PĂRINTELE CLEOPA ILIE: DESPRE CREDINŢA CEA MARE ŞI STATORNICĂ (Predică la duminica a XVII-a după Rusalii)

Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii
( Despre credinţa cea mare şi statornică )

O, femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti (Matei 15, 28)

Iubiţi credincioşi,

Credinţa cea mare şi stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată şi lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuşi Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ştiutorul inimilor omeneşti (Matei 9, 2-4; Marcu 2, 6-8). El laudă în faţa poporului credinţa cea mare a femeii cananeence. O, înţelepciune fără de margini a Mîntuitorului! O, adîncul îndurărilor Lui! Vine o femeie păgînă, necăjită şi străină tocmai din Fenicia Siriei – după cum arată dumnezeiescul evanghelist Marcu – şi îl roagă pe Domnul cu lacrimi din durerea inimii să alunge demonul din fiica ei (Marcu 7, 30).

Nu ştia cine este Hristos. Auzise şi ea de la alţi credincioşi iudei, că Iisus Hristos este din neamul lui David, împăratul şi proorocul. Auzise de sfintele Sale minuni care le făcea în poporul lui Israel şi credea cu toată tăria inimii sale că va face Hristos milă şi cu dînsa. Această femeie străină de poporul ales, văzînd mulţimea ce urma pe Mîntuitorul, nu îndrăzneşte să se apropie prea mult de El, ci de departe strigă: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea rău se chinuieşte de diavol! (Matei 15, 22). Continuă să citești PĂRINTELE CLEOPA ILIE: DESPRE CREDINŢA CEA MARE ŞI STATORNICĂ (Predică la duminica a XVII-a după Rusalii)

PR. DORIN PICIORUŞ: Predică la duminica a 17-a după Rusalii [2011]

Predică la duminica a 17-a după Rusalii

[2011]

Iubți frați și surori întru Domnul,

după întâmpinarea duhovnicească a Domnului de pe 2 februarie, ca o consecință avederii duhovnicești a persoanei Lui divino-umane, astăzi, pe 6 februarie 2011, în Evanghelia zilei (Mt. 15, 21-28) avem de-a face cu stăruința în rugăciune…Pentru că stăruința în rugăciune e tocmai aceea care ne face să întâmpinăm în mod propriu, cuviincios, pe Dumnezeu în fiecare clipă a vieții noastre și să cinstim în persoana fiecărui semen al nostru prezența Lui, creația Lui, iubirea Lui nemărginită pentru noi…

Iar stăruința despre care vorbim, stăruința în rugăciune, nu o găsim la o femeie din Israel, ci la o femeie păgână, pentru că era „ghini Hananea” [GNT, v. 22], adică o femeie hananeiancă. Și aceasta a început să strige după ajutor la Domnul, atunci când El era în părțile Tirosului și ale Sidonului [v. 21]. Continuă să citești PR. DORIN PICIORUŞ: Predică la duminica a 17-a după Rusalii [2011]

PREDICA PREASFINŢITULUI SEBASTIAN AL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR LA DUMINICA A XVII–A DUPǍ RUSALII

17DUMINICA  A  XVII–A  DUPǍ  RUSALII 

Mt. 15, 21 – 28 

FEMEIA  CANANEIANCǍ  –  CREDINŢǍ,  STǍRUINŢǍ ŞI ÎNŢELEPCIUNE

            Dreptmăritori creştini,

            Evanghelia de astăzi ne relatează că într-o zi Mântuitorul Iisus Hristos a venit să propovăduiască în părţile Tirului şi ale Sidonului, iar aici a întâlnit o femeie cananeiancă ce l-a strigat cu durere: ,,Milueşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon.” Avea o fiică demonizată. Domnul, însă, ca şi cum nu ar fi auzit-o, nu i-a răspuns nici un cuvânt, aşa încât ucenicii au simţit nevoia să intervină, mijlocind la învăţătorul lor: ,,Milueşte-o, Doamne, că strigă în urma noastră!”

