30 NOV. 2012, CONSTANTINOPOL: SĂRBĂTOAREA TRONULUI PATRIARHIEI ECUMENICE ÎN FANAR (PHOTO, gr)

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα 
Με εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια εορτάζεται σήμερα στο Φανάρι η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Ιεράρχες, κληρικοί και μοναχοί από κάθε γωνιά του πλανήτη, Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης, εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών, Κυβερνήσεων και Διπλωμάτες καθώς και πλήθος πιστών έχουν συρρεύσει στις Αυλές τις Μητρός Εκκλησίας για την Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Continuă să citești 30 NOV. 2012, CONSTANTINOPOL: SĂRBĂTOAREA TRONULUI PATRIARHIEI ECUMENICE ÎN FANAR (PHOTO, gr)

30 nov. 2012, PATRA – ELADA: PROCESIUNEA CU CAPUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI (PHOTO, gr)

Λιτανεία του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα (ΦΩΤΟ)

litania

Πάτρα, Γιώργος Φερδής

Χιλιάδες πιστοί παρέστησαν σήμερα στην λιτανεία του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην πόλη της Πάτρας.

Η λιτανευτική πομπή της εικόνας ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ενώ με στρατιωτικές τιμές πάνω σε όχημα του στρατού η Αγία κάρα του Αγίου. Continuă să citești 30 nov. 2012, PATRA – ELADA: PROCESIUNEA CU CAPUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI (PHOTO, gr)

MITROPOLITUL ANTIM AL TESALONICULUI: „FĂRĂ HRISTOS PENTRU ELADA NU EXISTĂ SALVARE!” (greek, POZE DE LA LITURGHIA FESTIVĂ DE AZI DIN MITROPOLIA PATREI, UNDE ASE AFLĂ CAPUL ŞI CRUCEA SF. ANDREI)

Άνθιμος: «Χωρίς Χριστό, η Ελλάδα δεν σώζεται» (ΦΩΤΟ)

 

patra14

Πάτρα, Γιώργος Φερδής

Λαμπρό συλλείτουργο τελέστηκε σήμερα, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Ανδρέου στην πόλη της Πάτρας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.

Στην ακολουθία συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Σερρών κ. Θεολόγος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και ο Ποιμενάρχης της Πάτρας κ. Χρυσόστομος. Continuă să citești MITROPOLITUL ANTIM AL TESALONICULUI: „FĂRĂ HRISTOS PENTRU ELADA NU EXISTĂ SALVARE!” (greek, POZE DE LA LITURGHIA FESTIVĂ DE AZI DIN MITROPOLIA PATREI, UNDE ASE AFLĂ CAPUL ŞI CRUCEA SF. ANDREI)

Izvoarele Apostolice ale creştinismului românesc

În continuare prezentăm un articol semnat de Prof. Dr. Emilian Popescu, intitulat Izvoarele Apostolice ale creştinismului românesc: Sfântul Apostol Andrei şi Tomisul şi publicat înRevista Studii Teologice din anul 1994, nr. 1-3:

