Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre viaţa şi personalitatea Sfântului Apostol Andrei şi despre importanţa acestui sfânt în istoria poporului român.

Am găsit pe Mesia

Patriarhul României a vorbit celor prezenţi despre chemarea ucenicilor la propovăduire de către Mântuitorul arătând că această chemare este o chemare sfântă. Continuă să citești Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

Pr. Constantin Sturzu: În numele libertăţii

În numele libertăţii

pr. Constantin Sturzu
 

Se pedalează foarte mult pe ideea legalizării aşa-ziselor „mariaje” între persoane de acelaşi sex, tot invocându-se libertatea acestora de a trăi în conformitate cu propriile lor opţiuni sexuale. Homosexualii ar dori, practic, să poată purta nume de „soţ” şi de „soţie” în cadrul unui cuplu numit „familie”. Tot în numele libertăţii, ulterior vor cere, cum au făcut-o deja în alte state, să fie „mamă” şi „tată”, apoi să fie „preot” sau „preoteasă” sau „episcop” în Biserică, iar ulterior să nu mai existe deloc nici o distincţie de gen (sunt ţări unde se lucrează la propuneri de a nu se mai menţiona sexul – masculin sau feminin – în nici un document oficial). Cine ştie unde se vor opri, probabil se va ajunge până acolo încât să se ceară renunţarea la orice distincţie între om, animal, plantă şi piatră. Aşa vom avea, în sfârşit, „libertatea” de a ne căsători cu un copac – în cadrul unei ceremonii oficiate de o capră – şi de a înfia un bolovan pe care să-l creştem în cadrul unei „familii” protejate de stat.

 

 

Istoria ultimului secol, şi mai ales a ultimilor ani, nu este, din anumite puncte de vedere, decât consecinţa modului în care omenirea a înţeles şi s-a raportat la libertate. Concept suficient de pretenţios pentru a nu putea fi istovit în limitele unui articol de ziar, libertatea a fost şi este, pe rând, ideal şi pretext pentru acţiunile oamenilor. Ca ideal ea a funcţionat mai ales în cazul marilor dispute socio-politice (revoluţii, războaie, schimbări de regim politic) sau în crearea de opere artistice. Ca pretext libertatea este folosită atunci când sunt călcate în picioare şi cele mai elementare norme ale bunului simţ. Mai ales când artiştii (autentici sau închipuiţi) stârnesc controverse sau irită opinia publică, ei iau în braţe cu afecţiune conceptul de libertate şi-l storc în zeama justificărilor, considerându-se nevinovaţi de blasfemiile comise. Minorităţile sexuale au şi ele nevoie de o justificare, aşa încât cine, dacă nu inefabila libertate, le poate sluji şi lor ca pretext pentru a-şi linişti conştiinţele. Astfel încât biata libertate a ajuns dintr-o regină a umanităţii, fiind un dar dumnezeiesc, mai degrabă o damă de companie, bună de chemat în ajutor atunci când gestul tău este lipsit de orice suport ideatic. Continuă să citești Pr. Constantin Sturzu: În numele libertăţii

GRAIUL ORTODOX – Mitropolitul Augustin: DIALOG DESPRE ORGANIZAȚIA ROTARY.

 Enoriaká Néa – Mitropolitul Augustin:

DIALOG DESPRE ORGANIZAȚIA ROTARY.

Poziția Bisericii Ortodoxe Elene față de Rotary

Εικόνα (6) În ultima vreme în parohia noastră (Sfântului  Gheorghe  și  Dionisyou, Atena) au loc vii discuții cu privire la organizațiile Rotary. Mulți se întreabă care este poziția Bisericii noastre față de acestea. De aceea republicăm un text care a apărut în mai multe părți în periodicul Enoriaká Néa din iunie 2004, nr. 77, un text excepțional, scris de un cunoscător de nivel academic al relațiilor dintre masonerie și organizațiile Rotary, anume Arhimandritul, pe atunci, N. Kandiotis, devenit ulterior Mitropolit al Florinei:

αυγουστινος+καντιωτης+φλωρινα+μνημοσυνη+ρωμαιικο[1]”Un corespondent fidel al periodicului nostru s-a ocupat în calitate de istoric de acest subiect și în anumite puncte exprimă – cu certitudine chiar – opinii care nu sunt adeverite de realitate. Astfel, în ce privește relația dintre Rotary și masonerie, scrie că sunt două organizații absolut diferite, fără nici o legătură între ele. Aici însă se impune o precizare importantă. Desigur, din punct de vedere juridic sunt două organizații independente una de alta. Desigur, cluburile Rotary sunt doar asociații de acțiune socială, mai ales filantropice, care au, e drept, o anume ideologie – orice om este aderentul unei anume ideologii/credințe –, dar, ni se spune, nu au nimic în comun cu secretismul, cu simbolurile religioase sau de alt tip, cu tipicul de cult, ceremoniile etc., care, toate, sunt caracteristice masoneriei. Acest lucru nu înseamnă însă că nu au ”nici o legătură” între ele. Un punct comun este doctrina morală, adică concepția care aspiră la slujirea aproapelui, stimularea altruismului și, prin intermediul acestora, a muncii și a progresului societății. În fapt, participarea la cluburile Rotary este deschisă oricărui profesionist și om de știință onest și de succes. Continuă să citești GRAIUL ORTODOX – Mitropolitul Augustin: DIALOG DESPRE ORGANIZAȚIA ROTARY.

Graiul Ortodox: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

Orthódoxos Týpos: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC – A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte. SFÂNTA MĂNĂSTIRE CONSTAMONITU A SFÂNTULUI MUNTE NU A TRIMIS REPREZENTANȚI ÎN ÎNTÂMPINAREA PATRIARHULUI ECUMENIC.

Starețul Mănăstirii Kostamonitu Gheron Agathon este gata sa opreasca pomenirea Patriarhului Ecumenic! Starețul Agathon a avut vedenie in fața Sfintei Mese pe Hristos cu haina rupta de ecumeniști

 

CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED

DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

obstea-vatoped[1]

A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte.

Pe durata vizitei sale în Sfântul Munte, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a atacat direct Sfânta Mănăstire Vatoped, pentru faptul că prin activitățile sale monahii și-au depășit atribuțiunile, este discreditat Sfântul Munte și ”împins” spre secularizare. Declarațiile Patriarhului Ecumenic au provocat nedumerire comunității athonite, întrucât, până în prezent, Patriarhul Ecumenic a păstrat tăcerea cu privire la activitățile Sfintei Mănăstiri. Aceasta din urmă, în comunicatul pe care l-a emis în urma dublei Sinaxe extraordinare a Sfântului Munte (a 16-a), a asigurat Biserica Mamă de ”fidelitatea și dragostea ei, dar și de devotament față de persoana Preafericitului Patriarh Ecumenic, Bartolomeu”.

Prezentăm în continuare fragmentul respectiv din discursul Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu, care lasă să se înțeleagă că a fost indus în eroare de consiliul stărețesc al Sfintei Mănăstiri Vatoped, pentru că i s-au dat asigurări că ”totul merge bine” și că nu vor avea trimiteri în judecată:

”o altă problemă regretabilă, care se află în plină desfășurare, în ciuda asigurărilor contrare date Bisericii Mame, și care a luat o întorsătură nefavorabilă, este faptul că, prin trimiterea în judecată pentru acte intenționate de gravitate ”infracțională” a unui egumen al unei mănăstiri dintre primele ale Sfântului Munte și a colaboratorului acestuia, după cum transmit mijloacele de informare panelene și internaționale, este discreditat acest loc sfânt al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, spațiul acesta al rugăciunii, care se săvârșește zi și noapte, și al nevoinței. Situația aceasta a întristat și neliniștește Biserica Mamă, care a arătat până azi toleranță și prudență. Continuă să citești Graiul Ortodox: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

Arhimandrit Ioil Konstantaros: Lectura apostolică din Duminica a XV – a după Rusalii

Arhimandrit Ioil Konstantaros:

Lectura apostolică din Duminica a XV – a după Rusalii
(II Corinteni 4: 6-15)

Fraţilor, Dumnezeu, Care a zis: „Strălucească, din întuneric, lumina” – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos. Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. Dar având acelaşi duh al credinţei, – după cum este scris: „Crezut-am, pentru aceea am şi grăit”, – şi noi credem: pentru aceea şi grăim, Ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu.