            Ei bine, spre uimirea ucenicilor şi a noastră, Hristos a dat atunci un răspuns cât se poate de surprinzător: ,,Nu sunt trimis decât numai pentru oile cele pierdute a lui Israel!…”Adică…, a fost trimis doar pentru evrei!… Continuă să citești PREDICA PREASFINŢITULUI SEBASTIAN AL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR LA DUMINICA A XVII–A DUPǍ RUSALII

"AXIOS, AXIOS, AXIOS!" PREASFINŢITULUI SEBASTIAN! SĂ-I FIM ALĂTURI CU URECHI CARE SĂ AUDĂ, PRIN RUGĂCIUNE ŞI CORECTAREA VIEŢII PERSONALE!

Secretarul general al PDL Olt, Dan Balasescu, a taxat dur [cu obrăznicie, prostie, răutate şi incompetenţă] atitudinea Episcopului Slatinei si Romanatilor, PS Sebastian, care ar fi transformat slujba de pomenirea a eroilor cazuti la 22 decembrie, chipurile in discurs politic. Acesta a spus că ,,Oamenii au nevoie de compasiune si alinare din partea Bisericii si de ajutor in momente grele. Mi-as fi dorit ca Episcopul Slatinei sa spuna cate acte de caritate a facut biserica pentru supusii ei”si i-a recomandat sa ,,taca dracului din gura si sa isi vada de cele popesti!”
Daca are sau nu dreptate, viceprimarul Slatinei, [noi zicem că n-are şi că sărmanul are probleme cu mansarda, de unde şi nevoia de reînoirea lepădărilor de la Botez – dacă e ortodox –  de Sfânta Spovedanie şi de Sf. Maslu] va invitam sa urmariti discursul integral al din 22 decembrie al PS Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor.
Redactor Georgiana Raicu, operator imagine, ing. Viorel Raicu, VGTv www.vgtvolt.cabaova.com

Colectă pentru ortodocşii greci în toate Bisericile Rusiei

Colectă pentru ortodocşii greci în toate Bisericile Rusiei

Biserica Ortodoxă Rusă a început o campanie de ajutor umanitar de solidaritate, strângând fonduri pentru fraţii ortodocşi greci, care se confruntă cu o severă criză financiară şi economică.

Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia a binecuvântat colectele în toate Bisericile ortodoxe din Rusia. Joi, Patriarhul Kirill s-a întâlnit cu preşedintele Partidului conservator “Noua Democraţie” Antonis Samaras, şi a exprimat “compasiunea adâncă pe care ruşii o simt pentru fraţii greci în acest timp de încercare”.

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a lăudat eforturile Bisericii Ortodoxe Greceşti în strângerea de fonduri pentru ajutorarea celor mai năpăstuiţi oameni din Grecia. Continuă să citești Colectă pentru ortodocşii greci în toate Bisericile Rusiei

Cuvântul Sfântului Efrem Sirul despre sfârșitul lumii și despre durerile oamenilor sub domnia lui Antihrist

Cuvântul Sfântului Efrem Sirul despre sfârșitul lumii și despre durerile oamenilor sub domnia lui Antihrist

01 (1)Sf Efrem Sirul

ORNAM1

Luați aminte, frații mei! Covârșirea fiarei și meșteșugirea ei de la pântece începe. Căci după ce va fi strâmtorat cineva, de lipsa de bucate, să fie silit a primi pecetea lui. Nu oricum, ci pe mâna dreaptă și pe frunte va fi pus semnul. Ca să nu mai aibă stăpânire omul a se pecetlui cu mâna dreaptă, cu semnul Sfintei Cruci, și nici pe frunte a se mai însemna cu Numele Sfânt al Domului, nici cu preasfânta și slăvita cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Că știe ticălosul că dacă se va pecetlui cineva cu crucea Domnului, îi risipeste toata puterea lui.

