A TRECUT LA DOMNUL FOSTUL MITROPOLIT DE KISAMOS, IRINEU (PHOTO)

galanakis041a

Εκοιμήθη πλήρης ημέρων σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ο Μητροπολίτης πρώην Κισάμου κ. Ειρηναίος Γαλανάκης.

Η σωρός του θα τεθεί σε προσκύνημα εις τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καστελλίου Κισάμου.

Αναμένεται Απόφασις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης περί της ημερομηνίας και ώρας τελέσεως της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και ταφής του. Continuă să citești A TRECUT LA DOMNUL FOSTUL MITROPOLIT DE KISAMOS, IRINEU (PHOTO)

De ce Hristos este numit mire?

De ce Hristos este numit mire?

Ioan-Lucian Radu
 

În căsătorie, un bărbat şi o femeie sunt uniţi într-o relaţie de iubire, tovărăşie, intimitate. Când Biblia prezintă relaţia dintre Hristos şi poporul Său ca a unui soţ şi a unei soţii, se exprimă adevărul că există o comuniune intimă şi indisolubilă a lui Hristos cu comunitatea de credincioși, pe care El a câștigat-o cu sângele Său. 

 

 

Începând cu Denia de duminică seara, pană în Sfânta și Marea Joi, se cântă următorul tropar: „Iată, Mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar netrebnică e cea pe care o va găsi lenevindu-se…”

În mod cert, cântarea bisericească face referire la pilda celor 10 fecioare, care este amintită în marțea Săptămânii Patimilor. Dacă Hristos, în pilda Sa, nu ne dă nicio explicație referitoare la identitatea mirelui, cântările bisericești, culegându-și înțelepciunea din Sfintele Scripturi, ne indică în mod clar cine este mirele: el este Hristos, Mântuitorul, iar mireasa nu este nimeni altcineva decât Biserica Sa, anume comunitatea celor credincioși. Continuă să citești De ce Hristos este numit mire?

Pastorala ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei la Praznicul Sf. Învieri: DUMNEZEIASCA LITURGHIE – TRĂIRE A TAINEI ÎNVIERII (2013)

Dumnezeiasca Liturghie – trăire a tainei Învierii

*

Având un asemenea dar de viaţă, de lumină, de bucurie în Liturghie, să rămânem aproape de biserică, de altar, de spovedanie, de împărtăşirea cu Sfintele Taine. Există atâta moarte în lume pentru că nu ne apropiem de izvorul bogat în viaţă al Liturghiei.

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor:
har, bucurie, iertare şi ajutor
de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

 

„Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea, că, ori de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea paharul acesta, moartea Mea veţi vesti, Învierea Mea veţi mărturisi.“ (1)

 

Iubiţi fraţi preoţi,
Drept-măritori creştini,

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Se cuvine să aducem mulţumire, înainte de toate, Domnului Hristos că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la slăvitul praznic al Învierii, la noaptea cea plină de lumină a Sfintelor Paşti. Ne bucurăm pentru aceste clipe, anticipând bucuriile pe care le vom trăi timp de câteva zile în ritm de sărbătoare pascală.

Despre rostul şi importanţa Învierii Domnului pentru viaţa noastră, marele teolog Dumitru Stăniloae spune: „Fără înviere, naşterea oamenilor n-ar avea nici o raţiune. Existenţa însăşi ar rămâne cu totul inexplicabilă. Singură învierea umple toate de sens, de lumină“ (2). Cunoscând acest adevăr, Biserica îi consacră zilele de Paşti şi cele până la Înălţare, dar şi duminicile de peste an, însă mărturiseşte, totodată, că fiecare zi este şi ar trebui să devină o zi a Învierii, întrucât Domnul Cel înviat este totdeauna cu noi. (3) Continuă să citești Pastorala ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei la Praznicul Sf. Învieri: DUMNEZEIASCA LITURGHIE – TRĂIRE A TAINEI ÎNVIERII (2013)

Paralelă între Patimile lui Iisus și patimile lui Iosif

Paralelă între Patimile lui Iisus și patimile lui Iosif

 
 

O dată cu începerea acestei sfinte săptămâni, începem și noi să cugetăm cu luare aminte la Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primul care a preînchipuit pe Hristos pătimind a fost Iosif, al unsprezecelea fiu al patriarhului Iacov de aceea Biserica pomenește și amintirea sa în lunea din săptămâna Patimilor.

 

O dată cu începerea acestei sfinte săptămâni, începem și noi să cugetăm cu luare aminte la Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primul care a preînchipuit pe Hristos pătimind a fost Iosif, al unsprezecelea fiu al patriarhului Iacov de aceea Biserica pomenește și amintirea sa în lunea din săptămâna Patimilor.

