Arhivă

Arhivă pentru decembrie, 2013

Pastorala de Crăciun – 2013: Nașterea Domnului Hristos – binecuvântare pentru familia creștină

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Pastorala de Crăciun – 2013:

Nașterea Domnului Hristos – binecuvântare pentru familia creștină


† M I H A I L
CU HARUL LUI DUMNEZEU
EPISCOP AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE A
AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE

Prea-cucernicilor preoți și tuturor bine-credincioșilor creștini din eparhia Noastră, Har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești binecuvântări.

„Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască și a născut pe Fiul său, Cel Unul Născut și L-au înfășat și L-au culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Lc. 2, 6-7).

 

Iubiți frați și surori în Domnul,

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos aduce în fiecare an, multă bucurie în sufletele noastre, ale creștinilor. Este bucuria comuniunii pentru că Pruncul Iisus adună în jurul Lui cerul și pământul, care Îi aduc laudă și preamărire. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Scrisoarea pastorală a ÎPS Iosif la Nașterea Domnului: HRISTOS – PÂINEA VIEȚII (2013)

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

HRISTOS – PAINEA VIETII 

S C R I S O A R E   P A S T O R A L A
LA NASTEREA  DOMNULUI 2013 

 IOSIF, prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Iubitului cler, cinului monahal şi dreptslăvitorilor creştini din această de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie, har, milăşi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi părinteascăbinecuvântare ! 

“Cu adevărat Domnul vine întru ale Sale prin nașterea cea uimitoare, ca să unească cu Sine iarăși pe cei ce se înstrăinaseră din desfătarea raiului. Să-L primim pe Dânsul, născându-Se în peșteră.”

(Cântarea a VIII-a, Canonul Înainteprăznuirii Nașterii Domnului)

Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,

Dăm slavă lui Dumnezeu căci iată putem din nou să fim părtași în Biserică la marea taină a Nașterii după trup a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, în peștera devenită grajdul celor necuvântătoare dar și cer în același timp, în cântarea îngerilor. Nașterea minunată a Cuvântului și Fiului lui Dumnezeu astăzi o mărturisim lumii întregi. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Pastorala PS Lucian al Caransebeșului la praznicul Nașterii Domnului (2013)

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Pastorala PS Lucian al Caransebeșului la praznicul Nașterii Domnului

(2013)

† LUCIAN,
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP AL CARANSEBESULUI

Iubitului cler, cinului monahal si dreptcredinciosilor crestini, binecuvantare, bucurie si pace de la Dumnezeu Cel in Treime laudat: Tatal, Fiul si Sfantul Duh

„Fecioara astazi pe Cel mai presus de fiinta naste si pamantul pestera Celui neapropiat aduce. Ingerii cu pastorii slavoslovesc, iar magii cu steaua calatoresc, ca pentru noi S-a nascut Prunc tanar, Dumnezeu Cel mai inainte de veci.” (Condacul Nasterii Domnului)

Iubiti frati si surori in Hristos Domnul,

Am inceput cuvantul acestei scrisori pastorale cu inegalabilul condac al Praznicului Nasterii Domnului, compus de Sfantul Roman Melodul in chip minunat, cu binecuvantarea si cu ajutorul Fecioarei insași.[1]

Nasterea Domnului Hristos din Preacurata Fecioara Maria este cel mai important eveniment care s-a petrecut in istoria neamului omenesc dupa crearea lumii si caderea oamenilor in pacat. Venirea in lume a Pruncului Mesia, Dumnezeu desavarsit care se face om desavarsit, este consemnata de Sfantul Ioan Damaschin ca „cea mai mare noutate din toate noutatile, singurul lucru nou sub soare, prin care se arata puterea infinita a lui Dumnezeu, caci ce poate fi mai mare ca Dumnezeu sa se faca om?”[2] Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Timotei al Aradului: Apropierea Împărăţiei Cerurilor (2013)

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Timotei al Aradului:

Apropierea Împărăţiei Cerurilor 

† TIMOTEI 

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

 

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

 