“Eu, Efrem cel prea mic și păcătos și plin de greșeli, cum voi putea să spun cele mai presus de puterea mea ? Dar de vreme ce Mântuitorul plin de a Sa milostivire, pe cei neîntelepți i-a învățat înțelepciunea și prin ei pe credincioșii de pretutindeni i-a Luminat; și pe a noastră limbă cu îndestulare o va lămuri spre folosul și zidirea mea, a celui ce zic, și a tuturor ascultătorilor, și voi grăi întru durere și voi spune întru suspinuri pentru sfârșitul lumii acesteia de acum, și pentru cel fără de rușine și cumplit balaur (adică Antihrist) cel ce va tulbura toate de sub cer, și să bage teama și spaima și cumplita necredință în inimile oamenilor… Va face arătări, semne și înfricoșări, încât, de ar putea să amăgească și pe cei aleși. Și se va sârgui ca pe toți să-i înșele cu mincinoasele semne, cu năluciri de arătări vrăjitorești și cu fermecătoriile care se vor face de el… Continuă să citești Cuvântul Sfântului Efrem Sirul despre sfârșitul lumii și despre durerile oamenilor sub domnia lui Antihrist

Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către Principii creştini

Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către Principii creştini

25 ianuarie 1475


Către Coroana ungurească şi către toate ţările în care va ajunge această scrisoare, sănătate. Noi, Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă, tuturor cărora le scriu, şi vă doresc tot binele, şi vă spun Domniilor Voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme şi este încă pierzătorul întregii creştinătăţi şi în fiecare zi se gândeşte cum ar putea să supună şi să nimicească toată creştinătatea. De aceea, facem cunoscut Domniilor Voastre că, pe la Boboteaza trecută, mai sus-numitul turc a trimis în ţara noastră şi împotriva noastră o mare oştire, în număr de 120.000 de oameni, al cărei căpitan de frunte era Soliman paşa beglerbegul; împreună cu acesta se aflau toţi curtenii sus-numitului turc, şi toate popoarele din Romania, şi domnul Ţării Munteneşti cu toată puterea lui, şi Assan beg, şi Ali beg, şi Schender beg, şi Grana beg, şi Oşu beg, şi Valtival beg, şi Serefaga beg, domnul din Sofia, şi Cusenra beg, şi Piri beg, fiul lui Isac paşa, cu toată puterea lui de ieniceri. Aceşti mai sus-numiţi erau toţi căpitanii cei mari, cu oştile lor. Continuă să citești Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către Principii creştini

Căsătoria: tu, celălalt şi Dumnezeu

Căsătoria: tu, celălalt şi Dumnezeu

Dana Alecu

În societatea noastră se pune foarte mult accent pe trăsăturile individuale, pe capacitatea pe care o are fiecare de a prelua controlul asupra propriei existenţe, de a lua deciziile cele mai bune, de a stabili propriile priorităţi. Există teorii psihologice bine argumentate, care ne arată cum omul îşi poate crea propria stare de bine, gândind pozitiv asupra evenimentelor, precum şi asupra atuurilor personale.

Există tendinţa de a oferi cel mai mare credit propriei intuiţii, modului de a gândi şi interpreta lucrurile, propriilor convingeri. Şi toate acestea sunt parţial adevărate. De cele mai multe ori suntem creatorii propriilor vieţi, visuri şi destine. În majoritatea cazurilor, sunt extrem de importante voinţa, sentimentele şi convingerile noastre. Riscul acestei abordări individualiste este însă de a ne pune pe noi înşine în centrul universului, de a deveni proprii dumnezei, de a nu mai lăsa loc în viaţa noastră relaţiei cu Dumnezeu şi cu semenii. Şi toate acestea se pot întâmpla chiar în condiţiile în care noi continuăm să trăim printre oameni, să avem familii, să desfăşurăm activităţi diverse, să frecventăm biserica. Continuă să citești Căsătoria: tu, celălalt şi Dumnezeu

O inedită experienţă misionară în Tanzania – Interviu cu Protosinghel Nicodim Petre

O inedită experienţă misionară în Tanzania

 Interviu cu Protosinghel Nicodim Petre

În perioada 14 ianuarie – 14 martie 2010 părintele Nicodim Petre a fost trimis ca preot misionar într-un centru al Mitropoliei de Irinopolis din Tanzania.