Iosif este o prefigurare a lui Hristos deoarece povestea sa din Vechiul Testament începe cu Israel descriindu-l cu un bun păstor al turmei sale. La cartea Facere 37, 3 se spune: Şi iubea Israel pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi. În visul lui Iosif, soarele, luna și stele i se închinau. Ca Iosif, Iisus s-a smerit pe Sine și apoi a fost înălțat ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt(Filipeni 2, 10). Continuă să citești Paralelă între Patimile lui Iisus și patimile lui Iosif

Duminica Floriilor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti (Foto)

Duminica Floriilor la Patriarhie

*

 

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 28 aprilie 2013 Intrarea Domnului în Ierusalim, Sărbătoare care mai este cunoscută ca Duminica Floriilor. În cadrul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XII-lea, versetele de la 1 la 18 care prezintă Ungerea Mântuitorului Iisus Hristos în Betania, dar şi Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim. 

La Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Continuă să citești Duminica Floriilor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti (Foto)

DUMINICA FLORIILOR ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI (PHOTO, gr)

Κυριακή των Βαῒων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

*

Την Κυριακή των Βαῒων, 28η Απριλίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό καί Καθεδρικό Ναό του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας. Continuă să citești DUMINICA FLORIILOR ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI (PHOTO, gr)

Slujirea Patriarhului de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim în catedrala „Hristos Mântuitorul”. Hirotonia arhimandritului Ferapont (Kaşin) în treapta de episcop de Macariev (VIDEO, FOTO, ru)

*

Foto: S. Vlasov, C. Novotarski

La 28 aprilie 2013, în duminica a șasea a Postului cel Mare, a floriilor, de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie a sfântului Ioan Gură de Aur la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, şi a condus hirotonirea arhimandritului Ferapont (Kaşin) în treapta de episcop de Macariev, vicar al Eparhiei de Kostroma.

Cu Sanctitatea Sa au coliturghisit: mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; Continuă să citești Slujirea Patriarhului de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim în catedrala „Hristos Mântuitorul”. Hirotonia arhimandritului Ferapont (Kaşin) în treapta de episcop de Macariev (VIDEO, FOTO, ru)

În Lunea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir

În Lunea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir

 

La 29 aprilie, în lunea din Săptămâna Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir în biserica mică a mănăstirii stavropighiale Donskoi, or. Moscova.

Sâmbăta Dreptului Lazăr și Duminica Floriilor la Stockholm

Sâmbăta Dreptului Lazăr și Duminica Floriilor la Stockholm

 
 
 
 
În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr cel înviat a patra zi din morți, la 27 aprilie 2013, Preasfințitul Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit Liturghia și pomenirea morților la Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Cu acest prilej,  Preasfințitul Macarie a susținut cateheza cu tema: „Învierea lui Lazăr și învierea cea de obște”. Preasfinția Sa  a arătat că învierea lui Lazăr prefigurează  Înviera Domnului și prevestește învierea noastră.
 
 
 
În Duminica Floriilor, la 28 aprilie 2013, Preasfinţitul Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei românești din cartierul Bredäng din Stockholm, fiind înconjurat de preoții Gheorghe Borca, Ioan Ruja, Florin Balan și diaconul Sorin Sîplăcan. Continuă să citești Sâmbăta Dreptului Lazăr și Duminica Floriilor la Stockholm

Învierea lui Hristos – Slava Sfintei Cruci – Pastorală de Sfintele Paști 2013 a PF Părinte Daniel

Învierea lui Hristos – Slava Sfintei Cruci – Pastorală de Sfintele Paști 2013

† Daniel prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicului cler
și preaiubiților credincioși
din Arhiepiscopia Bucureștilor

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase,
şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!”

(Din cântările Sfintelor Paşti)

Hristos a înviat!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Taina Învierii Domnului este nedespărţită de Taina Crucii Sale, deoarece Hristos Cel Înviat din morţi este Hristos Cel Răstignit.

Crucea Mântuitorului Hristos este semnul iubirii Sale atotputernice şi smerite, făcătoare de viaţă şi dătătoare de bucurie. În Sfânta Cruce este ascunsă puterea Învierii, iar lumina Învierii este slava Sfintei Cruci. Astfel, Sfânta Cruce nu este doar semn al jertfei şi al morţii, ci şi semn al Învierii şi al biruinţei. Continuă să citești Învierea lui Hristos – Slava Sfintei Cruci – Pastorală de Sfintele Paști 2013 a PF Părinte Daniel

PATRIARHUL IOAN AL ANTIOHIEI: „NU NE DESCURAJEAZĂ CRIMELE ŞI RĂPIRILE!”

antioxeias11

Legături:

 

 

Patriarhul Antiohiei:

 „Nu ne descurajează crimele şi răpirile”

 

 

Sâmbătă, 27 aprilie 2013

 Autor: Emilios Polyghenis

 

 „Evenimentele politice care au loc în ţara noastră ameninţă omul, familia sa, viaţa sa şi îl lipsesc de cele necesare traiului. Suntem încercaţi zilnic fie prin răpiri, fie prin ucideri”, spune, printre altele,  în enciclica sa  pastorală Patriarhul Antiohiei şi al întregului Răsărit, kyr Ioan.