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

A ajuns iarăși vremea marilor praznice creștine, dând și prilej de cugetare adâncă, la sfârșit și început de an, asupra celor întâmplate cu mai mult sau mai puțin bine, având pentru viitor nădejdea sporirii a ceea ce este de folos spre mântuire. Credinciosul găsește astfel prilej de reculegere și rugăciune, pe cărarea spre Împărăția lui Dumnezeu, cum ne-ar învăța un cunoscut duhovnic[1]. Sărbătoarea Întrupării Domnului arată aceasta în mod deosebit prin mesajul cerului către pământ ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”[2] Priveliștea lumii vrea să contureze imaginea împărăției cerești prin toate frumusețile naturale și podoabele create de înzestrarea oamenilor și munca lor, fără însă a putea întrece prototipul, întrucât trebuie simțită și legătura pe care o poate face doar încorporarea la viața însăși a tot ceea ce reprezintă creația și planul lui Dumnezeu. Puține bucurii sunt asemenea celor pe care le dă praznicul Nașterii Domnului, întrucât peste cele materiale se aștern cele spirituale. După cum zice Apostolul neamurilor “Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”[3]. Ea nu este un cuvânt searbăd, ci o forță lucrătoare prin energiile spirituale de sus, căci “nu stă în cuvânt, ci în putere,” cum adaugă același autor inspirat[4]. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Nicolae al Banatului (2013)

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Pastorală la Naşterea Domnului

 

„ Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11).

 

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Bunul Dumnezeu, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit”, ne-a învrednicit să prăznuim împreună, cu bucurie şi cuget curat, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care „a răsărit lumii lumina cunoştinţei”.

Aceste zile de praznic binecuvântat, luminate de razele stelei minunate, care i-a condus pe magii de la răsărit până la leagănul Pruncului Iisus, înmiresmate de frumuseţea negrăită a cântărilor din rânduiala sfintelor slujbe şi împodobite de armonia inegalabilelor noastre colinde, ne îndeamnă pe toţi să ne deschidem sufletul ca să strălucească în el lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi să înţelegem că, prin Naşterea Domnului, ni s-a deschis calea mântuirii. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Pastorala PS Nicodim al Severinului: BUNĂTATEA ŞI DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU FAŢĂ DE OAMENI (2013)

decembrie 30th, 2013 Fără comentarii

BUNĂTATEA ŞI DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU FAŢĂ DE OAMENI

 

b_240_240_16777215_0___pics_poze-ps_new_full_ps-1-hi.jpg

Motto: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3, 16)  

Iubiți frați creștini,

Aceste cuvinte sunt scrise de Sfântul Evanghelist Ioan şi ele ne descoperă bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc, care avea asupra sa păcatul neascultării sau păcatul strămoşesc. Acest păcat a fost săvârșit în rai de către protopărinţii noştri Adam şi Eva, iar după izgonirea lor din rai, el s-a transmis întregului neam omenesc.

Fiindcă îşi are originea în greşeala lui Adam, păcatul intră în întreaga lume şi capătă universalitate, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: „De aceea, aşa cum printr-un om a intrat păcatul în lume şi, prin păcat, moartea, tot astfel moartea a trecut în toţi oamenii prin aceea că toţi au păcătuit” (Rom. 5, 12).    Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

GRAIUL ORTODOX: Familia și societatea – astăzi în criză. Enciclica Sfântului Sinod al Bisericii Eladei

decembrie 29th, 2013 Fără comentarii

Familia și societatea – astăzi în criză.

Enciclica Sfântului Sinod al Bisericii Eladei

images[6]

Nr. Prot. 5225, Atena 12 decembrie 2013

nr. 2945

 a Arhiepiscopiei Atenei și întregii Grecii

Această enciclică se va citi obligatoriu în locul oricărei alte omilii în duminica din 22 dec. 2013 dinaintea Sarbatorii Nașterii Domnului în toate bisericile de pe teritoriul Eladei. 