Tanzania este o ţară africană extrem de săracă, de aproximativ 40 milioane de locuitori, cu capitala politică la Dodoma (oraşul Dar es Salaam fiind, însă, principalul centru economic), în care trăiesc şi mai multe zeci de mii de creştini ortodocşi. În această ţară, unul din cinci copii moare de SIDA, iar alte boli, precum malaria, fac numeroase victime, încât speranţa de viaţă se situează, undeva, în jurul vârstei de 45 de ani. Accesul la educaţie este extrem de redus, întrucât guvernul susţine salariul unui profesor, dar nu poate susţine construcţia de şcoli, acest lucru depinzând de puterea financiară a fiecărei comunităţi în parte. Continuă să citești O inedită experienţă misionară în Tanzania – Interviu cu Protosinghel Nicodim Petre

Le 25 janvier 2012, le métropolite Alexis de Carthage a terminé sa visite aux paroisses d’Afrique du Nord du Patriarcat d’Alexandrie

Le 25 janvier 2012, le métropolite Alexis de Carthage a terminé sa visite aux paroisses d’Afrique du Nord du Patriarcat d’Alexandrie

 

Karthagenis

Après avoir célébré les fêtes de Noël et du Nouvel An à Tunis et visité le centre patriarcal d’Alexandrie, Mgr Alexis s’est rendu à Alger, où il a célébré parallèlement la Théophanie (selon le nouveau calendrier) pour les Grecs et la Nativité (selon l’ancien calendrier) pour les Slaves. Le 22 janvier, il a célébré en l’église de l’Annonciation de la Mère de Dieu à Casablanca. Le métropolite a communiqué les vœux et la sollicitude du Patriarche d’Alexandrie Théodore pour ses ouailles dans ces régions de l’Afrique du Nord qui connaissent des difficultés. 

Source : Romfea.gr VIA orthodoxie.com

Mitropolitul Serafim de Pireu: „În această epocă atât de tulbure este nevoie de întoarcerea tuturor la Domnul Iisus Hristos”

Luni, 23 ianuarie 2012

Mitropolitul Serafim de Pireu:

„În această epocă atât de tulbure

 este nevoie de întoarcerea tuturor la Domnul Iisus Hristos”

Pocăinţa a fost recomandată ca deviză pentru Noul An de către Înalt Preasfinţitul Mitropolit de Pireu, k. Serafim, în timpul tăierii plăcintei de Anul Nou a Biroului de Tineret al Sfintei Mitropolii de Pireu, care a avut loc astăzi după amiază la Centrul duhovnicesc al Sfintei Biserici Mitropolitane a Sfintei Treimi.

În sala arhiplină de membri ai Activităţii Tineretului, Mitropolitul Pireului le-a urat un an bun şi binecuvântat, chemându-i în acelaşi timp pe toţi la pocăinţă despre care a spus că „este unica noastră salvare”.

„Timpul a fost creat de Dumnezeul cel Veşnic şi este nemăsurat şi veşnic”, a spus k. Serafim, subliniind că trecutul, prezentul şi viitorul sunt invenţiile noastre şi că timpul este o dimensiune, care are limite şi care ne învaţă ceva. A vorbit despre responsabilitatea pe care o avem toţi faţă de propriul sine, faţă de alţii, dar şi faţă de însuşi Dumnezeu, subliniind că noi, oamenii, facem greşeala de a ne minuna de marile daruri ale lui Dumnezeu, precum lumea, şi nu de însuşi Dumnezeu.