Cei oare au scris despre originile creştinismului la români şi au dorit să-i arate vechimea sa milenară au menţionat de obicei şi pe Sfântul Apostol Andrei ca posibil sau chiar sigur misionar în Schythia Minor (Dobrogea) şi implicit la Tomis. Pe cât se poate urmări, legarea numelui Sfântului Apostol Andrei de ţara noastră şi de alte regiuni din jurul Mării Negre ori de Peninsula Balcanică este destul de veche. De pildă, mitropolitul Dosofitei al Moldovei (+ 1693) scria în anii 1682 şi 1686 în «Proloagele» sale pe luna noiembrie, la a treizecea zi «că apostolului Andrei i-a revenit, (prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde-i acum Ţarigradul, Tracia şi Macedonia şi sosind la Dunăre, ce-i zic Dobrogea, şi altele ce sunt la Dunăre, Tesalia şi «acestea toate le-a umblat». (N. Şerbănescu, Pătrunderea şi dezvoltarea creştinismului în Schytia Minor, în vol. „De la Dunăre la Mare” p. 24) Această convingere exprimată atât de pitoresc de mitropolitul Dosoftei în secolul al XVII-lea se întâlneşte şi după aceea, mai frecvent în secolele XIX şi XX. Aşa procedează, de pildă, Nicodim Aghioritul (Nicodim Aghioritul, Συναξαριστήσ των δώδεχα μηνών … t. IV, Constantinopol, 1842, ρ. 186.), Gh. Şincai (Gh. Şincai, Hronica Românilor şi a mai multor neamuri, I, Buda, 1844, p. 76—77), I. D. Petrescu, (I. D. Petrescu, Martirii Crucii din ambele Dacii, Bucureşti, 1856, p. 20—21) arhiereul Filaret Scriban (Arhiereul Filaret Scriban, Istoria bisericească a românilor pe scurt, Iaşi, 1871, p. 1—3), G. M. Ionescu(G. M. Ionescu, Istoria Bisericii Românilor din Dacia Traiană 44—678, d. Hr.I, Bucureşti, 1905, p. 95), R. Netzhammer (Raymund Netzhammer, Das altchristliche Tomis. Eine kirchengeschichtliche Studie, Salzburg, 1903, p. 3—6; idem, Creştinătatea în vechea Tomis, Baia Mare, 1904, p. 3—4; idem Die christlichen Altertilmer der Dobrudscha, Bukarest, 1918, p. 6—7), I. Popescu-Spineni (I. Popescu-Spineni, Vechimea creştinismului la români, Bucureşti, 1934, p. 12), Anton D. Velcu (Anton D. Velcu, Contribuţii la studiul creştinismului Daco-roman în secolele I—IV d. Hr., Bucureşti, 1936, p. 22—27), Ion I. Nistor (Ion I. Nistor, Legăturile cu Ohrida şi Exarhatul Plaiurilor, Bucureşti, 1945 (extras din Anal. Acad. Rom. Mem. Secţ. Ist., III, t. XXVII, 1945) şi mulţi alţii, dintre care mai apropiaţi de noi menţionez pe Ioan Rămureanu (Rămureanu, Noi consideraţii privind pătrunderea creştinismului la traco-geto-daci, în Ortodoxia, 20, 1974, 1, p. 168—171; Idem, Sfinţi şi martiri Ia Tomis- Constanţa, B.O.R., 92, 1974, 7—8, p. 797—799 şi în numeroase alte studii exprimă o părere asemănătoare) şi profesorii N. Şerbănescu (N. Şerbănescu, 2600 de ani de la prima mărturie documentară despre existenţa episcopiei Tomisului, B.O.R., 86, 1969, 9—10, p. 978—982; idem; Pătrunderea şi dezvoltarea creştinismului in Scythia Minor…) şi Mircea Păcurariu (Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, p. 63—64).
Continuă să citești Izvoarele Apostolice ale creştinismului românesc

APEL LA ÎNŢELEGERE ŞI COOPERARE PRACTICĂ

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

Patriarhia Română regretă neînţelegerile privind lăcaşul de cult dintre cele două comunităţi de credincioşi ortodocşi şi greco-catolici din satul Vintere, judeţul Bihor, şi exprimă speranţa că această situaţie nedorită va fi depăşită cât mai curând posibil pentru restabilirea păcii sociale între locuitorii acestei localităţi bihorene.

Este trist faptul că pentru rezolvarea neînţelegerii patrimoniale dintre credincioşii ortodocşi şi greco-catolici din localitatea Vintere s-a apelat mai întâi la justiţie, în loc să se încerce soluţionarea diferendului pe calea dialogului la nivel local, aşa cum de altfel s-a recomandat la întâlnirile internaţionale dintre Biserica Romano-Catolică şi Bisericile Ortodoxe.

De aceea, Patriarhia Română face un apel către ierarhii celor două eparhii, Ortodoxă şi Greco-Catolică, de a iniţia în cel mai scurt timp dialogul la nivel local pentru identificarea unei soluţii pastorale practice de rezolvare a neînţelegerii dintre cele două comunităţi româneşti.

*

Sursa: BASILICA.ro

Sărbătoarea Sfântului Andrei, sărbătoarea tuturor românilor

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1995, ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roşie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare naţională bisericească, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001.

Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Un izvor important pentru viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Andrei este “Istoria Bisericească” a lui Eusebiu de Cezareea.