Kyr Ioan subliniază: „Să ne ucidă sau să ne răpească sau să se ne distrugă instituţiile, acest lucru nu ne micşorează deloc hotărârea noastră de a rămâne ataşaţi patriotismului nostru, co-existenţei noastre comune, rămânerii noastre pe teritoriile noastre şi căutării adevărului şi dreptăţii  patriei noastre”.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright Continuă să citești PATRIARHUL IOAN AL ANTIOHIEI: „NU NE DESCURAJEAZĂ CRIMELE ŞI RĂPIRILE!”

Vecernia Floriilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Vecernia Floriilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat astăzi, 27 aprilie 2013, slujba Vecerniei unită cu Litia pe platforma Catedralei Mântuirii Neamului. Alături de Patriarhul României a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor înconjuraţi de un sobor de 12 preoţi şi 7 diaconi în prezenţa preoţilor din cele trei protoierii ale Capitalei, preoţii din Protoieriile Ilfov Nord şi Ilfov sud, preoţii de caritate din Bucureşti şi militari din Bucureşti.


La finalul slujbei Preafericitul Părinte Patriarh a citit o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru lucrările ce s-au săvârşit până în prezent la infrastructura Catedralei Mântuirii Neamului. Apoi, a fost rostită rugăciunea la binecuvântarea ramurilor de salcie: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe Heruvimi, Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei – ramuri de copaci şi stâlpări de finic I-a prevestit învierea; însuţi, Stăpâne, păzeşte-ne şi pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Şi, precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi-au strigat Ţie: «Osana!», apără-ne şi pe noi, ca, prin laude şi cântări duhovniceşti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Continuă să citești Vecernia Floriilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Preasfințitul Corneliu, Episcopul Hușilor: LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL PE CALEA IERUSALIMULUI

Lumina şi întunericul pe calea Ierusalimului

Preasfințitul Corneliu, Episcopul Hușilor
 

Ultima săptămână a Postului Sfintelor Paşti se încheie cu sărbătoarea triumfală a Intrării pentru ultima dată a Domnului şi Mântuitorului nostru în cetatea Ierusalim, cetate cu trecut plin de istorie, dar şi cu un tragism plin de semnificaţie.

După ungerea cu mir de nard de către Maria sora lui Lazăr pe care-l înviase din morţi şi care acum era o puternică mărturie de biruinţă asupra morţii pe care Mântuitorul o arătase, „ca lumea să creadă că de la Dumnezeu a venit“ (Ioan 11, 42) şi că în curând se va întoarce acolo, mulţimile venite pentru sărbătoarea Paştelui iudaic, aflând că Iisus urma să vină în cetate, erau doritori să-L vadă pe El, dar şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. O mare nelinişte tulbura pelerinii, în centrul acestei nedumeriri fiind Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, de care nu erau siguri dacă va veni sau nu la această apropiată sărbătoare (Ioan 11, 56). Continuă să citești Preasfințitul Corneliu, Episcopul Hușilor: LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL PE CALEA IERUSALIMULUI

Pr. Constantin Sturzu: Intrarea triumfală în Ierusalim şi refuzul puterii

Intrarea triumfală în Ierusalim şi refuzul puterii

pr. Constantin Sturzu

Creştinul este chemat să instaureze pe pământ adevărata Împărăţie. Nu o împărăţie bazată pe legi mai mult sau mai puţin perfectibile, ci una fondată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu una a cărei ordine este asigurată prin forţă, ci una a cărei coeziune i-o conferă iubirea, nu o societate în care fiecare se străduieşte să parvină, ci una în care a dărui este verbul de căpătâi.