Referindu-se la o experienţă personală a spus că deviza noastră pentru Noul An trebuie să fie pocăinţa.

„Singurul lucru care ar putea oferi un alt gust lucrurilor este pocăinţa, aşa cum a trăit-o Zaheu. Pocăinţa, care înseamnă transformarea omului întreg şi nu un simplu regret pentru cele pe care le-am săvârşit, ci o schimbare a existenţei noastre”.

A vorbit despre realitatea curentă, subliniind că Continuă să citești Mitropolitul Serafim de Pireu: „În această epocă atât de tulbure este nevoie de întoarcerea tuturor la Domnul Iisus Hristos”

Întâlnirea Mitropolitului de Pireu cu Ministrul Protecţiei şi Ministrul Adjunct al Marinei

Întâlnirea Mitropolitului de Pireu cu Ministrul Protecţiei şi Ministrul Adjunct al Marinei 

Vineri, 27 ianuarie 2012 

O întâlnire cu Ministrul Protecţiei Cetăţeanului, domnul Hristos Papoutsis, a avut astăzi, vineri, 27 ianuarie 2012, Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Pireu, k. Serafim. 

Semnalăm că k. Serafim s-a întâlnit şi cu Ministrul Adjunct al Marinei, domnul Adonis Georgiadis. 

Mitropolitul Serafim de Pireu a avut ocazia să fie informat de către liderii politici ai celor două ministere în legătură cu chestiunile curente şi să facă un schimb de păreri şi îngrijorări pe teme de interes social.

De asemenea, Mitropolitul a avut o întâlnire şi cu Şeful Corpului Portuar, domnul Soulis, iar la sfârşit a binecuvântat şi plăcinta de Anul Nou a Corpului Portuar.

traducere, https://acvila30.ro
(Sursa: http://www.romfea.gr/index.php?ption=com_content&view=article&id=10738:2012-01-27-13-46-10&catid=26:2009-12-18-08-38-40)

Allan Carlson: ECONOMIA CENTRATĂ PE FAMILIE

Allan Carlson: Economia centrată pe familie

*

[Discurs rostit în cadrul „Summitului demografic de la Moscova: Familia şi viitorul umanităţii”, desfăşurat în perioada 29-30 iunie 2011, la Universitatea de Stat din Moscova.]

Unul dintre prizonierii Gulagului stalinist din anii 1930 a fost Aleksandr Chaianov. Economist agricol de o profunzime intelectuală ieşită din comun, Chaianov şi-a realizat cea mai mare parte a operei la Moscova şi a fost pe punctul de a pune bazele unei veritabile teorii a ceea ce el a numit „economia bazată pe familia naturală“. Din păcate, închisoarea şi apoi moartea au curmat proiectul său. Totuşi, lucrările pe care le-a lăsat ne lămuresc ce înseamnă o reală economie centrată pe familie. Mai mult, am convingerea că refacerea instituţiei familiei şi reînnoirea demografică depind de recuperarea unor idei din teoria lui Chaianov despre economia familiei naturale. Continuă să citești Allan Carlson: ECONOMIA CENTRATĂ PE FAMILIE

VIOLENŢA ŞI ADOLESCENŢII

VIOLENŢA ŞI ADOLESCENŢII

Şcoala este un loc unde prin excelenţă se exercită violenţa de către copii şi adolescenţi. De ce oare? Înseamnă asta ceva pentru educaţie? Am făcut undeva vreo greşeală?

Într-adevăr, să observăm că violenţa a coborât şi la vârste şcolare. Desigur, cantitativ vorbind, punctul culminant este atins la vârsta adolescenţei, când adolescenţii au posibilitatea să se adune în bande de răufăcători, adică să facă ceva mai organizat, ajutându-i la asta şi conformaţia trupească. Să precizăm aici doar că, în tema pe care o discutăm astăzi nu includem acele situaţii în care un copilaş prezintă comportament violent din motive de creştere, care sunt clar legate direct de copil, de personalitatea lui sau de ce vede în familie.