S-a spus şi, fireşte, este un mare adevăr că în măsura în care cineva se nevoieşte pentru dragostea şi slava lui Hristos, pe atât mai mult va primi săgeţile cele aprinse ale celui viclean şi diferite ispite din partea ateilor şi a oamenilor rătăciţi.


Exact această situaţie ne-o descrie marele Apostol al neamurilor Pavel, referindu-se la elemente personale cutremurătoare din lupta şi activitatea sa. Continuă să citești Arhimandrit Ioil Konstantaros: Lectura apostolică din Duminica a XV – a după Rusalii

Predică la DUMINICA a XV-a după Rusalii: NEMURITOARE EVANGHELIE!

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XV-A DUPĂ RUSALII

(Matei 22, 35- 46)

 

Legături:

* * *

NEMURITOARE EVANGHELIE!


“În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea şi profeţii” (Matei 22, 40)

S-a apropiat, iubiţii mei creştini – zice Evanghelistul Matei, s-a apropiat un învăţător de lege de Hristos, vrând să-L încerce, şi I-a pus întrebarea: “Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”. Care e cea mai importantă poruncă? Şi Iisus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău” (Matei 22, 37). Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Şi a doua ca şi aceasta: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 39). Prin aceste cuvinte, Hristos a arătat că în vârful tuturor poruncilor este dragostea, îndoita dragoste: dragostea faţă de Dumnezeu şi dragostea faţă de aproapele. Şi după acestea, a adăugat: “În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea şi proorocii” (Matei 22, 40). Ce înseamnă aceste cuvinte? Că tot Vechiul Testament şi toată Sfânta Scriptură şi toată Legea şi voinţa lui Dumnezeu sunt rezumate şi cuprinse în aceste două porunci.

Mitropolitul de Rostov Mercurii (PATRIARHIA MOSCOVEI): „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”

Mitropolitul de Rostov Mercurii: „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”

Mitropolitul de Rostov Mercurii: „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”
Președintele Departamentului pentru învățământul religios și catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse mitropolitul de Rostov și Novocerkassk Mercurii a oferit un interviu corespondentului gazetei lunare „Dobrye liudi”.

– Spuneți-ne, cu ce se ocupă Departamentul sinodal pentru învățământul religios și catehizare?

– Dacă e să vorbim pe scurt, departamentul desfășoară activități pe următoarele direcții de bază: educația ortodoxă preșcolară în grădinițe și creșe; învățământul în școli, gimanzii și licee ortodoxe; învățământul în instituții ortodoxe de învățământ superior, care se ocupă cu instruirea pedagogilor și cateheților ortodocși; învățământul religios în școlile duminicale; catehizarea în parohii. Incă o direcție de lucru pe care departamentul o supervizează în comun cu Ministerul învățământului și șitiinței al Federației Ruse este introducerea cursului „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” în școlile de cultură generală. Continuă să citești Mitropolitul de Rostov Mercurii (PATRIARHIA MOSCOVEI): „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”

CUVÂNT DE 1 DECEMBRIE. Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale

CUVÂNT DE 1 DECEMBRIE. Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale

 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Adunării festive consacrată împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, organizată de Academia Română, vineri, 29 noiembrie 2013:

1. Libertate, unitate şi demnitate

Aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 este un prilej binecuvântat de-a exprima mulţumirea noastră lui Dumnezeu pentru marele dar al libertăţii şi unităţii naţionale, precum şi omagiul nostru de recunoştinţă adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri. Continuă să citești CUVÂNT DE 1 DECEMBRIE. Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale

Predică la APOSTOLUL din DUMINICA a XV-a Rusalii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
DUMINICA A XV-A DUPĂ RUSALII

– II Corinteni 4, 6-15 –

Fraţilor, Dumnezeu, Care a zis: „Strălucească, din întuneric, lumina” – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos. Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. Dar având acelaşi duh al credinţei, – după cum este scris: „Crezut-am, pentru aceea am şi grăit”, – şi noi credem: pentru aceea şi grăim, Ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu.

