2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2012, a proclamat anul 2014 ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şiAnul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi a hotărât următoarele:

 1. A aprobat iniţiativele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel privind declararea în Patriarhia Română a anului 2014 ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şi ca Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

2. A aprobat programul-cadru naţional bisericesc în vederea realizării proiectului sub aspect liturgic, cultural şi mediatic intitulat 2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română.

3. A aprobat ca, în toate instituţiile bisericeşti centrale şi eparhiale, precum şi în fiecare instituţie de învăţământ teologic, să se ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc intitulat 2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) şiAnul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri, simpozioane şi seminarii pastorale, teologice, catehetice, duhovniceşti), prin contribuţia ierarhilor, a profesorilor de teologie, a preoţilor şi monahilor, precum şi a altor specialişti.

4. A aprobat ca, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2014, să se trateze tema 2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei împărtăşanii) în Patriarhia Română, iar la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2014, să se trateze tema Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, cu posibilitatea aprofundării acestora şi la conferinţele preoţeşti administrative lunare stabilite de fiecare eparhie, precum şi în cadrul cercurilor pastorale.