Continuă să citești VIOLENŢA ŞI ADOLESCENŢII

VIDEO DE LA VECERNIA ECUMENISTĂ DE LA ROMA PRILEJUITĂ DE ÎNCHEIEREA SĂPTĂMÂNII RUGĂCIUNILOR ÎN COMUN – Οικουμενιστικός Εσπερινός στη Ρώμη για το τέλος της εβδομάδας συμπροσευχών (Βίντεο)

Οικουμενιστικός Εσπερινός στη Ρώμη για το τέλος της εβδομάδας συμπροσευχών

(Βίντεο)

Ρώμη 25 Ιανουαρίου 2012. Στη  βασιλική του Αγίου Παύλου τελέσθηκε οικουμενιστικός εσπερινός από τον Πάπα Βενέδικτο, για το τέλος της εβδομάδας συμπροσευχών για τη „Χριστιανική Ενότητα». Συμμετείχαν Ορθόδοξοι,  Αγγλικανοί και διαφόρες άλλες Χριστιανικές ομολογίες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο  εκπροσωπήθηκε από το Μητροπολίτη Ιταλίας Γεννάδιο και  το Πατριαρχείο Μόσχας από τους π. Αnthony Sevryukov και π. Igor Vyzhanova.

Sursa: http://aktines.blogspot.com

FOTOGRAFII DE LA VECERNIA ECUMENISTĂ DE LA ROMA CU PRILEJUL ÎNCHEIERII SĂPTĂMÂNII RUGĂCIUNILOR ÎN COMUN – Φωτογραφίες από τον οικουμενιστικό εσπερινό στη Ρώμη για το τέλος της εβδομάδας συμπροσευχών

Φωτογραφίες από τον οικουμενιστικό εσπερινό στη Ρώμη για το τέλος της εβδομάδας συμπροσευχών

 *

Ctitorul Catedralei mitropolitane din Iaşi, omagiat prin rugăciune

110 ani de trecerea la cele veşnice a mitropolitului Iosif Naniescu :

Ctitorul Catedralei mitropolitane din Iaşi, omagiat prin rugăciune

1

Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire mitropolit Iosif Naniescu. La mormântul ierarhului, care a păstorit Moldova timp de 27 de ani, a fost oficiat un Trisaghion.

Mitropolitul Iosif Naniescu a fost omagiat ieri la Catedrala mitropolitană din Iaşi. Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat de dimineaţă Sfânta Liturghie. În cadrul acestei slujbe a fost pomenit mitropolitul Iosif Naniescu, de la trecerea sa în veşnicie s-au împlinit ieri 110 ani. Din soborul de preoţi au mai făcut parte protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi. Continuă să citești Ctitorul Catedralei mitropolitane din Iaşi, omagiat prin rugăciune

Ultimul adio adus noului sfinţit mucenic Vasilie din Siria (Foto)

Ultimul adio adus noului sfinţit mucenic Vasilie din Siria (Foto)

 Joi, 26 ianuarie 2012

Ultimul adio şi-au luat astăzi creştinii şi musulmanii de la părintele Vasilie (Nassar), care a murit ieri, miercuri, 25 ianuarie, împuşcat de focurile trase de nişte grupuri înarmate în Hama din Siria.

Înmormântarea părintelui Vasilie a avut loc într-o atmosferă plină de emoţie în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe din Hama.

Semnalăm că fericitul părinte Vasilios este primul cleric ortodox care a fost ucis de împuşcăturile teroriştilor din Siria.

Citiţi şi: https://acvila30.ro/2012/01/26/siria-un-nou-mucenic-al-lui-hristos-ieromonah-omorat-de-impuscaturile-teroristilor-in-siria