OMORÂREA

„Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus…”
(II Corinteni 4, 10)
 
 
        PAVEL, iubiţii mei cititori, Pavel nu a fost de la început apostol al lui Hristos. Dimpotrivă, a fost un vrăjmaş al Bisericii şi un hulitor, un prigonitor al creştinilor. Însă din clipa în care a avut vedenia aproape de Damasc şi a auzit glasul “Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” (Fapte 9, 4), de atunci a crezut şi a devenit cel mai mare predicator al Evangheliei. Cine poate să descrie măreţia lui Pavel! Sfântul Ioan Gură-de-Aur, care era un admirator al lui, zice: ”Dacă vrei să vezi în ce punct al decăderii poate să ajungă omul, uită-te la Iuda, care pentru 30 de arginţi L-a trădat pe iubitul său Învăţător; şi, iarăşi, dacă vrei să vezi la ce înălţime a virtuţii poate să ajungă omul, uită-te la Apostolul Pavel. A ajuns până la al treilea cer şi a auzit ”cuvinte de nespus, pe care nu este îngăduit omului a le grăi” (II Corinteni 12, 4). Şi un filosof şi teolog mai nou a spus despre Pavel, că este primul după Unul, adică după Hristos.

Continuă să citești Predică la APOSTOLUL din DUMINICA a XV-a Rusalii

PROPOVĂDUITOR ŞI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINŢE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

PROPOVĂDUITOR ŞI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINŢE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
*

Am găsit pe Mesia! – Chemarea la apostolat şi ucenicia întru ştiinţa mântuirii

Andrei, slăvitul Apostol al lui Hristos, era originar din Betsaida, cetate de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Era frate drept cu Simon, Sfântul Apostol Petru, dar, spre deosebire de acela, care era căsătorit, Andrei a ales să-şi trăiască viaţa în feciorie şi locuia în casa fratelui său. Ei practicau împreună meseria de pescari, învăţată de la tatăl lor Iona, şi respectau cu multă evlavie poruncile Legii.

Atunci când Sfântul Ioan Botezătorul străbătea Iudeea şi ţinutul de dincolo de Iordan, propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi chemarea la pocăinţă, Andrei a alergat la El, renunţând la tot ceea ce îl lega de lume şi i s-a făcut ucenic.

Într-o zi, după ce L-a botezat pe Iisus, Ioan Botezătorul era cu Andrei şi cu un alt ucenic al său, viitorul Apostol şi Evanghelist Ioan, şi, arătând spre Domnul Iisus Hristos care trecea pe acolo, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1, 35). La acest cuvânt al învăţătorului lor, care le arăta spre Acela pentru care el fusese trimis de Dumnezeu ca Înaintemergător, Ioan şi Andrei au mers după Iisus, ca să afle mai multe despre El. „Iar Iisus, întorcându-Se şi văzăndu-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi [care se tălcuieşte: Învăţătorule], unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon–Petru” (Ioan 1, 38-40).

Din acea convorbire Andrei a dobândit convingerea că acest Iisus este Mesia cel aşteptat de veacuri de poporul său, Mântuitorul lumii. Cu mare bucurie, s-a dus apoi să spună şi fratelui său Simon: „Am găsit pe Mesia!” (Ioan 1, 41) şi l-a condus la Iisus.