„Origen în Comentariul la Geneză şi mai târziu Eusebiu de Cezareea în Istoria Bisericească mărturisesc că atunci când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului au început să predice, au tras la sorţi, iar Sfântului Apostol Andrei i-au căzut zona Pontului şi zona Sciţiei. Aceste informaţii ale lui Origen sunt întărite şi de Ipolit Romanul, martir în persecuţiile de la Roma care în lucrarea sa despre cei doisprezece Apostoli aminteşte de predica Sfântului Andrei în Sciţia”, după cum a precizat pentru TRINITAS TV, pr. prof. Dr. Adrian Gabor. Continuă să citești Sărbătoarea Sfântului Andrei, sărbătoarea tuturor românilor

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica a 25-a după Cincizecime, la încheierea liturghiei în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica a 25-a după Cincizecime, la încheierea liturghiei în catedrala „Hristos Mântuitorul”
*

La 25 noiembrie 2012, în duminica a 25-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus oficierea Dumnezeieştii liturghii în catedrala „Hristos Mântuitorul” la Moscova.
Cu ocazia sărbătoririi aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus şi a aniversării a 215 de ani din ziua naşterii sfântului ierarh Inochentie (Veniaminov), mitropolit de Moscova şi de Kolomna, la serviciul divin a participat o delegaţie de clerici şi mireni din Yakutia.

După terminarea liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimate Egor Afanasievici, Preşedintele Yakutiei! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Astăzi în catedrala „Hristos Mântuitorul” este o mare solemnitate. Noi mulţumim în rugăciune lui Dumnezeu pentru faptul produs cu 380 de ani în urmă – unirea Yakutiei cu Rusia. Acum 380 de ani cazacul de pe Enisey Petr Beketov a fondat o cetate, un fort-post pe malurile Lenei, căruia i-a fost sortit să devină capitala Yakutiei. Acest fapt s-a produs în a. 1639, practic imediat după depăşirea Vremurilor Tulburi, care a transformat Rusia în ruine, care nu doar a explodat pacea civilă, dar a şi dus la dezechilibrul minţilor într-o astfel de măsură, încât oamenii şi-au pierdut reperele de orientare în viaţă, şi-au distrus organizarea lor statală, s-au ridicat unii împotriva altora în lupta fratricidă, deschizând astfel calea unei îngrozitoare permisivităţi a celor care şi-au pierdut conştiinţa şi au făcut fărădelegi în ţara noastră. Continuă să citești Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica a 25-a după Cincizecime, la încheierea liturghiei în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

sfantul-apostol-andrei-cel-intai-chemat

Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1995, ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roşie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare naţională bisericească, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001.

De asemenea, prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în 23 noiembrie 2011 şi de Camera Deputaţilor în 26 iunie 2012, iar apoi promulgată prin Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al preşedintelui României, ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost consacrată ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”.

În anul 1996, la iniţiativa şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost adusă la Iaşi, de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia), racla cu capul Sfântului Apostol Andrei. Acest moment a fost marcat, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în calendarul bisericesc prin sărbătorirea, în fiecare an, în data de 13 octombrie, a Aducerii moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi. Continuă să citești Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

MITROPOLITUL TEOCLIT DE IERISSO: „CREDINŢA ORAŞULUI PATRA IZVORĂŞTE DE LA APOSTOLUL ANDREI” (PHOTO, gr)

MITROPOLITUL TEOCLIT DE IERISSO: „CREDINŢA ORAŞULUI PATRA IZVORĂŞTE DE LA APOSTOLUL ANDREI”

(PHOTO, gr)

.

patra

Πάτρα, Γιώργος Φερδής

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Πάτρα.

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Σερρών κ. Θεολόγος,  Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και ο οικείος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος μετά το πέρας του Εσπερινού, ευχαρίστησε θερμά τους Μητροπολίτες για την παρουσία τους, ενώ ιδιαίτερα στον πνευματικό του αδερφό, νέο Μητροπολίτη Ιερισσού κ. Θεόκλητο, έδωσε πολλές ευχές και ευχόμενος καλή δύναμη στο ποιμαντικό του έργο στην Μακεδονία.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Ιερισσού, ο οποίος τόνισε την σημαντική εκδοχή της πνευματικότητας στην Εκκλησία μας, μέσα από το μαρτύριο των Αγίων αλλά και την ζωή των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην χρησιμότητα των λειψάνων των Αγίων, που μέσα από αυτά ζούμε την πνευματική μας ζωή. Continuă să citești MITROPOLITUL TEOCLIT DE IERISSO: „CREDINŢA ORAŞULUI PATRA IZVORĂŞTE DE LA APOSTOLUL ANDREI” (PHOTO, gr)