Încă de la începuturile misiunii Sale publice, Mântuitorul a fost asaltat de mulţimi de oameni. În chiar primul capitol al Evangheliei după Marcu, după ce ni se relatează minunea vindecării, în sinagoga din Capernaum, a unui „om cu duh necurat”, aflăm că „a ieşit vestea despre El îndată pretutindeni în toată împrejurimea Galileii” (Marcu 1, 28). Intrând în casa lui Petru, acolo a vindecat pe soacra acestuia – cea „prinsă de friguri” -, apoi pe „toţi bolnavii şi demonizaţii”, încât „toată cetatea era adunată la uşă” (Marcu 1, 33). Însă în următoarea zi, foarte de dimineaţă, Domnul Se retrage „într-un loc pustiu şi Se ruga acolo”. Aici intervine un episod extrem de grăitor, care ne ajută să înţelegem mai bine ce impact a avut, acum aproximativ două mii de ani, această activitate publică a Fiului lui Dumnezeu. Căci au mers să-L caute Simon Petru şi alţi ucenici şi, găsindu-L, i-au spus: „Toţi Te caută pe Tine” (Marcu 1, 37). Acest „Toţi Te caută pe Tine” nu cuprinde în sine nici o exagerare. Într-adevăr, Hristos Domnul era căutat mai ales de cei care sufereau de diverse neputinţe sau de cei care erau însetaţi de cuvânt dumnezeiesc. Şi dacă încă din primele zile ale activităţii Sale devenise atât de cunoscut, e lesne să ne imaginăm cam la ce cote ajunsese popularitatea Sa (ca să vorbim mai pe înţelesul omului de azi), după vreo trei ani de propovăduire şi de minuni săvârşite. Iar una dintre cele mai mari minuni făcute, chiar spre sfârşitul misiunii Sale, a fost cea a învierii prietenului Său, Lazăr, din morţi, la patru zile după ce fusese îngropat. Continuă să citești Pr. Constantin Sturzu: Intrarea triumfală în Ierusalim şi refuzul puterii

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim [2013]

Predică la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Intrarea Domnului in Ierusalim

Iubiții mei,

primii pe care Triodul îi remarcă în spațiul praznicului de astăzi sunt „pruncii cei fără de răutate” [Triodul, ed. BOR 2000, p. 528]. Ei au venit și I-au adus Domnului „cântare de biruință” [Ibidem].

Însă venirea lor nu a fost una la întâmplare ci una duhovnicească.

Pentru că Sfântul Duh, Care i-a învățat pe Apostoli să vorbească în alte limbi, „Același a îndemnat și pe tinerii evreiești cei fără de răutate, să strige: Osana, Celui dintru înălțime! Bine este cuvântat Cel ce vine, Împăratul lui Israel” [Idem, p. 531]. Continuă să citești Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim [2013]

Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril, adresat Preşedintelui Rusiei V.V. Putin în legătură cu răpirea a doi ierarhi în Siria

Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril, adresat Preşedintelui Rusiei V.V. Putin în legătură cu răpirea a doi ierarhi în Siria

 

 

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin un mesaj, în care şi-a exprimat profunda alarmă în legătură cu răpirea în nordul Siriei a binecunoscutului ierarh al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, mitropolitul de Aleppo Pavel, şi a mitropolitului Bisericii Ortodoxale Siriene mar Gregorios Yohanna Ibrahim.

Excelenţei Sale Vladimir Vladimir Vladimirovici Putin, Preşedintele Federaţiei Ruse

Excelenţa Voastră, multstimate Vladimir Vladimirovici!

Cu un sentiment de profundă alarmă vă comunic că pe data de 22 aprilie, anul curent, au fost răpiţi de către necunoscuţi arhiereul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, mitropolitul de Aleppo Pavel. Automobilul dumnealui a fost atacat, iar diaconul care conducea maşina ierarhului a fost ucis. Mitropolitul Pavel este fratele Preafericitului Patriarh al Antiohiei şi al întregului Orient Ioan X. Concomitent cu mitropolitul, a fost răpit arhiepiscopul siro-iacobit al oraşului Aleppo mar Gregorios Yohanna Ibrahim (Biserica Ortodoxală Siriană). Ambii arhipăstori se aflau în împrejurimile oraşului Aleppo, urmărind distribuirea ajutorului umanitar. Continuă să citești Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril, adresat Preşedintelui Rusiei V.V. Putin în legătură cu răpirea a doi ierarhi în Siria

Hramul Parohiei românești „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm

Hramul Parohiei românești „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm

 
*
_DSC9455
 
 
Credincioșii ortodocși români din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm și-au cinstit ocrotitorul. Marți, 23 aprilie 2013, Liturghia Darurilor înainte sfințite și Taina Sfântului Maslu au fost săvârșite de Preasfințitul Episcop Macarie al Europei de Nord, înconjurat de preoții Toader Doroftei, Dumitru Stănei, Ovidiu-Teodor Băncilă și diaconul Sorin Sîplăcan.
 
 
 
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Macarie s-a referit la pilda vieții și mărturisirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, felicitându-i pe numeroșii enoriași care poartă numele acestui martir, purtător de biruință. La finalul slujbei, Preasfințitul Macarie a oferit pentru slujirea liturgică din parohie, un set de acoperăminte pentru sfintele vase, lucrate la atelierul Centrului eparhial din Stockholm.