Andrei a fost, aşadar, cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos şi el a vestit acest adevăr celui ce va fi verhovnicul cetei apostolilor. De aceea, Sfântul Andrei a primit între apostoli supranumele de „primul chemat” sau „cel dintâi chemat”. Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos i-a schimbat întreg cursul vieţii. Continuă să citești PROPOVĂDUITOR ŞI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINŢE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

30 Noiembrie: Sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

 Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

 

„Sfântul Andrei a murit ca martir la Patra. Deși nouă ne este cunoscută tradiția care afirmă că Apostolul Andrei a murit pe o cruce în formă de X, se susține că această traditie datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaste data martirizării. Unii istorici îl fixează în timpul persecutiei împăratului Nero, prin anii  64-67, altii în vremea persecutiilor initiate de Domitian (81-96).”

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca sărbătoarea Sfântului Andrei să fie însemnată cu cruce roșie în calendarul bisericesc…

CONTINUARE

.

Sursa:   http://psaltiicatedraleipatriarhale.wordpress.com

Moment comemorativ dedicat Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie la împlinirea a 15 ani de la trecerea sa la Domnul

Moment comemorativ dedicat Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie la împlinirea a 15 ani de la trecerea sa la Domnul

 

Luni, 2 decembrie 2013, la împlinirea a 15 ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie (1998 – 2013), Patriarhia Română organizează un moment comemorativdedicat personalităţii marelui duhovnic al neamului românesc, care se va desfăşura după următorul program: 

La Catedrala patriarhală, după Sfânta Liturghie, de la orele 10.30, va fi oficiată o slujbă de pomenire a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie. Continuă să citești Moment comemorativ dedicat Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie la împlinirea a 15 ani de la trecerea sa la Domnul

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL la deschiderea Congresului Spiritualităţii Româneşti (28 noi.– 01 dec. 2013)

UNITATE SPIRITUALĂ ŞI DEMNITATE NAŢIONALĂ

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, la deschiderea Congresului Spiritualităţii Româneşti, ediţia a XVII-a, Alba Iulia, 28 noiembrie – 01 decembrie 2013: 

La împlinirea a 20 de ani de la fondare, Congresul Spiritualităţii Româneşti, aflat anul acesta la cea de-a XVII-a ediţie, constituie un factor de cultivare a conştiinţei unităţii şi continuităţii noastre naţionale, cuprinzând manifestări spirituale, culturale şi ştiinţifice, de recunoştinţă faţă de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conştiinţei de neam, a comuniunii de cuget, de credinţă, de limbă şi simţire românească.

Creştinat, adică unit cu Hristos prin Botez, pe când se forma ca popor nou în istorie, poporul român poartă în sufletul său în acelaşi timp pecetea tainei Crucii şi Învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce şi o Înviere, suferinţă şi speranţă, întristare şi bucurie. Taina Crucii care se înalţă în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al dăinuirii noastre şi program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin credinţă şi iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam şi am păstrat unitatea şi demnitatea noastră ca stat naţional. Continuă să citești Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL la deschiderea Congresului Spiritualităţii Româneşti (28 noi.– 01 dec. 2013)

Alocuţiunea Preafericitului Patriarh Chiril la şedinţa Consiliului Suprem Bisericesc din 22 noiembrie 2013

22 noiembrie 2013 

La 22 noiembrie 2013, în sala Consiliului Suprem Bisericesc a catedralei „Hristos Mântuitorul” în or. Moscova, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus şedinţa ordinală a Consiliului Suprem Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Deschizând lucrările şedinţei, Preafericitul Stăpân s-a adresat către cei prezenţi cu o alocuţiune.

Astăzi, la ordinea de zi este problema cu privire la adoptarea unui document foarte important, care se numeşte „Regulamentul cu privire la clerul militar al Bisericii Ortodoxe Ruse”. Acest document va fi prezentat de protoiereul Serghii Privalov, care conduce Departamentului Sinodal pentru relaţiile cu Forţele Armate şi instituţiile de drept. Continuă să citești Alocuţiunea Preafericitului Patriarh Chiril la şedinţa Consiliului Suprem Bisericesc din 22 noiembrie 2013

Un Mitropolit ortodox îi amenință cu excomunicarea pe parlamentarii care vor susține parteneriatele între persoane de același sex

Un Mitropolit ortodox îi amenință cu excomunicarea pe parlamentarii care vor susține parteneriatele între persoane de același sex

Legături:

* * *

Un Mitropolit ortodox îi amenință cu excomunicarea pe parlamentarii care vor susține parteneriatele între persoane de același sex

Mitropolitul Serafim al Pireului a avertizat că îi va excomunica din Biserică pe parlamentarii care vor susține legalizarea parteneriatelor civile între persoanele de același sex, informează presa elenă citând un comunicat al Mitropoliei.