Iubiți fii în Hristos,

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei s-a întrunit în octombrie trecut, din nou în toiul feluritelor probleme sociale și economice, într-un moment de cotitură, într-un răstimp reașezărilor critice. Ca societate, suntem chemați să depășim obstacole complexe, patogenii și anomalii grave. Ca Biserică, ne exprimăm la unison neliniștea față de prezentul și viitorul societății elene și cugetăm la responsabilitățile și posibilitățile de realizare a misiunii noastre în vremuri de decădere și desconsiderare a persoanei umane, de nesocotire a caracterului sfânt al persoanei și a axelor duhovnicești esențiale ale vieții noastre sociale. Și atâta vreme cât societatea bolește foarte grav, celula ei fundamentală, familia, încet dar sigur, se pervertește și se destramă. Nu putem însă trece cu vederea faptul că instituția familiei a constituit de-a lungul timpului cadrul social cel mai garantat și mai sigur pentru corecta creștere și formare a noilor membri ai societății noastre. Familia plămădește sufletele de copil ”în învățătura și mustrarea Domnului” și pregătește membri activi ai societății, oameni din toate profesiile, liderii ei din toate domeniile. Citeşte mai departe…

Categories: BISERICA ELADEI Tags:

PĂRTICICĂ DIN MOAȘTELE SFÂNTULUI ARHIDIACON ȘTEFAN ÎN PTOLEMAIDA (Video, gr.)

decembrie 29th, 2013 Fără comentarii

PĂRTICICĂ DIN MOAȘTELE SFÂNTULUI ARHIDIACON ȘTEFAN ÎN PTOLEMAIDA

 

ag.stef0Αθρόα ήταν η συμμετοχή των πιστών στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας, όπου παρουσία του Ιερού κλήρου και των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου το απόγευμα η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Τιμίας Κάρας του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου που έφτασε στην πόλη μας από την Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ της Εύβοιας. Citeşte mai departe…

Categories: BISERICA ELADEI, VIDEO Tags:

Pr. Eugen Tanasescu: Mucenicia – firea creştinului

decembrie 29th, 2013 Fără comentarii

Mucenicia – firea creştinului

Pr. Eugen Tanasescu

Sf. Ştefan este primul martir al Bisericii, dacă exceptăm faptul că primul ucis pe nedrept este Însuşi Capul Ei, Hristos. Cum însă sfinţenia martirajului presupune nu doar uciderea pe nedrept, ci şi sfinţenia idealurilor sau a mărturiei pentru care se pătimeşte, nu putem lua în calcul uciderea idealurilor. Hristos, Cel ce de la începutul vieţii Sale omeneşti a stârnit în regele Irod, fără a dori, duşmănia şi crima unei lumi corupte, într-un final îşi va da viaţa asemenea unui martir, dar El însuşi rămâne izvorul Vieţii.

Martirajul este prezent în discursul public al Mântuitorului ca o stare firească a vieţii creştine. El spune că, în lume, creştinii vor avea necazuri; că vor fi prigoniţi pe nedrept, asemenea Lui; că martirajul porneşte din mândria şi ura prigonitorilor, care nu concep, în conştiinţa lor, a fi deranjaţi de nimeni şi de nimic supărător. De fapt, aceasta este una din multiplele cauze pentru care mulţi urăsc pe Dumnezeu (unii comentează furibund şi jignitor chiar pe forumul de aici): sentimentul de mustrare interioară ce, din orgoliu, nu poate fi depăşit. Certarea şi mustrarea imoralităţilor, care ar trebui să mobilizeze spre îndreptare, devin, fără voia lor, stimulente ale urii. Iar responsabilă pentru aceasta este lipsa de cunoaştere şi trăire duhovnicească: „Cel neînvăţat nu-l va iubi pe cel care-l ceartă şi nici nu se va aduna laolaltă cu înţelepţii.” Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

LITURGHIA SFÂNTULUI APOSTOL IACOV ÎN HANIA (Photo, gr.)

decembrie 29th, 2013 Fără comentarii

LITURGHIA SFÂNTULUI APOSTOL IACOV ÎN HANIA

(Photo, gr.)

xan

xan1

xan2

xan3

xan4

xan5

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού τελέστηκε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στο Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Χανίων η αρχαιοπρεπής ακολουθία του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου και πρώτου ιεράρχου των Ιεροσολύμων. Citeşte mai departe…

Categories: BISERICA ELADEI Tags: