiri Vatoped care trece prin această grea încercare”. […]

Traducere: Ana Theodoru

 

Sursa: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10382:–q—-q&catid=26:2009-12-18-08-38-40   VIA http://graiulortodox.wordpress.com