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Apostol Andrei [30 noiembrie 2012]

 

Predică la pomenirea Sfântului Apostol Andrei

[30 noiembrie 2012]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 

Iubiții mei,

din păcate, cei mai mulți dintre români „știu” despre Sfântul Andrei că de ziua lui se pune grâu la încolțit…iar șoferii că există un semn, la trecerea de linie de cale ferată, care se numește Crucea Sfântului Andrei.

Puțini știu câte ceva despre viața lui…sau despre Sfintele lui Moaște.

Mai recent…tot mai mulți au aflat că el este evanghelizatorul nostru, al românilor…și că există locuri, în Dobrogea, care amintesc de propovăduirea lui.

Însă cunoașterea Sfântului Andrei prin viața lui…dar, mai ales, prin rugăciunea către el e ceea ce noi avem nevoie să facem.

Pentru că datele despre Sfinți trebuie să ne ajute în rugăciunea noastră față de ei. Continuă să citești Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Apostol Andrei [30 noiembrie 2012]

NU ESTE DE AJUNS DOAR SĂ-I ADMIRĂM PE PĂRINȚI

NU ESTE DE AJUNS DOAR SĂ-I ADMIRĂM PE PĂRINȚI

*

 *

Părintele Dionisie Tatsis

Mulți oameni caută astăzi cu nerăbdare Părinți înduhovniciți pentru a afla soluții la problemele pe care le au. Ei vor să întâlnească un nou Părinte Paisie, care să aibă o iubire generală și nemărginită, înțelepciune de Sus, o viață sfântă și rugăciune încredințată lui Dumnezeu, prin care el să împlinească minuni. Ei caută și sună clerici cunoscuți pentru a afla despre aceștia și se întristează pentru că nu au avut sanșa de a-l fi întâlnit pe Cuviosul Paisie cât timp trăia.
Răspunsul pe care-l află, de regulă, este acela că Dumnezeu va trimite iarăși astfel de Părinți care să ne susțină și să ne ajute. Evident, acest lucru ne dă speranță, dar frații și surorile noastre vor să-și rezolve problemele acum, nu în viitor. Oricine poate vedea asta în vocea, teama și lacrimile lor.
De multe ori, oamenii se bazează pe rugăciunile făcute de alții pentru ei, uitând că propriile rugăciuni, când vin din inimă curată, sunt ascultate și cererile sunt împlinite. Comunicarea cu Dumnezeu nu ar trebui făcută prin intermediul unor terțe persoane. Fiecare trebuie să se roage, să observe și să împlinească poruncile evanghelice și să vorbească cu cei care îi pot ajuta. Din păcate, atunci când un frate sau o soră devine leneș/ă, ei ar trebui să se trezească și să găsească drumul către Dumnezeu.
Am observat că multe studii și cărți care sunt scrise despre Părinți contemporani pun în evidență evenimentele miraculoase, minunile împlinite de aceștia și mai puțin pun accent pe învățăturile lor. Acesta este un aspect care trebuie îndreptat. Scopul unei minuni este acela de a-l face cunoscut pe Părinte și de a-i evidenția sfințenia.  Numărul minunilor în sine nu are nici o valoare deosebită. Una, o sută? Ele sunt aceleași. Trebuie să nu uităm că Mântuitorul este Acela  Care face minuni prin sfinții Săi. Dacă Hristos consideră că minunea cerută de cineva nu îi este spre folos duhovnicesc, atunci nu o va face!
Atenția noastră trebuie îndreptată în principal spre scrierile și învățăturile Părinților. Trebuie să studiem și să contemplăm mai mult, să ne minunăm de înțelesurile lor și să încercăm să le aplicăm fără rezerve și interpretări greșite, mereu fiind convinși că tot ceea ce aflăm de la Sfinții Părinți au fost mai întâi aplicate de către ei înșiși. Curând, vom descoperi că drumul, calea Părinților trebuie să devină propria noastră cale, iar experiențele lor trebuie să devină experiențe proprii nouă.
Nu este de ajuns să fim admiratori ai Părinților și să avem o cale diferită în viețile noastre. Trebuie să fim umilii lor imitatori! Să fie exemple remarcabile în viața noastră duhovnicească!
***