În comunicatul postat pe siteul oficial al instituției, Mitropolitul spune că un astfel de amendament “ar pune Grecia în poziția de a instituționaliza, într-o manieră înfiorătoare, contorsionarea ontologiei și psihologiei umane și de a consolida deviația psiho-patologică a homosexualității“. Continuă să citești Un Mitropolit ortodox îi amenință cu excomunicarea pe parlamentarii care vor susține parteneriatele între persoane de același sex

Parastas pentru trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria

Parastas pentru trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria

 
 

La Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ se va săvârşi sâmbătă, 30 noiembrie 2013, parastasul pentru trei mari duhovnici ai acestei vetre monahale: părintele Cleopa Ilie, părintele Paisie Olaru şi părintele Ioanichie Bălan.

 

Anul acesta se împlinesc 15 ani de când a plecat la Domnul părintele Cleopa Ilie şi 23 de ani de când părintele Paisie Olaru s-a născut în ceruri. De la plecarea părintelui Ioanichie Bălan în lumea veşniciei se împlinesc în 2013 şase ani. Slujba de pomenire va fi oficiată de un sobor de proţi şi diaconi, după săvârşirea Sfintei Liturghii. Cu acest prilej va fi evocată personalitatea celor trei duhovnici. Ziua trecerii la cele veşnice a părintelui Cleopa Ilie, 2 decembrie 1998, va fi marcată printr-un moment comemorativ şi la Patriarhia Română. Continuă să citești Parastas pentru trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk în vizită în Polonia

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk în vizită în Polonia

 

DSC_1376

 

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, coordonatorul Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe din cadrul Patriarhiei Moscovei, va conduce o delegaţie bisericească în Polonia, care va participa la conferinţa ruso-poloneză Viitorul creştinismului în Europa: rolul Bisericilor şi popoarelor Poloniei şi Rusiei.

Conferinţa are loc ca urmare a scrisorii comune, semnată în data de 17 august 2012, de către Preafericitul Kiril şi Arhiepiscopul – Mitropolit de Przemyśl, Józef Michalik, preşedintele Adunării Episcopale Romano-catolice din Polonia, şi adresată popoarelor Rusiei şi Poloniei.

La eveniment vor lua parte Preafericitul Sava, Mitropolitul Varşoviei şi al Întregii Polonii, Arhiepiscopul-Mitropolit romano-catolic de Przemyśl, Józef Michalik, Radosław Tomasz Sikorski, Ministrul de Externe al Poloniei, personalităţi din Rusia şi Polonia, reprezentanţi ai comunităţii academice din cele două state.

În cadrul evenimentului vor fi discutate aspecte istorice ale relaţiilor ruso-poloneze, subiecte legate de rolul Bisericilor Rusiei şi Poloniei în acţiunile sociale, precum şi despre contribuţia în vederea îmbunătăţirii înţelegerii reciproce dintre popoarele celor două ţări.

De asemenea, va avea loc întâlnirea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk cu Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al Întregii Polonii şi cu Arhiepiscopul-Mitropolit Józef Michalik.

În data de 1 decembrie 2013, Mitropolitul Ilarion va celebra Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Maria Magdalena împreună cu Preafericitul Sava. În aceeaşi zi, Mitropolitul Ilarion va vizita Cracovia, unde se va întâlni cu Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscopul Cracoviei, şi cu Înaltpreasfinţitul Szymon Romańczuk, Arhiepiscop de Łódź and Poznań (Biserica Ortodoxă a Poloniei). 