24 FEBRUARIE 2012: ALEGEREA NOULUI PATRIARH AL BULGARIEI

kiril

Pe 24 februarie

 va avea loc alegerea noului Patriarh al Bulgariei

 

Miercuri,28 noiembrie 2012 

Autor: APE-MPE – 12.01

Pentru24 februarie 2013a fost fixată alegerea noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare, potrivit celor declarate Agenţiei Bulgare de Ştiri VTA de către Mitropolitul Chiril de Varna şi Veliki Preslav, care îndeplineşte îndatoriririle de locţiitor al Sfântului Sinod după mutareala Domnula Patriarhului Maxim pe 6 noiembrie. 

Conform statutului Bisericii, sinodul electiv trebuie să aibă loc la 4 luni după mutareala Domnula Patriarhului, adică pe 6 martie.

Însă, pentru că se stipulează şi că ziua şedinţei trebuie să fie duminică, iar ultima duminică înainte de 6 martie cade pe 3 martie, când este sărbătoare naţională în  Bulgaria, data alegerii viitorului patriarh a fost mutată pe 24 februarie.

 

Reglementările stabilesc totodată anunţarea cu o săptămână înainte de sinodul electoral, a numelor a trei mitropoliţi din care să fie ales viitorul patriarh.

 

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright Continuă să citești 24 FEBRUARIE 2012: ALEGEREA NOULUI PATRIARH AL BULGARIEI

Archiprêtre Lev Semenov: Les mariages homosexuels: Comment sommes-nous arrivés à ça? Où allons-nous?

Archiprêtre Lev Semenov:

Les mariages homosexuels: Comment sommes-nous arrivés à ça? Où allons-nous?

 *
 
 
Le poids lourd politique du monde occidental a fait un pas vers l’abîme. Si l’on en croit les nouvelles à la radio, plus tard a confirmé dans la presse, le Président Barack Obama a fait sa première déclaration publique en faveur de la légalisation des mariages homosexuels.
On ne peut que sympathiser avec les citoyens de ce pays qui ont la foi chrétienne, d’imaginer simplement ce qu’ils ont ressenti quand ils ont entendu cette déclaration de leur chef d’Etat…
Il y a beaucoup d’orthodoxes aux Etats-Unis (mon stage à l’université de New York en 1999, où j’ai rencontré le clergé et les laïcs de quatre juridictions orthodoxes, m’ont convaincu de cela) et je pense qu’ils n’étaient pas contents de la déclaration du Président.
Dans le cadre de cette nouvelles choquantes, deux questions se posent naturellement: Comment cela pourrait-il se produire? Et qu’est-ce qui vient après? Continuă să citești Archiprêtre Lev Semenov: Les mariages homosexuels: Comment sommes-nous arrivés à ça? Où allons-nous?

Arhim. Mihail Daniliuc: CE ESTE PATRIOTISMUL ŞI DE CE MERITĂ SĂ RĂMÂNEM PATRIOŢI

Ce este patriotismul şi de ce merită să rămânem patrioţi

arhim. Mihail Daniliuc

 

Fără apartenența la un neam, la o istorie, devenim și mai săraci, și mai înfometați, și mai datori.

 

Patriotismul nu înseamnă ură împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic.”

Așa înţelegea unul din marii noștri români, Mihail Sadoveanu, ideea de patriotism, care, din păcate, astăzi se vede condamnată la o nedreaptă stigmatizare.

Am amintit de frumoasele slove ale romancierului, căci ne aflăm în preajma unui eveniment ce readuce în discuție noțiunile de patrie și patriotism. În fiecare an, la începutul lui decembrie, neamul românesc își serbează ziua națională. Prilej potrivit pentru declarații înflăcărate, însoţite de diferite manifestări marcând sărbătoarea. Unii din frații noștri arborează drapelul național, alții își fac timp să asiste la evenimentele organizate de cârmuire la nivel central sau local, iar alții trec nepăsători pe lângă tumultuoasele festivități, considerându-le anoste ori emfatice. Continuă să citești Arhim. Mihail Daniliuc: CE ESTE PATRIOTISMUL ŞI DE CE MERITĂ SĂ RĂMÂNEM PATRIOŢI

ROMÂNII ÎŞI SĂRBĂTORESC OCROTITORUL SPIRITUAL

Românii îşi sărbătoresc ocrotitorul spiritual

 *

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit vineri, 30 noiembrie, în Biserica Ortodoxă. La noi în ţară, Sfântul Andrei se bucură de o cinstire deosebită, fiind considerat Apostolul românilor sau creştinătorul poporului român, motiv pentru care numeroase biserici de mir şi mănăstiri l-au luat ca ocrotitor şi îl prăznuiesc în fiecare an, organizând ample evenimente religioase şi culturale, informează Ziarul Lumina. Continuă să citești ROMÂNII ÎŞI SĂRBĂTORESC OCROTITORUL SPIRITUAL

27 nov. 2012, SUA: HIROTONIA EPISCOPULUI GRIGORIE DE NYSSA

 

nissis

Hirotonia Episcopului Grigorie de Nyssa

 (FOTO)

Miercuri, 28 noiembrie 2012

Ieri, marţi,27 noiembrie 2012, a fost hirotonit Preasfinţitul Episcop ales de Nyssa, kyr Grigorie, în Catedrala Mântuitorului.

Hirotonia a fost oficiată de Arhiepiscopul Americii, kyr Dimitrie, împreună cu Arhiepiscopul Antonie al Bisericii Ucrainei în SUA, de Mitropolitul de Atlanta, kyr Alexie, de Mitropolitul de Pittsburgh, kyr Sava, şi de Episcopul Daniil al Bisericii Ucrainene.

La hirotonie şi întronizare au asistat clerici şi credincioşi, precum şi episcopi ai bisericilor romano-catolice, luterane şi ai bisericii greco-catolice. 

În încheiere semnalăm că Episcopul de Nyssa va prelua păstorirea Episcopiei Carpato-ruse din SUA.

Photos: Dimitrios Panagos

Fotografii: Dimitrios Panagos

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright Continuă să citești 27 nov. 2012, SUA: HIROTONIA EPISCOPULUI GRIGORIE DE NYSSA

ANUNȚ – Pelerinaj în Italia organizat de filiala Brașov a Asociației Predania

Asociația Predania (Filiala Brașov) organizează o călătorie – pelerinaj, pe urmele sfinților ale căror moaște se găsesc în Italia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom pleca pe 26 Decembrie (după-amiază) și ne vom întoarce pe 5 Ianuarie (dimineața).

În Roma (unde de găsesc mormintele Sfântului Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel, precum și moaștele multor alți sfinți ierarhi, mucenici, drepți și cuvioși) vom zăbovi mai multe zile: din 28 Decembrie, până în 2 Ianuarie.

În celelalte zile, vom admira minunatele mozaicuri și edificii romane din Ravena si Aquileea și ne vom închina la sfintele moaște (majoritatea aduse din Răsăritul Creștin, în timpul cruciadelor) din Veneția, Padova, Florența și Bologna. În drumul spre Italia, ne vom opri pentru a ne plimba prin capitalele europene de pe malul Dunării, Viena și Budapesta, dar nici aici nu vom neglija lăcașurile Creștine.

Pelerinajul este astfel alcătuit, încat să avem posibilitatea să participam la sfintele slujbe (în biserici ortodoxe) la toate sărbătorile din acest răstimp.

Costul total este de 250 de euro, iar înscrierile pot fi făcute până la 1 Decembrie. Mai multe detalii puteți primi scriindu-ne la adresa contact@librariapredania.ro sau apelându-ne la  0725 359 254. Vă rugăm să împărtășiți celor interesați!

*****

Sursa: email.

PREDICA AUDIO A PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA a XXX-a DUPĂ RUSALII (2012)

PREDICA AUDIO PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA a XXX-a DUPĂ RUSALII (2012)

 

http://prediciortodoxe.ro/2012/11/27/predica-preafericitului-parinte-daniel-la-duminica-a-xxx-a-dupa-rusalii-2012/