Sursa: https://mospat.ru/ru/2013/11/26/news94771

Traducere: IAN

Adunarea Episcopilor Ortodocşi din America Latină

Adunarea Episcopilor Ortodocşi din America Latină

 

 

În perioada 20-23 noiembrie 2013, în oraşul Curitiba din Brazilia, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Atenagora Anastasiadis, Mitropolitul Mexicului (Patriarhia Ecumenică), a avut loc cea de-a patra întrunire a Adunării Episcopilor Ortodocşi Canonici din America Latină.

În duh de dragoste şi frăţietate, după ce s-au informat despre bunul mers, până în prezent, al lucrărilor Comisiilor Adunării (Comisia privind lista clericilor ortodocşi canonici din America Latină; Comisia pentru traduceri şi publicaţii; Comisia juridică şi Comisia pentru dialog intercreştin), membrii Adunării au abordat subiecte curente care privesc buna desfăşurare a activităţilor Adunării, în conformitate cu scopul ei principal şi cu planurile propuse.

Cea de-a patra întrunire a Adunării Ortodoxe Episcopale din America Latină a confirmat, încă o dată, spiritul de frăţietate şi de armonie al tuturor membrilor ei, precum şi hotărârea lor de a continua să coopereze pentru păstorirea tuturor creştinilor ortodocşi din America Latină.

Sursa: http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/20585-2013-11-25-05-50-03

Traducere: IAN

Comunicat din partea Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol

Comunicat din partea Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol

 

index

În data de 27 noiembrie 2013, sub preşedinţia Sanctităţii Sale Bartolomeu, s‑a întrunit Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice în şedinţă de lucru pentru a analiza următoarele teme:

  • Referatul Comisiei Canonice privind trecerea în rândul Sfinţilor Bisericii Ortodoxe a ieromonahilor Porfirie Cavsocalivitul († 2 decembrie 1991) şi Meletie (sec. XIX), ctitorul Mănăstirii Maicii Domnului, Ypseni, din Rodos;
  • Retragerea din scaun a Înaltpreasfinţitului Panteleimon, Mitropolitul Belgiei, şi alegerea Preasfinţitului Atenagora, Episcop de Sinope, ca nou Mitropolit al Belgiei.

Sursa: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1831&tla=gr.

Traducere: IAN

Cotidianul “Adevărul”: interviu la începutul Postului Naşterii Domnului cu Ierom. Petru Pruteanu

Cotidianul “Adevărul”: interviu la începutul Postului Naşterii Domnului

99617_rugaciunea

Creştinii ortodocşi de stil vechi intră, astăzi, în Postul Naşterii Domnului, care va dura 40 de zile, până pe 6 ianuarie. Despre însemnătatea acestei perioade în viaţa unui credincios şi cum este corect să postim ne vorbeşte ieromonahul Petru Pruteanu, doctor în teologie ortodoxă şi preot misionar în Portugalia.

Părinte, explicaţi-ne de ce este important să ţinem post şi cum ar trebui să-l respecte corect un bun creştin.

Postul înseamnă o redeplasare a accentelor şi stabilirea unei noi ordini a priorităţilor în viaţa noastră, cel puţin pentru perioade scurte de timp. Omul modern are tendinţa permanentă de a se preocupa de trup şi a uita de suflet, iar postul înseamnă diminuarea preocupărilor faţă de trup şi o mai intensă preocupare pentru cele ale sufletului. Unii percep postul doar ca pe un regim alimentar mai special, iar alţii îl consideră un fel de dietă. Biblia şi Biserica nu aprobă această abordare. Regimul alimentar este foarte important şi are, inclusiv, beneficii medicale şi curative, dar acesta nu este un scop în sine. A posti înseamnă a te înfrâna nu doar de la bucate, ci şi de la fapte urâte, de la vorbă multă, de la orice tip de distracţie şi plăcere, dând o mai mare importanţă rugăciunii, citirii Sfintei Scripturi, milosteniei şi altor fapte bune. Fără acestea din urmă, postul este lipsit de valoare şi eficienţă. Continuă să citești Cotidianul “Adevărul”: interviu la începutul Postului Naşterii Domnului cu Ierom. Petru Pruteanu